AgriHolland 09-1-2017

LTO Ledenvoordeel werkt samen met Collin Crowdfund

Boeren en tuinders staan regelmatig voor lastige beslissingen als het gaat om investeringen. Problemen met het de financiering kan een reden zijn om de investering uit te stellen of te annuleren. Om geld te lenen is de meest logische weg het aankloppen bij een bank. Maar ook crowdfunding is, al dan niet in samenwerking met de bank, een optie. Om leden te ondersteunen bij de aanvraag van een bedrijfsfinanciering is LTO Ledenvoordeel een samenwerking aangegaan met Collin Crowdfund waarbij leden 200 euro cashback krijgen bij een succesvol project.

Crowdfunding biedt de mogelijkheid om de omgeving en familie te betrekken bij de financiering. Met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen zijn investeringen in duurzame energie met name interessant via crowdfunding. Er zijn weliswaar andere mogelijkheden om dit te doen. Dit zijn echter vaak juridisch complexe constructies en vraagt commitment voor een relatief lange periode van 15 jaar. Bij crowdfunding is dit minimaal 6 maanden en maximaal 10 jaar en zijn er geen ingewikkelde juridische constructies nodig. Ook als de bank niet of slechts deels wil investeren, is crowdfunding wellicht een optie. Lenen via de eigen huisbank is vaak financieel het meest interessant. Alleen zijn banken steeds minder bereid om de volle 100% van een benodigde investering uit te lenen. Vaak wordt er gevraagd om een persoonlijke bijdrage of kapitaal van derden. Crowdfunding is dan een interessante mogelijkheid. Crowdfunding is over het algemeen pas aantrekkelijk bij een financieringsbehoefte van minimaal 50.000 euro.

LTO Ledenvoordeel heeft diverse crowdfunding partijen met elkaar vergeleken. Collin crowdfund kwam als beste uit de bus onder andere omdat zij al een aantal agrariërs succesvol hebben gefaciliteerd. LTO Ledenvoordeel heeft LTO-leden gevraagd naar hun ervaring en zij zijn allen positief. Ook heeft het vergelijkingsproces uitgewezen dat Collin zeer zorgvuldig te werk gaat. Collin Crowdfund is een deskundig, toegankelijk en transparant crowdfunding platform.De organisatie verbindt ondernemers met een financieringsbehoefte van 50.000 tot 2.500.000 euro aan investeerders via haar online platform. De ruime kredietervaring, zorgvuldige screening en begeleiding door ervaren Crowdfund Coaches vormen de basis voor verantwoord risicomanagement en een aantrekkelijk rendement. Collin Crowdfund heeft een ontheffing van de AFM. LTO-leden krijgen korting.