37403

Lisoflex International B.V.

€ 240.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 260
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 260 investeerders

Samenvatting

Lisoflex B.V., de onderneming van Patrick Janssen, is gespecialiseerd in de verkoop van vliegengordijnen. Na 25 jaar heeft Patrick besloten te emigreren naar Bonaire. Hij heeft middels een constante groei een goedlopend bedrijf opgezet en heeft besloten het te verkopen aan zijn trouwe werknemer Duth Verfuurden. 

Duth werkt reeds 12 jaar voor Lisoflex B.V. en krijgt de mogelijkheid om het bedrijf van Patrick over te nemen voor een gunstige overname som. Duth wil met de financiering bij Collin Crowdfund, eigen inbreng en een achtergestelde lening van de holding PAJA B.V. de overname realiseren.

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 340.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 240.000,-. Het resterende bedrag wordt vanuit eigen middelen en middels een achtergestelde lening van de verkopende partij voldaan. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Invloed van het coronavirus
Het coronavirus heeft de verkoop op vliegengordijnen goed gedaan. De eerste zes maanden van 2020 was er een netto cashflowoverschot van € 113.000,-. Een verklaring hiervoor is dat mensen meer thuis zijn, bestellen meer online omdat ze niet naar de winkel kunnen. 

Duth verwacht dat hij straks het voordeel heeft dat veel van de mensen die normaliter naar een fysieke winkel gaan nu het gemak van online ervaren hebben en dat een groot deel van die extra omzet/winst blijft hangen.

Risico
Lisoflex international B.V. wordt gekwalificeerd als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 150.000,- op het woonhuis met als adres; De Camp 31 te Westervoort gevestigd. Het woonhuis heeft een getaxeerde waarde van € 220.000,- volgens het taxatierapport met waardepeildatum 30 juli 2020. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 165.000,- en een huidige restschuld van € 130.000,-.
 • De heer D. Verfuurden geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 240.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Verfuurden Holding B.V. en Lisoflex international B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De debiteuren zijn Verfuurden Holding B.V. en Lisoflex international B.V.
 • De lening van € 60.000 door Holding PAJA B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Holding PAJA B.V. geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin voor de (toekomstige) voorraden (bij overname € 110.000,-) tegen 40% van de aanschafwaarde. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.

Leendoel

De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de overname middels een activa/passiva-transactie van Lisoflex B.V. door Lisoflex international B.V..

Ondernemer

Duth Verfuurden (1993) – Tijdens zijn MBO opleiding tot verkoopspecialist is Duth in 2010 een webshop begonnen voor de verkoop van Minibikes en toebehoren. Dat kwam voort uit een hobby en zijn interesse in online verkoop. Deze webshop heeft hij in 2016 verkocht.

Inmiddels is Duth 12,5 jaar werkzaam in het bedrijf Lisoflex B.V.. De eigenaar, de heer Janssen, vertrekt begin 2021 met zijn partner naar Bonaire. In de jaren dat Duth werkzaam is geweest binnen het bedrijf is hij gehecht geraakt aan het bedrijf, het product en proces en wordt zijn loyaliteit beloond door het bedrijf over te mogen nemen.
 

Onderneming

Lisoflex B.V. is in 1995 opgericht door Patrick Janssen onder de naam Janse Vliegengordijnen in een winkelpand in Arnhem. Eerst richtte hij zich op rechtstreekse verkoop van vliegengordijnen aan particulieren. De belangrijkste verkoopkanalen destijds waren de winkel, markten en braderieën.

In 1999 werd de verkoop via internet gestart. Het bedrijf bleef verder groeien en er ontstond een toenemende concurrentie. Om onderscheidend te blijven, heeft de heer Janssen een eigen merk ontwikkelt en geregistreerd onder de naam Liso. Liso staat garant voor kwaliteit van de hulzen, het ophangsysteem en de rijghaken van het merk. Dit heeft geresulteerd in terugkerende klanten. 

Het bedrijf is in 2005 verhuisd naar Duiven en vestigde zich op het bedrijventerrein ’t Holland. Op dit moment was het voornaamste verkoopkanaal de webshop. De verkoop bleef verder groeien en al snel moest er achter het bestaande pand een hal worden bijgebouwd. Het bedrijf ging daarbij ook minder seizoen afhankelijke producten verkopen, tochtgordijnen. De tochtgordijnen worden zowel aan particulieren als aan bedrijven verkocht.

In 2008 kwam Duth werken binnen de onderneming en doet dit reeds voor 12 jaar. Hij heeft de laatste jaren sterk bijgedragen aan de verdere ontwikkeling en groei. Hij kent het bedrijf van voor tot achter. Nu de heer Janssen besloten heeft te emigreren naar Bonaire, heeft Duth de kans gekregen het gehele bedrijf over te nemen.
 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname inventaris en goodwill € 200.000,-
Voorraad € 110.000,-
Werkkapitaal € 30.000,-
Overige kosten € 7.500.-
Totaal € 347.500,-
Eigen inbreng € 47.500.-
Achtergestelde lening Holding PAJA B.V. € 60.000,-
Collin Crowdfund lening € 240.000,-

Leenbedrag: € 240.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 150.000,- op het woonhuis met als adres; De Camp 31 te Westervoort gevestigd. Het woonhuis heeft een getaxeerde waarde van € 220.000,- volgens het taxatierapport met waardepeildatum 30 juli 2020. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 165.000,- en een huidige restschuld van € 130.000,-.
 • De heer D. Verfuurden geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 240.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment, behoudens de voorgenoemde tweede hypotheek, een morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Verfuurden Holding B.V. en Lisoflex international B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De debiteuren zijn Verfuurden Holding B.V. en Lisoflex international B.V.
 • De lening van € 60.000 door Holding PAJA B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Holding PAJA B.V. geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin voor de (toekomstige) voorraden (bij overname € 110.000,-) tegen 40% van de aanschafwaarde. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Verfuurden holding B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor de net opgerichte vennootschap Lisoflex International B.V. is Verhoogd risico. De onderneming, Lisoflex B.V., die middels een activa/passiva-transactie wordt overgenomen heeft als kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2019, de half jaarcijfers 2020, de prognoses voor geheel 2020 van Lisoflex B.V. en de openingsbalans van Lisoflex International B.V. bij overname. De overallscore is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2019 bedroeg de omzet € 873.000,-, met een netto cashflow overschot van € 134.000,-. De halfjaarcijfers 2020 laten een omzet zien van € 560.000,- met een netto cashflow overschot van € 113.000,-. Voor het eerste jaar wordt een cashflow van € 244.000,- geprognosticeerd bij een aflosverpllichting van € 48.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit hiermee als Goed.

Solvabiliteit
Mede door de achtergestelde lening van de verkoper komt de solvabiliteit in de openingsbalans na financiering uit op 29%, van het balanstotaal van € 340.000. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 150.000,- op het woonhuis met als adres; De Camp 31 te Westervoort gevestigd. Het woonhuis heeft een getaxeerde waarde van € 220.000,- volgens het taxatierapport met waardepeildatum 30 juli 2020. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 165.000,- en een huidige restschuld van € 130.000,-.
 • De heer D. Verfuurden geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 240.000,-. Deze borgstelling heeft, behoudens de voorgenoemde tweede hypotheek, op dit moment een morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Verfuurden Holding B.V. en Lisoflex international B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Holding PAJA B.V. geeft een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin voor de (toekomstige) voorraden (bij overname € 110.000,-) tegen 40% van de aanschafwaarde. 

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving, de verpanding van de roerende zaken als de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-150806 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-09-2020 om 10:44
investeerder-197743 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-09-2020 om 10:42
investeerder-9577 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-09-2020 om 10:41
investeerder-39852 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-09-2020 om 10:40
investeerder-40348 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-09-2020 om 10:40

Ondernemer

D. Verfuurden

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur