38624

Lumado B.V.

€ 175.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 294
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-12-2020 in 17 uur volgeschreven door 294 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Lumado B.V.
Sector Projectontwikkeling
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 19-02-2016
Website https://www.lumado.nl/

Leendoel

Dominique de Wit exploiteert met Lumado B.V. een onderneming in vastgoedontwikkeling. Hij heeft de kans gekregen een monumentaal kantoorpand, bestaande uit drie voormalige herenwoningen te kopen in een gewilde wijk van Breda. Het kantoorpand zal worden omgebouwd tot drie woningen welke vervolgens in de verkoop worden geplaatst. Deze financiering zal worden aangewend twee van deze woningen te financieren.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 175.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden een slottermijn van € 175.000,- en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop kavel met opstal € 1.187.000
Aankoop- & financieringskosten € 40.400
Bouwkosten € 39.600
Totaal € 1.267.000
Eigen inbreng € 197.000
Financiering via overige financier € 895.000
Collin Direct € 175.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Lumado B.V.
  • Brickfield B.V.
  • Leblanc Holding B.V.
 • Door de heer D. de Wit wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 175.000,- op het kantoorpand met als adres: Baronielaan 18 te Breda, welke zal zijn voorbelast met een eersterangs hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 895.000,- door een overige financier. Op basis van een waardebepaling  van 24 november 2020 heeft het aan te kopen kavel na bestemmingswijziging en verbouwing een marktwaarde van € 1.650.000,-. 
 • De heer D. de Wit en zijn partner geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • Ondernemer heeft de mogelijkheid om eenmalig, bij gedeeltelijke verkoop van het onderpand, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, een bedrag van € 87.500,-, welke in mindering wordt gebracht op de slottermijn, vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders.
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste 30 maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders.
 • Tenslotte heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

 • De score voor Lumado B.V. is Verhoogd risico.
 • De score voor Brickfield B.V. is Minimaal risico.
 • De score voor Leblanc Holding B.V. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Lumado B.V., Brickfield B.V. & van Leblanc Holding B.V., evenals van de tussentijdse cijfers van Lumado B.V. en de prognose over 2021 van Lumado B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan geen negatieve gevolgen te ondervinden van corona, met de huidige krapte op de woningmarkt blijft de vraag naar woningen onverminderd groot.

Toelichting jaarcijfers
De prognosecijfers 2020 zijn gebaseerd op onder andere de tussentijdse cijfers. De prognose over 2021 is door de ondernemer zelf opgesteld. Door de aard van de onderneming, bestaat de post ‘voorraden’ uit vastgoed.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vlottende activa € 2.247.000
Totaal € 2.247.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 1.000
Langlopende schulden € 2.102.000
Kortlopende schulden € 144.000
Totaal € 2.247.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 48.000  
Bruto winst € 39.000  
Kosten € 99.000  
Resultaat – € 60.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2020

Omzet € 292.000  
Bruto winst € 282.000  
Kosten € 158.000  
Resultaat € 124.000  

 

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-4258 heeft € 700 geïnvesteerd.
09-12-2020 om 6:52
investeerder-98531 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-12-2020 om 6:40
investeerder-48461 heeft € 400 geïnvesteerd.
09-12-2020 om 6:00
investeerder-38544 heeft € 400 geïnvesteerd.
09-12-2020 om 5:58
investeerder-37312 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-12-2020 om 5:47

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders