42726

Lula

€ 80.000  |  7,0% rente  |  66 maanden  Investeerders: 187
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

5 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-07-2022 in 2 dagen volgeschreven door 187 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Lula
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal en voorraad
Datum van oprichting 01-06-2020
Website www.lula.nl

Leendoel

Lula is de eenmanszaak van Marieke Homan. Zij richt zich op het ontwerpen, produceren en verkopen van duurzame buitenverlichting. De Solarlampen (Nachtzon) zijn gemaakt van hout waardoor deze een robuuste uitstraling krijgen. Met dit product komt Lula tegemoet aan de groeiende vraag naar niet bekabelde, autonome en duurzame verlichtingsoplossingen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de opschaling van de onderneming waardoor een behoefte aan werkkapitaal en het aankopen van materialen is ontstaan.

Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 66 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 80.000
Voorraad € 50.000
Totaal € 130.000
Achtergestelde lening € 50.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is mevrouw M.E. Homan handelend onder de naam Lula. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard en beperkt zich tot de overwaarde op de privéwoning.
  • De heer M.A. Groothelm (partner) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 80.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op de privéwoning.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op het woonhuis aan de Nutsstraat 11, 9601 CP te Hoogezand, kadastraal bekend als sectie K nummer 4404, te Hoogezand verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 205.000,- en openstaande schuld van € 200.000,-. Het woonhuis kent een marktwaarde van € 345.000,- op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 6 juli 2022.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Lula worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Lula is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van prognose cijfers van Lula. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Extra beloning
Bij een investering vanaf € 1.000,- ontvangt u een digitale waardebon waarmee (eenmalig) 10% korting wordt verkregen op de aanschaf van producten. Een overzicht van de collectie treft u aan op de website: Collectie Nachtzon by Lula.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo balans na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 19.000
Vlottende activa € 60.000
Overige vlottende activa € 89.000
Totaal € 168.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 20.000
Langlopende schulden € 122.000
Kortlopende schuld € 26.000
Totaal € 168.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 118.000
Bruto winst € 65.000
Kosten € 77.000
Resultaat € -/-12.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 316.000
Bruto winst € 191.000
Kosten € 125.000
Resultaat € 66.000

 

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-294325 heeft € 300 geïnvesteerd.
30-07-2022 om 9:03
investeerder-184977 heeft € 200 geïnvesteerd.
30-07-2022 om 7:46
investeerder-16976 heeft € 300 geïnvesteerd.
30-07-2022 om 6:22
investeerder-249537 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-07-2022 om 0:10
investeerder-21239 heeft € 200 geïnvesteerd.
29-07-2022 om 23:53

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders