29665

Master Voetbal Plan

€ 50.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 49
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-06-2018 in 1 uur volgeschreven door 49 investeerders

Samenvatting

Master Voetbal Plan (MVP) is een commerciële onafhankelijke voetbalschool voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, gevestigd in Amsterdam Oud-Zuid. De onderneming wordt gedreven door Wasi Malik, voormalig wereldkampioen straatvoetbal. Medio 2017 heeft de jonge ondernemer de voetbalschool opgericht en het aantal leerlingen groeit gestaag. Voor de verdere groei van de onderneming is een financiering nodig. Deze wordt, naast de eigen inbreng van Wasi Malik, samen met de Rabobank ingevuld. De ondernemer beschikt over bekende (voetbal)ambassadeurs zoals Barbara Barend en Soufiane Touzani.

MVP is onderscheidend ten opzichte van de reguliere voetbalverenigingen en andere voetbalscholen. Bij MVP is voetbal geen doel op zich, maar een middel om de jeugd bij te staan bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit vindt plaats via onder meer de Rots en Water methodiek. Deze methodiek is een bewezen aanpak ter stimulering van de sociaal en emotionele ontwikkeling van het kind.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 115.000. Hiervan wordt € 25.000,- ingebracht door de ondernemer en € 40.000,- wordt verstrekt door de Rabobank. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score van de eenmanszaak Master Voetbal Plan is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is de eenmanszaak Master Voetbal Plan. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer W. Malik voor een bedrag van minimaal € 50.000,-. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ten slotte wordt een tweede pandrecht gevestigd op de (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Master Voetbal Plan.

Leendoel

Master Voetbal Plan gaat de gevraagde financiering gebruiken voor de aanschaf van het pedagogisch lesprogramma ‘Rots en Water’, het ontwikkelen van de website, de marketing, de aanschaf van reclame- en drukwerkmateriaal en van tenues/kleding, het realiseren van boarding en aanloopkosten.

Ondernemer

De onderneming wordt gedreven door Wasi Malik (34). Zijn hobby en passie is voetbal. Hij is afkomstig uit een ondernemersfamilie en is in het verleden professioneel voetballer geweest. Zo heeft hij gespeeld voor Jong Oranje (zaalvoetbal) en is hij met het Street Legends straatvoetbalteam (onder leiding van Edgar Davids) wereldkampioen straatvoetbal geworden. Ook is hij medeontwerper van Panna Knock-Out; het straatvoetbal concept van Nike. Vanuit zijn voetbalachtergrond heeft hij de afgelopen jaren vele voetbalclinics en -workshops gegeven. Het idee van een voetbalschool is er altijd geweest, maar er is tijd nodig om een concept te ontwikkelen, waarin het belang van het individu belangrijker is dan de teamprestatie.
De ondernemer heeft Marketing en Communicatie gestudeerd aan het Johan Cruijff College (HBO) in Amsterdam. Tevens beschikt hij over een voetbaltrainer diploma (Oefenmeester 3). Hij heeft diverse loondienstfuncties vervuld op het gebied van Sales en Marketing. Daarnaast heeft hij ook gewerkt als activiteitenbegeleider van moeilijk opvoedbare en kansarme kinderen.

Onderneming

Kernprofiel
Veel Amsterdamse voetbalclubs hebben omvangrijke wachtlijsten. Aan een groep van deze kinderen is Wasi Malik medio 2017 voetbaltraining gaan geven onder de naam Master Voetbal Plan. Deze groep breidde, door mond-tot-mond reclame, gestaag uit tot circa 60 kinderen in december 2017. Inmiddels is deze groep gegroeid tot 85 kinderen. Mede door dit succes is besloten om een professionele voetbalschool te stichten. De ondernemer beschikt over een goed netwerk in de voetbalwereld en over diverse ambassadeurs, zoals Soufiane Touzani (Tiki Taka Touzani TV programma) en Barbara Barend. 

Onderscheidend vermogen
De nadruk van de voetbalschool ligt niet op het 'moeten', maar op het stimuleren, motiveren, inspireren en positief coachen. Voetbal is het middel om de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren een 'sportieve boost' te geven. Met als resultaat meer zelfvertrouwen, weerbaarheid, leren samenwerken, socialiseren, voor de groep durven spreken, nadenken en het creëren van een positieve mindset. De groepsgrootte is maximaal 10 tot 15 kinderen per les. Daarnaast biedt MVP onder meer de volgende activiteiten aan: 1-op-1 voetbaltrainingen, de verkoop van voetbalkleding en accessoires, het geven van voetbal clinics aan instellingen (scholen, buitenschoolse opvang) en bedrijven, het organiseren van voetbalevents en het verzorgen van voetbalkinderfeestjes.

Organisatie
Wasi Malik is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor onder meer de trainingen, de acquisitie en het klantrelatiebeheer. Verder heeft hij de beschikking over een poule met diverse afgestudeerde ALO-docenten die bijvoorbeeld de trainingen en clinics kunnen overnemen en/of verzorgen. Verder komt er één medewerker in dienst die alle organisatorische zaken intern aanpakt.

Markt
Het aantal voetballocaties in de Randstad is beperkt. MVP heeft een overeenkomst met een veldverhuurbedrijf, gelegen nabij het Olympisch Stadion in Amsterdam. De velden worden momenteel gehuurd voor circa 18 uur per week, waarbij uitbreiding mogelijk is. Voetbalclubs verhuren in het algemeen geen losse velden en voetballocaties zijn schaars, waardoor de concurrentie moeite heeft om toe te treden. Verder beschikt de ondernemer over een groot netwerk in de voetballerij. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Pedagogisch lesprogramma Rots en Water € 23.000,-
Ontwikkeling website / aanschaf materiaal en boarding € 13.000,-
Aanschaf tenues € 11.000,-
Marketing € 34.000,-
Aanloopkosten € 25.000,-
Werkkapitaal € 9.000,-
Totale financieringsbehoefte € 115.000,-
Eigen middelen € 25.000,-
Lening Rabobank * € 40.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

*De lening van de Rabobank start met een aflossingsvrije periode van zes maanden, waarna deze in 60 maanden lineair wordt afgelost. De Rabobank verkrijgt een eerste recht van verpanding op de voorraden, inventaris en de vordering derden/debiteuren.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de eenmanszaak Master Voetbal Plan. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer W. Malik voor een bedrag van minimaal € 50.000,-. Deze is minimaal gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund wordt een tweede pandrecht gevestigd op de (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van de eenmanszaak Master Voetbal Plan.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Master Voetbal Plan als Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor deze aanvraag hanteren we de prognoses van 2018, 2019 en 2020, die zijn opgesteld in samenwerking met een middelgroot accountantskantoor. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
In 2018 wordt een omzet verwacht van circa € 236.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 14.000,-. Ultimo 2019 is een omzet geprognotiseerd van € 400.000,-, wat resulteert in een genormaliseerde cashflow van € 42.000,- (score Ruim voldoende). Dit is toereikend voor het voldoen van de aflossingsverplichtingen. In 2020 wordt een omzet begroot van € 523.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 113.000,-. De omzetprognose is opgebouwd uit meerdere businessactiviteiten. Naast de revenuen uit de voetbalschool wordt ook omzet gegenereerd door onder meer het organiseren van 1-op-1 trainingen, het geven van voetbalclinics aan instellingen (scholen, buiten schoolse opvang) en bedrijven, het organiseren van voetbalevents en het verzorgen van voetbalkinderfeestjes. Bijkomend voordeel is dat de kostenstructuur vrij flexibel/variabel is. Aangezien de rating is gebaseerd op prognoses hanteren wij voor de Rentabiliteit de score Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na investering bedraagt circa 22%. Het eigen vermogen is namelijk € 25.000,- op een totale investering van € 115.000,-. Dit komt overeen met de score Voldoende. Aan het einde van 2018 wordt deze solvabiliteitsratio geconsolideerd met een eigen vermogen van naar verwachting € 27.000,- en een totaal vermogen van € 125.000,-. Het eigen vermogen ontwikkelt zich naar verwachting positief ultimo 2019 naar € 55.000,- met een solvabiliteit van 41% (score Goed). Ultimo 2020 wordt het eigen vermogen geprognotiseerd op € 153.000,- met een solvabiliteit van 73%. Wij kwalificeren de Solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) zal zich naar verwachting goed ontwikkelen door de ruimschoots aanwezige liquide middelen. Voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020 wordt een current ratio begroot van respectievelijk 4,3, 4,6 en 8,3 (allen score Excellent). Aangezien deze ratio louter is gebaseerd op prognoses hanteren wij voor de Liquiditeit de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders ontvangen een uitnodiging voor de opening van de voetbalschool. Hierbij zullen naar verwachting ook enkele ambassadeurs van de voetbalschool, zoals Soufiane Touzani en Barbara Barend, aanwezig zijn. Verder ontvangen de investeerders de Master Voetbal Plan Tastyclub kaart. De kaart geeft 25% korting op de gehele rekening (eten en drinken) bij meer dan 500 restaurants in Nederland gedurende 1 jaar.

De uitnodiging en voucher zullen digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal mogelijk uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-58089 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2018 om 11:03
investeerder-41238 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2018 om 11:02
investeerder-16321 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-06-2018 om 11:02
investeerder-49746 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2018 om 11:02
investeerder-43362 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2018 om 11:02

Ondernemer
Wasi Malik

Crowdfund Coach


Hans Possemis