Inzicht leningportefeuille incl. defaults en achterstanden d.d. 31 oktober 2016

Zie ook de toelichting over de representativiteit van de cijfers.

Totaal saldi
Aantal verstrekte leningen 254
Totaal verstrekte leningen € 50.118.500,00 100,00 %
Totaal afgelost € 8.621.288,73 17,20 %
Totaal afgeboekt (incl > 365 dagen) 1) € 522.070,67 1,04 %
Nog af te lossen € 40.975.140,60 81,76 %
Totaal uitbetaalde rente € 2.216.400,98
Openstaande saldi
Openstaand saldo € 40.975.140,60 100,00 %
Geen betalingsachterstand € 40.499.446,25 98,84 %
Betalingsachterstand 45-89 dagen 2) € 37.499,99 0,09 %
Betalingsachterstand 90-179 dagen 3) € 438.194,36 1,07 %
Betalingsachterstand 180-364 dagen €       – 0,00 %
Rendement
Gemiddelde rente 7,49 %
-/- Defaults 4) 1,76 %
-/- Kosten 0,77 %
= Jaarlijks netto rendement 4,96 %
Toelichting

1) Dit betreft momenteel een 4-tal debiteuren, waarvan er 1 formeel is afgeboekt.
2) Dit betreft momenteel 1 debiteur.
3) Dit betreft momenteel 3 debiteuren.
4) Afgeboekt totaalbedrag (€ 522.070,67) / uitbetaalde rente (€ 2.216.400,98) * de gemiddelde rente (7,49%) = 1,76%

Representativiteit bovenstaande cijfers

Collin Crowdfund zet zich in voor een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het transparant weergeven van de status van financieringen via ons platform. Hierboven vindt u daarvan het resultaat. Maar let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Nota bene: crowdfunding is in opkomst, maar nog altijd relatief nieuw. Omdat bovenstaande cijfers betrekking hebben op een portefeuille waarvan de gemiddelde lening een langere looptijd heeft dan de leeftijd van ons platform, is de representatieve waarde nog beperkt. De eerste leningaanvraag van Collin Crowdfund is gepubliceerd op 4 juni 2014.