32199

Loco Lama

€ 200.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 207
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-05-2019 in 1 uur volgeschreven door 207 investeerders

Samenvatting

Na het runnen van verschillende succesvolle pop-up winkels heeft Lotte de Vries in 2017 de winkel ‘Loco Lama’ in het centrum van Delft geopend. ‘Loco Lama’ is een populaire (cadeau)winkel waar het draait om beleving. De winkel kenmerkt een unieke collectie, een creatieve uitstraling en een bijzondere gastvrijheid en service richting de klant. 
In juli 2018 is Lotte gestart met het merk Loco Lama. Sinds augustus is haar man John als partner ingestapt. Hun beider eigenschappen en competenties zijn complementair aan elkaar en vullen elkaar op een positieve manier aan.
Lotte haar passie en kwaliteiten voor ondernemen en ontwerpen, sluiten perfect aan met het opzetten en runnen van het eigen merk Loco Lama. Het hebben van een fysieke winkel heeft een positieve uitstraling richting marketing, branding, productkennis, direct klantcontact, veel contacten op beurzen en met agentschappen. Lotte en John hebben zich omringd met een enthousiast team van designers,  DTP’ers en marketing / sales. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 300.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 48 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 4de maand geldt er een lineaire maandelijkse aflossing in 45 maanden.
De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico voor de vof. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn VOF Dare Design h.o.d.n. Loco Lama, met als vennoten mevrouw L. Krul-de Vries en de heer J.P. Krul. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een vof zijn mevrouw L. Krul-de Vries en de heer J.P. Krul hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 100.000,-. op het woonhuis gevestigd met een voorbelasting van € 181.000,- en een openstaande schuld van € 109.000,-. De waardebepaling bedraagt € 262.000,-.
De roerende zaken van VOF Dare Design, h.o.d.n. Loco Lama worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.
Ook worden de overlijdensrisicoverzekeringen op de levens van mevrouw Lotte Krul-de Vries en de heer John Krul verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

De financieringsaanvraag wordt voor € 200.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 100.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.
 

Video Pitch

Leendoel

Met de gevraagde financiering zullen voorraden worden aangekocht, voornamelijk in Azië.

Ondernemer

Lotte Krul-de Vries (33 jaar) is het creatieve brein en een echte ondernemer. Altijd bezig met het ontwerpen en selecteren van nieuwe producten, trends, conceptontwikkeling en handel. Vanaf jongs af aan zit creatie en ontwerpen in het bloed, evenals ondernemen. Na het opzetten van een aantal succesvolle pop-up winkels in de periode 2012 tot 2017 is zij in 2017 gestart met de winkel ‘Loco Lama’ in het hartje van Delft. De winkel loopt voortvarend en heeft Lotte op het idee gebracht om haar eigen merk ‘Loco Lama’ op de markt te gaan zetten. Lotte is getrouwd met John en samen hebben ze twee kinderen.

John Krul (35 jaar) heeft na zijn hbo-opleiding bedrijfskunde ervaring opgedaan bij een grote interieurbouwer. Johns grote passie is werken met mensen, het vormen van een efficiënt en effectief team met bijbehorend werkklimaat. John heeft altijd de focus op financieel en operationeel niveau, zonder de lange-termijn doelstellingen uit het oog te verliezen. In 2018 is John als vennoot ingestapt bij ‘Loco Lama’.

Onderneming

Na het runnen van verschillende succesvolle pop-up winkels heeft Lotte de Vries in 2017 de winkel Loco Lama  in het centrum van Delft geopend. Loco Lama is een populaire (cadeau-)winkel waar het draait om beleving. De winkel wordt gekenmerkt door een unieke collectie, een creatieve uitstraling en een bijzondere gastvrijheid en service richting de klant. 
Het runnen van een winkel met daarbij verschillende aspecten als inkoop, personeel en marketing is de eerste stap geweest op weg naar een eigen merk, ‘Loco Lama’. De winkel laat in de praktijk zien wat goed en niet goed verkoopt en dient als proeftuin voor de producten uit de eigen collectie. Door haar ervaring heeft Lotte inzicht in de succesfactoren van een merk en hoe belangrijk kwaliteit, levertijd, betrouwbare verkopers en agentschappen, presentatie en service zijn. 

Missie
Loco Lama tracht elk seizoen een intense beleving te bieden met een weloverwogen assortiment in cadeaus en huishoudelijke artikelen. De missie wordt gerealiseerd door aansprekende producten te ontwerpen en te produceren voor groothandels, (web-)winkels en agentschappen. Hierbij is de unieke vormgeving, door middel van een mix van kleuren, prints en een aansprekende verpakking de kernwaarde is.

Visie
Het is de visie van Lotte en John om binnen twee jaar een bekend Nederlands merk te zijn en binnen vijf jaar een bekend Europees merk. Loco Lama heeft veelal producten die gegeven kunnen worden als cadeau. Veel mensen willen een mooi en bijzonder cadeau geven. Er worden veel cadeaus gekocht binnen de branche van woonaccessoires en gifts. Ook zijn er veel impulsaankopen. Een mooie, luxe en hoog kwalita¬tieve verpakking verhoogt de verkoopwaarde van het product. Consumenten kopen graag iets dat er ook aan de buitenkant mooi en verzorgd uitziet. Als merk moet je het hebben van een authentiek, eigenzinnig en onderscheidende verpakking en een juiste prijs-kwaliteitverhouding. ‘Loco Lama’ voldoet aan al deze vereisten.

Strategie
Loco Lama heeft als doel om te groeien als merk, waardoor het niet mogelijk is om alles zelf te blijven doen. Daarom wordt er vanaf de start van het merk gefocust op intensieve samenwerkingen:

  • Partijen voor begeleiding bij inkoop, waarbij kennis wordt vergaard om dit in de toekomst gedeeltelijk zelf te gaan doen. 
  • Partijen die voor Loco Lama de producten verkopen in het buitenland. Zij hebben kennis van de markt en zijn aanwezig in de desbetreffende markten. 
  • Partij die meedenkt in alle financiële aspecten van de onderneming.
  • Mensen die Lotte en John periodiek scherp houden, welke worden toegevoegd aan de Raad van Advies.

Door de samenwerkingen op te zoeken met de bovenstaande disciplines kan Loco Lama de vaste kosten relatief laag houden en daar waar nodig de expertise inhuren. Wanneer het merk na één jaar verder gegroeid is, zal Loco Lama bepaalde expertises zelfstandig gaan uitvoeren, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan inkopen vanuit Azië. 
De financieringsbehoefte is gericht op het eerste en tweede jaar. Na het tweede jaar is de verwachting dat het concept zichzelf heeft bewezen, waardoor Loco Lama in nog meer landen kan gaan verkopen. 
De focus voor het eerste en tweede jaar zullen uitgaan naar Nederland en een gedeelte van Europa. Vanaf de eerste lancering zal Loco Lama haar eigen online verkooppunt hebben en veel aanwezig zijn op diverse online platformen. Loco Lama streeft ernaar zoveel mogelijk eigen verkopen te realiseren om zo financieel een optimaal resultaat te gaan behalen. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorraad   € 300.000,-
Totaal   € 300.000,-
Lening via Knab Crowdfunding   € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 7,%
Looptijd: 48 maanden. De eerste 3 maanden aflossingsvrij, daarna een lineaire aflossing in 45 maanden.

Overige financiers
De vader van Lotte de Vries heeft een aflossingsvrije lening verstrekt ter hoogte van € 38.000,-. Ten behoeve van deze lening zijn geen aanvullende zekerheden gevestigd.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 300.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn VOF Dare Design met als vennoten Lotte Krul-de Vries en John Krul. Vanwege de gekozen rechtsvorm (vof) zijn de heer en mevrouw Krul hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,-. op het woonhuis aan het Diamantpad 23 te Delft verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 181.000,-. en een openstaande schuld van € 109.000,-. De waardebepaling op het onroerend goed bedraagt € 262.000,-.
  • Lotte Krul – de Vries en John Krul hebben elk voor een bedrag ter hoogte van € 75.000,- een overlijdensrisicoverzekering welke verpand zal worden aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van VOF Dare Design worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor VOF Dare Design is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de historische cijfers van VOF Dare Design voor 2017 en 2018 en daarnaast de prognoses voor 2019 en 2020, opgesteld door de ondernemers in overleg met hun accountant en adviseurs. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet over 2018 bedroeg € 275.000,- met een cashflow van € 29.000,-. De omzet in 2019 is nog grotendeels de omzet van de winkel met daarnaast het begin van de omzet van het merk Loco Lama in het vierde kwartaal . Voor heel 2019 wordt een omzet geprognosticeerd van € 564.000,-. met een operationele cashflow van € 62.000,-. Voor 2020 (eerste volledige jaar inclusief verkoop van het merk Loco Lama) verwacht men een omzet van € 1.168.000,-. met een operationele cashflow van € 211.000,-, wat ruim voldoende zou moeten zijn voor alle verplichtingen. De spreiding van de activiteiten in de bestaande winkel en de verkoop van de merkproducten is een pré. Wij kwalificeren de Rentabiliteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is ultimo 2018 circa 53% op een balans van € 122.000,-. Door de investeringen die in 2019 en 2020 gedaan worden zal de balans in die jaren stijgen. De solvabiliteit eind 2019 bedraagt naar verwachting 26% op een balanstotaal van € 448.000,-. en de solvabiliteit eind 2020 bedraagt naar verwachting 58% op en balanstotaal van € 516.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio in 2018 is met 4,1 excellent en zal in de jaren daarna met scores hoger dan 2,0 zo blijven omdat de vlottende activa (met name de voorraden die al betaald zijn bij aankomst) hoger zijn dan de kortlopende verplichtingen die vooral bestaan uit de aflossingsverplichting voor deze financiering. Daar we uitgaan van prognoses kwalificeren we de Liquiditeit als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17247 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-05-2019 om 10:31
investeerder-38922 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-05-2019 om 10:31
investeerder-59043 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-05-2019 om 10:31
investeerder-9354 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-05-2019 om 10:30
investeerder-41726 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-05-2019 om 10:28

Reacties

L.G. van Lopik-van Nederpelt
24-05-2019 10:31
Veel succes met jullie onderneming. Leni en Rob

Ondernemer

Lotte en John

Crowdfund Coach


Jeroen Poort