29815

Mama Kelly Amsterdam

€ 500.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 477
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

7 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-05-2018 in 2 uur volgeschreven door 477 investeerders

Samenvatting

De financieringsaanvraag wordt voor € 500.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 500.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (50% Collin Crowdfund en 50% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie.

Samenvatting
MaMa Kelly Den Haag is geopend in 2015 in het voormalige ketelhuis van de Caballero Fabriek. Na het succes in Den Haag besloten de ondernemers ook een vestiging in Amsterdam te openen. Na een ingrijpende verbouwing is de uitgesproken horecagelegenheid in 2017 geopend. Tot op heden presteert de Amsterdamse vestiging boven verwachting en is het iedere dag nagenoeg vol. De financiering dient voor vervolginvesteringen en versterking van het werkkapitaal. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bij de opstart van Mama Kelly Amsterdam B.V. bedroeg € 2.662.000,-. Dit is reeds gefinancierd met € 800.000,- vreemd vermogen en op dit moment € 1.662,000,- eigen vermogen. Middels crowdfunding wordt een deel van het eigen vermogen geherfinancierd. Zusterplatform Knab Crowdfunding verstrekt een lening van € 500.000,- en de gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en de rente is 8%.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Jedebo Holding B.V. als Minimaal risico, Dutch Horeca Concepts B.V. en Rebel Horeca Groep B.V. als Laag risico en Mama Kelly Amsterdam B.V. als Aanzienlijk risico. Dit laatste komt doordat de huidige ondernemers deze entiteit hebben overgenomen uit een probleemsituatie. De ondernemers hebben die situatie volledig afgewikkeld en er daarna MaMa Kelly Amsterdam in ontwikkeld. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Mama Kelly Amsterdam B.V., Dutch Horeca Concepts B.V., Rebel Horeca Groep B.V. en Jedebo Holding B.V. Er wordt een eerste pandrecht op de inventaris en voorraad van Mama Kelly Amsterdam B.V. gevestigd ten behoeve van de investeerders. Singha Witteman Holding B.V. en Streetflowers Holding B.V. verstrekken een zakelijke borgtocht van € 125.000,- welke op dit moment materiële waarde heeft. De heer S. Witteman verstrekt een persoonlijke borgtocht met materiële waarde van € 50.000,-. Mevrouw W. Rambaldo verstrekt een persoonlijke borgtocht van € 50.000,- die op dit moment moreel van aard is. Ten slotte wordt de lening van Rebel Horeca Groep B.V. ter hoogte van € 650.000,- achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Video Pitch

Leendoel

Voor de opstart van Mama Kelly Amsterdam B.V. in het Olympisch stadion is eind 2017 € 2.662.000,- geïnvesteerd. Hiervoor is reeds € 800.000,- vreemd vermogen aangetrokken. De rest is tot dit moment met eigen vermogen gefinancierd. Middels een crowdfund campagne bij zowel Knab Crowdfunding als Collin Crowdfund wordt in totaal € 1.000.000,- gefinancierd. Daardoor komt vermogen vrij voor vervolginvesteringen en herfinanciering van bestaande leningen.

Ondernemer

Rein Rambaldo (45) is niet alleen co-owner van MaMa Kelly, maar met zijn bedrijf De Horeca Fabriek (het kantoor zit tegenoverMaMa Kelly) ook de bedenker én designer van het restaurant. Het zal je dus niet verbazen dat Rein, die het gezicht van MaMa Kelly naar de media toe is, zich ook bezighoudt met alle marketing-uitingen van de zaak én de conceptbewaking.

Willemien Rambaldo (39) is als mede-eigenaar van MaMa Kelly en De Horeca Fabriek nauw betrokken bij de conceptbewaking, PR-werkzaamheden en de backoffice van MaMa Kelly. De dames op
kantoor worden door Willemien aangestuurd, en alle PR-aanvragen lopen via haar.

Singha Witteman (39) is een geboren horecaman. Zijn vader was reeds de eigenaar van Leidse Horecazaken en hij is dus opgegroeid in de Horeca. Middels Rebel Horeca Groep is hij inmiddels mede-eigenaar van meerdere horecazaken in Leiden en Den Haag. Binnen MaMa Kelly is hij verantwoordelijk voor het personeel en de organisatie.

Bas Bloemink is mede-eigenaar van Rebel Horeca Groep en de horecazaken in Leiden en Den Haag die daaronder vallen. Hij is de man achter de schermen en houdt zich bezig met de nieuwe locaties en de financiële en juridische zaken.

Onderneming

MaMa Kelly Den Haag 
MaMa Kelly Den Haag is geopend in 2015 in het voormalige ketelhuis van de Caballero Fabriek. Dit is een locatie met hoge plafonds, originele ketels en veel historie. Dit is het mooie contrast met het moderne en uitgesproken concept van MaMa Kelly. Contrast is typerend voor MaMa Kelly. Er is sprake van een toegankelijke maar toch onderscheidende menukaart, oude elementen gecombineerd met trendy looks. Dit alles om de beleving uniek te maken. 

MaMa Kelly Amsterdam
Na een ingrijpende verbouwing opende MaMa Kelly Amsterdam in november 2017 haar roze deuren in het iconische Olympisch Stadion. Het is een understatement om te zeggen dat dat moment niet onopgemerkt is gebleven, want sindsdien zit het restaurant nagenoeg vol. Kenmerkend voor het restaurant is het interieur in combinatie met hun specialiteit kip en kreeft. 

Onderscheidende factoren
Van romantisch etentje tot classy babyshower en van een paasontbijt tot glamorous avondje uit; Amsterdam en omstreken weet MaMa Kelly vanaf dag één te vinden. Dankzij het opvallende design en een slimme social media strategie trekt het restaurant ook de aandacht van de internationale pers. Na publicaties in een aantal vooraanstaande bladen in meerdere landen is het duidelijk geworden dat het concept zoals dat nu is uitgerold positieve reacties en recensies heeft opgeleverd.

Naar aanleiding van de ervaringen in Den Haag wordt ook op de locatie in Amsterdam lunch aangeboden. Vanaf de maand april is MaMa Kelly ook in de middag geopend zijn om klanten te verwelkomen. Ook in de lunch worden de voor MaMa Kelly kenmerkende ingrediënten zoals kip en kreeft verwerkt. 

Tevens heeft MaMa Kelly in Amsterdam sinds het begin van dit jaar de beschikking over een ruimte voor besloten feesten en partijen. De onderneming onderscheidt zich ten opzichte van de concurrenten doordat dit een ‘secret bar’ betreft, waar de klant als het ware in een compleet nieuwe wereld stapt. Deze ruimte is ook voorzien van een zelfstandige keuken zodat deze aangelegenheid volledig los staat van het restaurant. 

Met de toekomstige uitbreiding van een terras op het Zuiden en een aanlegsteiger voor de deur is MaMa Kelly Amsterdam voorlopig nog niet uitgegroeid. Overigens blijft het belangrijk om tijd en energie te blijven investeren in de onderneming en de klant om de kwaliteit te blijven waarborgen. Een terugkerende gast is immers de beste gast en creëert bovenal ambassadeurschap en mond-tot-mondreclame. 

Juridische structuur

Onder Rebel Horeca Groep B.V. zijn meerdere horecagelegenheden ondergebracht die volledig eigendom zijn van de groep: Van Buuren, Het Pakhuis, Einstein, Buddhas en Aperitivio In Leiden en Spize in Den Haag. Het concern heeft op basis van de voorlopige cijfers 2017 een omzet gerealiseerd van € 6.800.000,- met een passend rendement. Rebel Horeca Groep B.V. heeft een gezonde vermogenspositie en Dun & Bradstreet kwalificeert Rebel Horeca Groep B.V. als Laag risico. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing € 800.000,-
Inventaris € 900.000,-
Huur waarborg € 114.000,-
Voorraad  € 50.000,-
Overige investeringen € 100.000,-
Voorfinanciering BTW € 250.000,-
Opstartkosten / werkkapitaal € 448.000,-
Totaal € 2.662.000,-
Leningen leveranciers * € 800.000,-
Achtergestelde lening Rebel Horeca Groep ** € 650.000,-
Tijdelijke voorfinanciering BTW Rebel Horeca Groep € 212.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 500.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 500.000,-

Leenbedrag Collin Crowdfund: € 500.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

*dit zijn een viertal reeds verstrekte financieringen met een looptijd van 60 maanden
**deze lening is aflossingsvrij gedurende de looptijd van de crowdfund lening.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Mama Kelly Amsterdam B.V., Dutch Horeca Concepts B.V., Rebel Horeca Groep B.V. en Jedebo Holding B.V. 
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Mama Kelly Amsterdam B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.
  • Streetflowers Holding B.V. en Singha Witteman Holding B.V. geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De heer S. Witteman geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Mevrouw W. Rambaldio geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De lening van Rebel Horeca Groep B.V. ter hoogte van € 650.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de Collin Crowdfund/Knab Crowdfunding lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Jedebo Holding B.V. als Minimaal risico, Dutch Horeca Concepts B.V. en Rebel Horeca Groep B.V. als Laag risico en Mama Kelly Amsterdam B.V. als Aanzienlijk Risico, dit laatste komt doordat de huidige ondernemers deze B.V. hebben overgenomen uit een probleemsituatie. De ondernemers hebben die situatie volledig afgewikkeld. Vervolgens is in die entiteit MaMa Kelly Amsterdam verder ontwikkeld. Overall kennen we voor deze aanvraag de score Laag risico toe.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor deze aanvraag zijn de prognoses over de eerste drie jaren (2018-2020) voor MaMa Kelly gehanteerd. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
MaMa Kelly Den Haag heeft in 2017 meer dan € 3.000.000,- omzet gerealiseerd. De verwachte omzet voor MaMa Kelly Amsterdam voor 2018 bedraagt € 4.000.000,-. Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen in Den Haag. De omzet over de laatste twee maanden van 2017, wat de eerste twee maanden na opening waren, bedroeg reeds € 650.000,-. Dit is boven verwachting aangezien er nog geen lunch werd geserveerd. De taakstelling van de exploitatie zit met name in de kostenstructuur, meer specifiek de personeelskosten. Op basis van de opgedane ervaringen in Den Haag verwacht men een brutomarge van 70% en personeelskosten van 35% te kunnen realiseren. De eerste manden van 2018 verlopen conform begroting. De verwachte genormaliseerde cashflow in 2018 bedraagt € 490.000,- (score Ruim voldoende) wat ruim voldoende is voor de totale aflossingsverplichtingen in 2018. Voor 2019 wordt groei van de omzet geprognotiseerd naar € 4.500.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 656.000,- (score Goed) wat volgens verwachting wederom toereikend is voor het voldoen van de financiële verplichtingen. Voor de Rentabiliteit kennen we voor nu kwalificatie Ruim voldoende toe.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van Mama Kelly Amsterdam B.V. bedraagt 24% op het moment van de start van het bedrijf. Dit komt overeen met de score Ruim voldoende. Conform verwachting is het eigen vermogen ultimo 2018 € 651.000,- met een solvabiliteit van 30% (score Ruim voldoende). Door de begrote resultaten is volgens prognose het eigen vermogen aan het einde van 2019 ruim € 1.000.000,- met een solvabiliteitsratio van 47%. Ook in de andere debiteuren voor deze financiering is sprake van gezonde vermogensposities. Voor de Solvabiliteit kennen we op dit moment kwalificatie Ruim voldoende toe.

Liquiditeit
De current ratio is ultimo 2018 volgens verwachting 1,2. Dit resulteert in een score Ruim voldoende. Conform prognose zal de current ratio in 2019 zich verder ontwikkelen naar 2,0 (score Excellent). Ook bij de aandeelhouders is een goede liquiditeitspositie aanwezig. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Alle investeerders ontvangen een lunchbon van MaMa Kelly Amsterdam ter waarde van € 50,-.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal mogelijk uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde gegevens voor verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9869 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2018 om 10:59
investeerder-2393 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2018 om 10:59
investeerder-22980 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2018 om 10:58
investeerder-54521 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2018 om 10:56
investeerder-49604 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2018 om 10:56

Reacties

Investeerder – 5365
16-05-2018 10:49
Als ondernemer staat Rein Rambaldo met foto vermeld. Ik zie de heer Rambaldo echter niet in het organogram (juridische structuur) terug en zie hem ook niet terug onder het kopje zekerheden. Waarom staat hij wel als ondernemer te boek bij dit project?

Collin Crowdfund
17-05-2018 8:59
Geachte heer/mevrouw, Het klopt dat Rein Rambaldo geen bestuurder is van de vennootschap. Dat is zijn echtgenote Willemien. Rein is de ontwerper en founding father van MaMa Kelly. Hij werkt niet dagelijks operationeel mee. Door zijn ruime ervaring en kennis is hij wel het gezicht van MaMa Kelly.

Ondernemer
Rein Rambaldo

Crowdfund Coach


Marc Kogels