45086

M.J.C. van Hooijdonk en A. Trommelen

€ 30.000  |  6,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 49
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Zeer goed
Deze leningaanvraag is op 19-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 49 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam M.J.C. van Hooijdonk en A. Trommelen (box 3)
Sector Verhuurd vastgoed
Leendoel Aankoop recreatiewoning

Leendoel

M.J.C. van Hooijdonk en A. Trommelen hebben een recreatiewoning gekocht voor de verhuur. De recreatiewoning staat op Landal GreenParks vakantiepark Het Vennenbos te Hapert. Het perceelgrootte van de recreatiewoning betreft 220 m2. De LTV (Loan to Value) bedraagt 27% op de aan te kopen recreatiewoning. Er wordt een annuïtaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop recreatiewoning € 105.000
Aanvullende kosten € 5.000
Achterstallig onderhoud € 10.000
Totaal € 120.000
Eigen inbreng € 90.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers voor de financiering zijn de heer M.J.C. van Hooijdonk en mevrouw A. Trommelen. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie van de ondernemers is momenteel ruim vanwege de overwaarde op eigen woning alsmede de overwaarde op de vastgoedportefeuille.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 30.000,- op de recreatiewoning aan de Vennenbos 844, 5527 JK te hapert, kadastraal bekend als sectie G nummer 1437 te Hoogeloon, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19-4-2023 heeft de recreatiewoning een marktwaarde van € 111.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de recreatiewoning met als adres: Vennenbos 844, 5527 JK te hapert, kadastraal bekend als sectie G nummer 1437 te Hoogeloon, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De geldnemers hebben de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag hanteren wij geen kwalificatie omdat het een box 3 financiering betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de gegevens van de vastgoedportefeuille, de verhuurbemiddelings- en exploitatieovereenkomst met Landal Vennenbos, de koopovereenkomst en het taxatierapport. De overall Collin Credit Score is Zeer goed.

Toelichting jaarcijfers
De jaarcijfers zijn gebaseerd op de overeenkomst met Landal Vennenbos. De verhuurinkomsten kunnen volledig worden aangewend voor de exploitatiekosten en de rente- en aflosverplichtingen.

Jaarcijfers

Winst- en verliesrekening eerste 12 maanden

Huurinkomsten € 18.600
Exploitatiekosten € 2.800
Rente- aflosverplichtingen € 11.300
Netto cashflow overschot € 4.500

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-44542 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-05-2023 om 16:02
investeerder-13847 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-05-2023 om 16:02
investeerder-9869 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-05-2023 om 16:01
investeerder-95586 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-05-2023 om 16:01
investeerder-14739 heeft € 200 geïnvesteerd.
19-05-2023 om 16:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders