32982

Lauwen Beheer B.V.

€ 100.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 181
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-08-2019 in 2 uur volgeschreven door 181 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Lauwen Beheer B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm BV
Leendoel Herfinanciering / aankoop aandelen
Datum van oprichting 03-05-2006
Website N.v.t.

Leendoel

De activiteiten van de ondernemer vallen onder een beheer B.V. Hiermee is hij als bestuurder betrokken bij twee verschillende partijen. Bij één van deze partijen heeft de ondernemer de kans gekregen om aanvullend 10% procent van de aandelen t.w.v. € 40.000,- te verwerven, waar hij op dit moment ook al 10% in zijn bezit heeft. Daarnaast wil hij een deel van de lening aanwenden voor een herfinanciering. Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 60.000
Aankoop aandelen € 40.000
Collin direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is Lauwen Beheer B.V. Door de heer H.R. Lauwen wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. Er wordt een tweede hypotheek groot € 100.000,- gevestigd op het woonhuis van de ondernemer met een overwaarde t.o.v. de marktwaarde van € 67.000,- ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Lauwen Beheer B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Lauwen Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 117.000 € 157.000
Vlottende activa € 1.000 € 2.000
Overige activa € 3.000 € 1.000
Totaal € 121.000 € 160.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 76.000 € 106.000
Langlopende schulden € 37.000 € 41.000
Kortlopende schulden € 8.000 € 13.000
Totaal € 121.000 € 160.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 115.000  
Bruto winst € 115.000  
Kosten € 67.000  
Belasting € 8.000
Netto winst € 30.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-52127 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-08-2019 om 10:21
investeerder-16388 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-08-2019 om 10:20
investeerder-53808 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-08-2019 om 10:20
investeerder-11400 heeft € 400 geïnvesteerd.
27-08-2019 om 10:20
investeerder-22825 heeft € 300 geïnvesteerd.
27-08-2019 om 10:19

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders