32119

Mark Flowers B.V.

€ 350.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 299
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-09-2019 in 1 uur volgeschreven door 299 investeerders

Samenvatting

De gedeeltelijk (46%) hypothecair gedekte financiering dient onder meer voor de inkoop van voorraad, het realiseren van groei in voornamelijk Europese landen en een deel werkkapitaal. Mark Flowers B.V. houdt zich bezig met het exporteren van bloemen en planten. Het bedrijf, dat in 1997 is opgericht, is tot op heden gegroeid naar een jaarlijkse omzet van ruim € 15.000.000,-. De bestaande eigenaar van de onderneming heeft besloten om zich enkel te focussen op bedrijven die actief zijn in de vastgoedsector. Dit is de reden dat hij al een tijdje aan het kijken is naar een geschikte opvolger. Derhalve zijn Jordi en Leon Vermeulen in beeld gekomen om Mark Flowers over te nemen. De totale koopsom van € 500.000,- blijft de koper schuldig aan de verkoper door een (voor de helft achtergestelde) lening. Tevens is er een werkkapitaalbehoefte van € 500.000,-, die wordt ingevuld door middel van een crowdfundlening. De huidige eigenaar blijft actief en betrokken bij Mark Flowers om de huidige afzetkanalen en de salescontacten warm over te dragen. Zijn betrokkenheid en loyaliteit wordt ook onderstreept door de beperkte overnamesom (gezien de bestaande kasstroom en het zakelijke onroerend goed).

Financieringsbehoefte
De totale financiering bedraagt € 500.000,-, waarvan € 350.000,- via Collin Crowdfund en € 150.000,- via Knab Crowdfunding. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie voor zowel Jor Vermeulen Beheer B.V. als Mark Flowers B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we daarom de score Laag risico. De Collin Credit score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren voor de financiering zijn Mark Flowers B.V. en Jor Vermeulen Beheer B.V.
 • Er geldt een 1ste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het appartement aan de Athenesingel 150 in Den Haag. De huidige marktwaarde (conform een waardebepaling van een makelaar van juni 2019) is € 230.000,-.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door Jordi Vermeulen. De waarde van deze borgstelling is momenteel moreel van aard.
 • De lening van € 250.000,- door de verkoper wordt achtergesteld t.o.v. de lening van de investeerders. Vanaf 31 maart 2021 is er de mogelijkheid tot het aflossen van de volledige lening in één keer, mits de openstaande schuld op dat moment bij Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding niet groter is dan € 300.000,-. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Mark Flowers B.V. en Jor Vermeulen Beheer B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders.
 • Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor Mark Flowers B.V. zolang de solvabiliteit lager dan 25% is.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsbehoefte wordt voor € 350.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 150.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van voorraad, het realiseren van groei in voornamelijk Europese landen en het beschikbaar maken van werkkapitaal.

Ondernemer

Jordi Vermeulen (1997) is opgegroeid in het bedrijf van zijn ouders (actief in de bloemensector). Iedere schoolvakantie ging hij mee naar de bloemenveiling om te helpen met allerlei soorten werkzaamheden. Hij vond het fantastisch; meegaan naar de klok voor de inkoop, vervolgens naar de box om alle inkopen binnen te melden, het keuren, verpakken en transport klaarmaken en ten slotte in de vrachtwagens zetten voor transport naar de bloemenwinkels. Inmiddels is hij 3 jaar full time werkzaam in de bloemenwereld. Bij zijn 1e werkgever Fleurada is hij begonnen als junior inkoper. Naast het inkopen en het klaarzetten van de webshop met de bloemen was hij actief met het systeembeheer van het bloemenverdeelsysteem en de webshop in het algemeen. Zijn kwaliteiten zijn: scherp inkopen, goede contacten met kwekers, systeembeheer, product kennis, omgang met collega’s en mensen en organiseren. Zijn kwetsbaarheid is zijn nog wat beperkte ervaring. Echter wordt dit gecompenseerd door de aanwezigheid van anderen, waaronder zijn vader binnen de onderneming.

Leon Vermeulen (1965) is sinds 1999 werkzaam in de bloemen wereld. Hij is begonnen met één eigen bloemenwinkel en is uiteindelijk doorgegroeid naar zeven bloemenwinkels. Door ongelukkige omstandigheden is de onderneming in 2017 failliet gegaan. Leon heeft er alles aan gedaan om dat te voorkomen en zijn schuldeisers tevreden te houden. Echter was het faillissement niet meer te voorkomen. 
Sinds januari 2018 is hij werkzaam als algemeen manager bij Mark Flowers B.V. en dus werkzaam voor de huidige eigenaar. Hij is binnen Mark Flowers verantwoordelijk voor de inkoop, personeelsplanning voor de winkels en de box op de veiling, het organiseren van de box en verdelen van producten voor de winkels. Daarnaast onderhoudt hij contacten met kwekers en overige leveranciers, doet hij de algemene- en personeelsadministratie en uiteraard alle overige voorkomende werkzaamheden. 
Gezien de samenwerking met de huidige eigenaar is het aanbod gekomen om het bedrijf over te nemen. In de nieuwe situatie zal hij in zijn rol van algemeen directeur zijn zoon optimaal gaan begeleiden om alle ins en outs van het ondernemen onder de knie te krijgen.
Zijn kwaliteiten zijn: stressbestendig, scherp inkopen aan de bloemenklok, maar ook direct bij kwekers en overige leveranciers, drang om altijd te willen verbeteren ten einde het beste product met de beste kwaliteit en prijs te bieden aan de klanten, organiseren, plannen en creëren van goede werksfeer en omgeving voor de medewerk(st)ers.

Onderneming

Kernprofiel / historie
Mark Flowers B.V. is opgericht in 1997 en is sindsdien zeer actief op de bloemenveiling in Westland. De corebusiness is het beleveren van Europese klanten waar chrysanten, rozen en tulpen een groot deel van de bestellingen uitmaken.

Sinds 1997 is Mark Flowers gestaag gegroeid en is het een belangrijke speler geworden op de Oost-Europese markt. Ook potplanten, bollen en verpakkingsmaterialen maken deel uit van het assortiment. De meeste klanten zijn actief op de groothandelsmarkt, terwijl kleinere detailhandelaren en consumenten ook deel uitmaken van de klantenkring. 

Onderscheiden vermogen / markt
De belangrijkste klanten zijn bloemengroothandels en bloemenwinkels in het buitenland. De belangrijkste leveranciers zijn de bloemenveilingen en de kwekers. Concurrenten zijn er voldoende, maar Mark Flowers B.V. moet ervoor zorgen dat de bestaande klanten geen aanleiding vinden om weg te gaan. Tevens moeten ze potentiële nieuwe klanten ervan overtuigen dat zij het bedrijf zijn waar ze zaken mee moeten doen. 

De positie in de markt is goed, maar ze gaan hard werken om die te verbreden en verbeteren. Belangrijke pijler is enerzijds het aanboren van nieuwe markten in Europa en anderzijds het verbeteren van de marge.

Missie/Visie
De missie is tweeledig; handhaving van het bestaande met een verbetering van de marge en op verantwoorde wijze groei realiseren.
Op de middellange termijn is het doel om minder afhankelijk te zijn van de bestaande klantenportefeuille (voornamelijk uit Rusland). Dat kan worden gerealiseerd door een uitbreiding naar andere landen zoals Duitsland, Nederland, België, Frankrijk. Daarnaast kan, via een netwerkconnectie/kennis, de markt in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten worden bereikt om zodoende daar verdere expansie te bewerkstelligen. Er wordt een salesplan opgesteld om voet aan de grond te krijgen in deze landen. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overnamesom goodwill, roerende zaken en appartementsrecht € 500.000,-
Voorraad € 200.000,-
Debiteuren € 100.000,-
Af te geven borg bloemenveiling € 100.000,-
Werkkapitaal € 100.000,-
Totaal € 1.000.000,-
Betaling 1e termijn bij overnametransactie € 50.000,-
Betaling 2e termijn op 31 maart 2020 uit de cashflow € 200.000,-
Achtergestelde lening verkoper € 250.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 8 %
Looptijd: 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing

Naast de crowdfundlening is er op dit moment nog één lening actief vanwege de overnametransactie van Mark Flowers B.V. Dit betreft een achtergestelde lening van € 250.000,- van de verkoper (zonder rente). Vanaf 31 maart 2021 is er de mogelijkheid tot het aflossen van de volledige lening in één keer, mits de openstaande schuld op dat moment bij Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding niet groter is dan € 300.000,-.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 500.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn Mark Flowers B.V. en Jor Vermeulen Beheer B.V.
 • Er geldt een 1ste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het appartement aan de Athenesingel 150 in Den Haag. De huidige marktwaarde (conform een waardebepaling van een makelaar van juni 2019) is € 230.000,-.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door Jordi Vermeulen. De waarde van deze borgstelling is momenteel moreel van aard.
 • De lening van € 250.000,- door de verkoper wordt achtergesteld t.o.v. de lening van de investeerders. Vanaf 31 maart 2021 is er de mogelijkheid tot het aflossen van de volledige lening in één keer, mits de openstaande schuld op dat moment bij Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding niet groter is dan € 300.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Mark Flowers B.V. en Jor Vermeulen Beheer B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders.
 • Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor Mark Flowers B.V. zolang de solvabiliteit lager dan 25% is.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Mark Flowers B.V. en Jor Vermeulen Beheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de concept jaarrekening 2018 en de prognose voor 2019 en 2020. Deze is opgesteld in samenwerking met de accountant, die al vele jaren een goede relatie met de ondernemer onderhoudt. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Het bedrijf heeft een bewezen historische cashflow. Tot 2018 is ieder jaar een gedegen omzet en winst gerealiseerd (2017 omzet: € 22.000.000,- en cashflow € 400.000,-). In 2018 is echter een verlies gerealiseerd van € 317.000,- door een incidentele last op een omzet van ruim € 19.000.000,-. Dit betreft een grote order van een connectie van de huidige eigenaar, waarbij een voorziening (dubieuze debiteur) is getroffen van ruim € 1.000.000,-. Derhalve zou het resultaat 2018 normaliter zijn uitgekomen op ruim € 700.000,-. De verwachting is dat met een strakkere sturing op de kosten en een lagere omzet het resultaat van circa € 700.000,- kan worden gehandhaafd indien de incidentele last buiten beschouwing wordt gelaten. De omzet in 2019 is geprognosticeerd op € 15.000.000,- met een cashflow van € 647.000,-. Er heeft een afwaardering plaatsgevonden op de te verwachte omzet 2019, aangezien de huidige eigenaar een Russische nationaliteit heeft en er de nodige afzet plaatsvindt naar Rusland. In 2020 wordt volgens prognose een omzet begroot van € 16.000.000,- en een cashflow van € 665.000,-. Wij hanteren voor de Rentabiliteit de score Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De vermogenspositie is in het verleden altijd comfortabel geweest. Het risicodragend vermogen na financiering bedraagt € 250.000,- met een solvabiliteitspercentage van 26%. Ultimo 2019 is het eigen vermogen conform prognose gegroeid naar € 710.000,- met een solvabiliteit van 48% door het toevoegen van het resultaat. Eind 2020 wordt een solvabiliteit verwacht van 57% met een eigen vermogen van € 937.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit vooralsnog op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is in het verleden altijd ruim voldoende geweest. Ultimo 2019 is de verwachting dat de current ratio wat afneemt naar 1,9 door de toegenomen kortlopende schulden. Aan het einde van 2020 wordt volgens prognose weer een hogere current ratio begroot door een toename van de kortlopende activa. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7924 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-09-2019 om 11:10
investeerder-25032 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-09-2019 om 11:10
investeerder-28946 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-09-2019 om 11:10
investeerder-6737 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-09-2019 om 11:10
investeerder-49652 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-09-2019 om 11:09

Ondernemer

Leon & Jordi Vermeulen

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen