33218

MarQant B.V.

€ 500.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 444
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

13 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-12-2019 in 4 dagen volgeschreven door 444 investeerders

Samenvatting

MarQant B.V. is actief op het gebied van de realisatie van bouwprojecten. Zij stellen zich daarbij breed op om flexibel in de markt te kunnen opereren. Waarbij de focus momenteel ligt op bedrijfspanden en woningen. 

Het betreft een jong bouwbedrijf met een ervaren directie. De drijvende krachten achter MarQant B.V. zijn Kees Franse en zijn schoonzoon Pepijn van den Boom. Kees Franse werkt al ruim 40 jaar in de bouw in diverse functies, onder andere als algemeen directeur bij Sprangers Bouwbedrijf. Pepijn van den Boom heeft gedurende 17 jaar diverse functies uitgeoefend in de bouwsector en zijn laatste werkgever was eveneens Sprangers Bouwbedrijf.

Financieringsbehoefte
De financieringsbehoefte bedraagt € 500.000,- . De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt eveneens € 500.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft MarQant B.V. de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende.
De voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn MarQant B.V., ZV Beheer B.V. en BrinkK B.V. 
 • De heer P. van den Boom geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het appartement aan de Nieuwe Markt 82 b te Roosendaal verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 145.500,- en een marktwaarde van € 204.500,- in onverhuurde staat op basis van een waardebepaling opgesteld door een erkende taxateur d.d. 14 november 2019.

Leendoel

De financieringsbehoefte betreft werkkapitaal ten behoeve van het opvangen van liquiditeitskrapte tussen inkomsten en uitgaven in verband met de te realiseren projecten. 

Ondernemer

Kees Franse (1950)
Kees heeft de opleidingen HBS-B en HTS Bouwkunde afgerond en daarnaast heeft hij 40 jaar in diverse functies in de bouwsector gewerkt. Daarvan heeft hij de laatste 26 jaar als algemeen directeur bij Sprangers Bouwbedrijf gewerkt.
Kernkwaliteiten: enthousiast, komt afspraken na, trouw, relatiewerker, veel inzet.

Pepijn van den Boom (1978)
Pepijn heeft de opleiding HBO Bouwtechnische Bedrijfskunde afgerond en daarnaast heeft hij 17 jaar als calculator, werkvoorbereider, uitvoerder en projectleider in de bouwsector gewerkt.
Kernkwaliteiten: enthousiast, multifunctioneel, kwaliteitsbewust, resultaatgericht, veel inzet.

De ervaring van Kees en de drive van Pepijn zijn een geweldige combinatie en het heeft MarQant B.V. in een hele korte tijd gebracht tot wat het nu is; een bouwbedrijf met veel potentie.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
MarQant B.V. is een jong bouwbedrijf. De drijvende krachten achter de deskundige medewerkers zijn Kees Franse en Pepijn van den Boom. Zij hebben een groot relatienetwerk en werken vanuit een passie voor de bouw en de overtuiging dat door slimme samenwerking en een platte organisatie elk bouwproject een succes kan worden.

Zij willen zich daarbij breed opstellen om flexibel in de markt te kunnen opereren. Waarbij de focus momenteel ligt op woningbouw en bedrijfspanden. MarQant B.V. heeft ISO 9001, VCA, FSC en PEFC certificatie, acceptatie door Atradius en een Woningborg toelating.

Missie, visie, en doelstellingen
MarQant B.V. streeft er naar om vooral een goede werkgever te zijn voor zijn werknemers. Zorgen dat de mensen een fijne werkomgeving hebben en tevreden zijn met het werk dat ze doen. Dat willen ze creëren door leuke projecten aan te nemen. MarQant B.V. is tevreden als ze over enkele jaren bekend zijn in de markt, een goede naam hebben opgebouwd en een goed rendement kunnen laten zien.

Positionering in markt 
Om crisisbestendig te zijn moet er vooral ook spreiding zijn in het soort werk. Ze willen zich in Zuid-Nederland en de Randstad focussen op de volgende segmenten.

 • Bedrijfspanden
 • Woningbouw
 • Gezondheidszorg
 • Scholen

Concurrentiepositie en/of onderscheidend vermogen
MarQant B.V. denkt vanuit de start als een ‘grote aannemer’ met de focus op organiseren en samenwerken. Er werken kwalitatief goede mensen en er is sprake van een laag algemene kosten niveau ten opzichte van de concurrentie. Er is veel kennis en ervaring aanwezig en de organisatie is flexibel.
 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 500.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn MarQant B.V., ZV Beheer B.V. en BrinkK B.V. 
 • De heer P. van den Boom geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het appartement aan de Nieuwe Markt 82 b te Roosendaal verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 145.500,- en een marktwaarde van € 204.500,- in onverhuurde staat op basis van een waardebepaling opgesteld door een erkende taxateur d.d. 14 november 2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor MarQant B.V. en ZV Beheer B.V. is Verhoogd risico en voor BrinkK B.V. is de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden en gebaseerd op de gerealiseerde cijfers tot en met augustus 2019 en op basis van het businessplan voor de komende jaren. De Collin Credit Score overall komt uit op Voldoende.

Afloscapaciteit
In boekjaar 2018 (eerste jaar) realiseerde MarQant B.V. een omzet van € 2.362.000,- en bedroeg het genormaliseerde cashflow € 113.000,-. In boekjaar 2019 zal de geprognosticeerde omzet uitkomen op € 4.385.000,- en zal de genormaliseerde cashflow uitkomen op € 180.000,-. 

De geprognosticeerde omzet in het boekjaar 2020 van MarQant B.V. bedraagt € 9.385.000,-. Het netto cashflowoverschot zal naar verwachting uitkomen op € 100.000,-. De score voor de afloscapaciteit hebben wij vastgesteld op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2018 bedroeg de solvabiliteit ca. 12% bij een balanstotaal van € 947.000,-, dit omdat het bedrijf in 2018 is gestart en er sprake is van een behoorlijke balansverlenging door de hoeveelheid onderhanden werk en uitstaande debiteuren. Als we de onderhanden werken corrigeren met de betaalde termijnen van de onderhanden werken komt de geprognosticeerde solvabiliteit ultimo 2019 uit op 30% bij een balanstotaal van € 922.000,-. Na realisatie van de prognose komt de solvabiliteit ultimo 2020 uit op 44% bij een balanstotaal van € 1.889.000,-. Mede op basis van de tussentijdse cijfers per ultimo augustus 2019 hebben wij de score voor de solvabiliteit vastgesteld op Voldoende. 

Zekerheden
Voor deze lening worden de navolgende zekerheden verkregen:

 • Een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het appartement aan de Nieuwe Markt 82 b te Roosendaal.
 • De heer P. van den Boom geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 

Zowel door de eerste hypothecaire inschrijving als de volledig materiële borg kwalificeren wij de score voor de zekerheden op Voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden : Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-123370 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-12-2019 om 17:21
investeerder-2486 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-12-2019 om 17:03
investeerder-122898 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-12-2019 om 16:40
investeerder-110567 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-12-2019 om 16:20
investeerder-104198 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-12-2019 om 15:18

Ondernemer

Pepijn van den Boom & Kees Franse

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas