42771

Masada Stadsveld

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 106
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 106 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Masada Stadsveld
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel (Ver)bouw onroerend goed
Datum van oprichting 19-05-2022
Website www.masada.nl

Leendoel

Basil Lahdo en Alex Lahdo hebben in 2022 de V.O.F. Masada Stadsveld opgericht. Zij zijn twee neven en beiden al jaren werkzaam bij de eerste vestiging van Masada te Enschede, waarvan de eigenaar hun andere neef is. Omdat het zo goed loopt met de eerste vestiging hebben Basil en Alex in samenspraak met hun neef besloten om een tweede vestiging in Enschede te openen, welke bestuurd zal worden door Basil en Alex. Masada richt zich op afhaal- en bezorging van o.a. pizza's, pasta's en snacks. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor het afronden van de verbouwing van het huurpand en werkkapitaal voor de opstart van deze vestiging aan de Wethouder Nijhuisstraat 241 – 243 te Enschede.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwingskosten € 60.000,-
Inventaris € 92.000,-
Werkkapitaal € 10.000,-
Totaal € 162.000,-
Lening Masada vestiging 1* € 34.000,-
Lening ijsmachine € 18.000,-
Leningen leveranciers € 60.000,-
Collin Direct € 50.000,-

​​​​​​* Deze lening wordt achtergesteld t.o.v. de Collin lening

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Vennootschap onder Firma Masada Stadsveld. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten B. Lahdo en A. Lahdo hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard.
  • De lening van Masada (vestiging 1) ter hoogte van € 34.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Masada Stadsveld worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypotheek ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis met als adres: Wattstraat 25, 7533 ZP te Enschede kadastraal bekend als sectie O nummer 12874, te Lonneker, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 295.000,- en een openstaande schuld van € 254.813,-. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum op 21-10-2020 heeft het onderpand een marktwaarde van € 265.000,-. De woning is januari 2021 aangekocht voor € 267.500,-.
  • De heer B. Lahdo geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Wattstraat 25, 7533 ZP te Enschede kadastraal bekend als sectie O nummer 12874, te Lonneker. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een beperkte overwaarde in het onderpand.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Masada Stadsveld is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van de eerste vestiging van Masada alsmede prognose cijfers van de tweede vestiging. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De prognose is opgesteld door een boekhoudkantoor. Bij het opstellen van de prognose is er rekening gehouden met de jaarcijfers van Masada vestiging 1. Overigens zal deze nieuwe vestiging een gedeelte van de bezorg-postcodes overnemen van de bestaande Masada vestiging, waarvan hun neef eigenaar is.
In 2021 heeft de eerste vestiging een resultaat gerealiseerd van € 244.000,- op basis van de kolommenbalans 2021.

Jaarcijfers

Balans na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 152.000
Vlottende activa
Overige vlottende activa € 10.000
Totaal € 162.000

Passiva

  na financiering
Risicodragend vermogen € 34.000
Langlopende schulden € 103.000
Kortlopende schulden € 25.000
Totaal € 162.000

Prognose winst- en verliesrekening sep – dec 2022

Omzet € 264.000
Bruto winst € 206.000
Kosten € 107.000
Resultaat € 99.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-103112 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 14:05
investeerder-91914 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 14:05
investeerder-90588 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 14:04
investeerder-10398 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 14:04
investeerder-51991 heeft € 200 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders