44628

Mavi Vastgoed V

€ 212.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 343
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-03-2023 in 1 uur volgeschreven door 343 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Mavi Vastgoed V
Sector Industrie/vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 25-11-2013
Website www.srcon.eu

Leendoel

SR Global en haar dochters zijn ondernemingen voor de meest uiteenlopende projecten in de industrie. De ondernemingen bieden werkzaamheden van A tot Z aan binnen zowel de industrie als de petrochemie, op het gebied van detachering, tankbouw en piping. Er is veel behoefte aan woonruimten voor huisvesting van eigen medewerkers, waarop men heeft besloten Mavi Vastgoed op te richten om onroerend goed in aan te kopen. Dit is het vijfde object wat via Collin Crowdfund wordt gefinancierd. De totale investering bedraagt € 269.500,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 57.500,- ingebracht. Er wordt een lineaire lening van € 212.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar en een slottermijn ter hoogte van € 140.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom € 235.000
Kosten € 23.500
Totaal € 258.500
Eigen inbreng € 46.500
Collin Direct € 212.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers voor de financiering zijn SR CON NH B.V., SR CON EU B.V., SR Global B.V., Mavi Vastgoed B.V., Broek Management & Service Group B.V. en Recep Holding B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 212.000,- op het woonhuis aan de Asstraat 11, 8471GG te Wolvega, kadastraal bekend als Wolvega sectie D nummer 9455, gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis kent een marktwaarde (leegwaarde) van € 235.000,- op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 20 januari 2023.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien men de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor en Broek Management & Service Group B.V. en SR Global B.V. is Minimaal risico. De score voor SR CON NH B.V., Mavi Vastgoed B.V., SR CON EU B.V. en Recep Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de geconsolideerde cijfers 2021 en de conceptcijfers over 2022 op niveau van SR Global en het taxatierapport. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  BNI
Vaste activa € 429.000
Vlottende activa € 1.244.000
Overige vlottende activa € 855.000
Totaal € 2.528.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 1.178.000
Langlopende schulden € 771.000
Kortlopende schulden € 579.000
Totaal € 2.528.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 2.311.000
Kosten € 1.583.000
Belasting € 75.000
Afschrijvingen € 7.000
Netto winst € 452.000

Winst- en verliesrekening 2022 (concept)

Omzet € 4.390.000
Kosten € 3.647.000
Belasting € 144.000
Afschrijvingen € 25.000
Netto winst € 574.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-248057 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 15:20
investeerder-350702 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 15:18
investeerder-245177 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 15:17
investeerder-254066 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 15:16
investeerder-101801 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 15:16

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders