40308

Mirjam Robart

€ 1.200.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 790
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 4-08-2021 in 2 uur volgeschreven door 790 investeerders

Samenvatting

Mirjam is een ervaren en betrokken onderneemster die woont in een schitterend herenhuis met daarachter twee koetshuizen welke zijn verhuurd. Deze koetshuizen zijn verhuurd aan instanties waarmee onderneemster zakelijk en privé ook betrokkenheid heeft. De LTV (Loan to Value) bij de start is 80%, bij de slottermijn is dit 72%.

Invloed coronavirus
Het lopende huurcontract is ongewijzigd doorgelopen tijden de corona periode ook voor de recente uitbreiding van het huurcontract wordt geen invloed van corona verwacht

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.200.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij zijn en een slottermijn van € 1.080.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Goed. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteur is mevrouw M.D. Robart. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim vanwege de overwaarde op de privéwoning. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- op de koetshuizen aan Zandpad 45 3601 NA te Maarssen, kadastraal bekend als sectie K nummers 275 en 277 te Maarssen en op het perceel met de kadastrale aanduiding: sectie K nummer 1489 te Maarssen gevestigd. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 1.500.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 6 mei 2021. 
  • De huurpenningen van de koetshuizen aan Zandpad 45 3601 NA te Maarssen worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Het leendoel is de herfinanciering van de bestaande financiering op het onroerend goed.

Ondernemer

Mirjam Robart (1977) is een succesvol en betrokken onderneemster. Met haar onderneming is ze actief binnen het sociaal domein om cliënten met chronische stress te ondersteunen. Ze ondersteunt publieke hulp- en dienstverlening op terreinen als jeugdhulpverlening en schuldhulpverlening in relatie tot stressreductie en het aanpakken van multi problematiek, waaronder problematische schulden. Dat is de reden dat ze ook steeds meer samenwerkt met financiële instellingen, waaronder banken om klanten met financiële problemen te ondersteunen. In 2019 is ze getroffen door een fout van een leverancier, waardoor cruciale data is gewist. Hierdoor is een groot deel van de activiteiten tijdelijk stil komen te staan. Inmiddels is ze weer volop actief met meerdere contracten met gemeentes en banken.

Mirjam is getrouwd, haar man heeft ook een goed inkomen, en samen wonen ze in een schitterend buitenplaats in Maarssen.

Onderneming

De verhuur
In de verhuursituatie is er sprake van een grote zakelijke, persoonlijke en sociale betrokkenheid van de onderneemster. Het linker koetshuis is verhuurd aan een opleider voor management en leadership trainingen voor met name persoonlijke ontwikkeling en verbreding. Deze organisatie maakt ook gebruik van de grote vergaderruimtes in het herenhuis van onderneemster.

De tweede huurder is een organisatie actief in de jeugdzorg. Onderneemster is hier ook bestuurlijk actief en zeer betrokken. Ze zal ook gedurende de huurperiode actief betrokken zijn bij deze organisatie.

De totale huuropbrengst is minimaal € 120.000,- per jaar.

Onroerend goed
Het onroerend goed betreft een perceel grond met daarop twee voormalige koetshuizen met aan en toebehoren. Het perceel is in totaal bijna 5.000 m² groot. De koetshuizen zijn gesitueerd achter het herenhuis waar de eigenaresse zelf woont, maar hebben een eigen adres en zijn via een oprit te bereiken. Het bouwjaar van de koetshuizen is 2003 en zijn in goede staat van onderhoud. De koetshuizen zijn d.d. 6 mei 2021 getaxeerd op een marktwaarde in verhuurde staat van € 1.500.000,- en een marktwaarde vrij van huur van € 1.600.000,-.

De LTV (Loan to Value) bij de start is daarmee 80%, bij de slottermijn is dit 72%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering € 1.100.000,-
Kosten, liquiditeit € 100.000,-
Totaal € 1.200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.200.000,-

 

Leenbedrag: € 1.200.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij zijn en een slottermijn van 
€ 1.080.000,-

Er zijn geen andere financiers in box III.

Risico

Dun & Bradstreet
Voor natuurlijke personen kent Dun & Bradstreet geen kwalificatie. De Dun & Bradstreet score is daarmee dus niet van toepassing. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de verhuur exploitatie van de te financieren panden. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
Op basis van de overeengekomen huurafspraken bedraagt de huur op jaarbasis € 120.000,-. De koetshuizen zijn recent verbouwd waardoor de exploitatiekosten minimaal zullen zijn. De onderneemster heeft inkomen uit haar eigen bedrijf en daarnaast heeft haar partner ook nog inkomen. Er hoeven dus geen privé opnames uit de huuropbrengsten worden gehaald waardoor het netto cashflow overschot € 19.000,- is na rente en aflossing van de crowdfunding. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De vermogensbestanddelen bestaan met name uit de woning met de twee koetshuizen. Op basis van de overwaarde, gebaseerd op taxaties, ten opzichte van de privé hypotheek en de crowdfunding bedraagt de solvabiliteit 36%. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is mevrouw M.D. Robart. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim vanwege de overwaarde op de privéwoning. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- op de koetshuizen aan Zandpad 45 3601 NA te Maarssen, kadastraal bekend als sectie K nummers 275 en 277 te Maarssen en op het perceel met de kadastrale aanduiding: sectie K nummer 1489 te Maarssen gevestigd. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 1.500.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 6 mei 2021.
  • De huurpenningen van de koetshuizen aan Zandpad 45 3601 NA te Maarssen worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid als de hypothecaire inschrijving kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-11965 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-08-2021 om 12:24
investeerder-53272 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-08-2021 om 12:22
investeerder-103102 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-08-2021 om 12:22
investeerder-270047 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-08-2021 om 12:22
investeerder-35175 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-08-2021 om 12:21

Reacties

Investeerder – 198349
04-08-2021 11:00
Beste, Klopt het dat het onderpand is verhuurd aan juridische entiteiten die eigendom zijn van de onderneemster?

Collin Crowdfund
04-08-2021 11:05
Geachte investeerder,

Nee dat klopt niet, de huurders zijn externe partijen. Zoals vermeld is onderneemster wel actief voor de organisatie in de jeugdzorg die 1 van de koetshuizen huurt.

Met vriendelijke groet
Collin Crowdfund

Investeerder – 223056
04-08-2021 11:10
In de pitch is opgenomen dat de onderneemster is getrouwd en haar echtgenoot een goed inkomen geniet. Deze echtgenoot is echter geen debiteur voor de financiering.

Collin Crowdfund
04-08-2021 11:13
Geachte investeerder,

Wat u constateert is juist. Het onderpand is 100% eigendom van onderneemster waardoor er voor is gekozen dat ze ook enig debiteur is

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 126583
04-08-2021 11:15
Een BV binnen het concern van onderneemster zit in surseance. Wat betekent dat voor deze financiering en de onderneemster? Tevens zie ik een aantal vorderingen van de BV op de balans. Zijn dit vorderingen op privé?

Collin Crowdfund
04-08-2021 11:19
Geachte investeerder,

Zoals in de pitch beschreven zijn er in 2019 problemen ontstaan met een leverancier. Dit heeft geleid tot een juridisch geschil en uiteindelijk ook een surseance van de BV. De klant claimt via een bodemprocedure een forse schade van de leverancier. Met de meest recente uitspraak van de rechter over het surseance krijgen partijen nu de tijd om de rechtszaak op te starten en een einde te maken aan de surseance. De ondernemer is zakelijk en in privé de grootste schuldeiser van de BV. De BV heeft geen vorderingen op privé of haar holdings. Zoals beschreven zijn activiteiten vanuit een andere BV en Stichting inmiddels weer opgestart en zijn er contracten met banken en gemeentes gesloten.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

M.D. Robart

Crowdfund Coach


Marc Kogels