30858

Medical Precision B.V.

€ 600.000  |  8,0% rente  |  56 maanden  Investeerders: 385
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-10-2018 in 1 uur volgeschreven door 385 investeerders

Samenvatting

Ondernemers Annelies Maas en Roland Kortenhorst van Medical Precision B.V. zijn supertrots op het door hen ontwikkeld markering-systeem voor kankerbestrijding. Medical Precision B.V. heeft een apparaat ontwikkeld dat het zetten van referentiepunten voor het bestralen van kanker makkelijker en minder pijnlijk maakt.

Medical Precision heeft, in afstemming met een aantal ziekenhuizen, een compleet nieuw markering-systeem ontwikkeld dat onderscheidend is op de volgende gebieden:

 • nauwelijks voelbaar voor de patiënt
 • heel snel en heel nauwkeurig de referentiepunten zet
 • met disposable naaldmodules die exacte referentiepunten zetten
 • enorm gebruiksvriendelijk en makkelijk werkt voor de laborant/ verpleegkundige
 • door specifieke technologie nooit dieper gaat dan de bovenste lederhuid

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De looptijd is 56 maanden waarvan de eerste acht maanden aflossingsvrij zijn. Vanaf juli 2019 geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 48 maanden. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de Dun & Bradstreet score Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Medical Precision B.V., A. Maas Beheer B.V. en R. Kortenhorst B.V. De heer R.W.F. Kortenhorst en mevrouw J.A.E.M. Maas-Kortenhorst geven een gezamenlijke particuliere borgtocht af van € 200.000,-. Deze wordt gesecureerd door een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis. Onder meer daardoor is de borgtocht op dit moment grotendeels materieel. Daarnaast geldt een zakelijke borgstelling van € 300.000,- door Linking Partners B.V. Deze wordt gesecureerd door een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het zakelijke appartement in Scheveningen. In combinatie met het eigen vermogen in Linking Partners is de zakelijke borgtocht volledig materieel op dit moment. Drie leningen van in totaal € 300.000,- vanuit informals worden achtergesteld ten behoeve van de lening van Collin Crowdfund. Dezelfde informals storten € 400.000,- aan aandelenkapitaal. Er geldt een vermogensinstandshoudingsverklaring voor Medical Precision B.V. zolang de solvabiliteit lager is dan 30%.

Video Pitch

Leendoel

De financiering dient voor de detail-engineering van het ontwerp van de Marker 2.0, de aankoop van gespecialiseerde gereedschappen en productie-tools, wereldwijde uitrol van de inmiddels geregistreerde patenten en een gedeelte werkkapitaal. 

Ondernemer

Medical Precision B.V. is opgericht door het ondernemersechtpaar Annelies Maas-Kortenhorst en Roland Kortenhorst uit Zwolle.

Annelies Maas (61) heeft in Zwolle het grootste opleidingsinstituut voor Permanente Make-Up in Noord Nederland. Annelies begon haar loopbaan als visagiste. Daarin was zij Benelux-kampioen. In haar school heeft zij ook vele nieuwe behandelwijzen voor permanent make-up ontwikkeld. Voorheen was zij ook makelaar.-taxateur.

Roland Kortenhorst (60) heeft in Den Haag een succesvol adviesbureau in lobby en “public affairs”. Tot en met 2008 was hij ook 7 jaar Tweede Kamerlid. Voordat Roland de politiek in ging was hij directeur van een aantal scheepswerven. Daar gaf hij leiding aan meerdere spraakmakende innovaties, zoals het eerste “dual fuel” zeeschip. Van nature is Roland een echte ‘technical engineer’. Dit is logisch gezien zijn opleiding Scheepsbouw- en scheepvaartkunde aan de Technische Hogeschool Delft en vervolgens de opleiding Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Iets wat met deze innovatie goed van pas komt.

Hun gezamenlijke ondernemersachtergrond, professionaliteit en ervaring in technologische ontwikkelingsprojecten, heeft mede mogelijk gemaakt dat Medical Precision relatief snel een goed lopend product kon en kan neerzetten.

Onderneming

Historie/Kernprofiel
Referentiepunten zijn als het ware de “richtpunten” om de röntgenstraal op de tumor te kunnen richten. De bestaande methoden van het zetten is zeer pijnlijk, en blijvend. Door Medical Precision B.V. (www.medicalprecision.nl) is een product ontwikkeld dat pijnloos, en heel precies, plaatsen van punten mogelijk maakt. De punten zijn na de maanden van bestraling weer verwijderbaar. Dat voorkomt bijvoorbeeld dat vrouwen na hun borstkanker-periode nog jarenlang een zwarte stip in hun decolleté houden. Dit product (Marker 1.0) werkt prima. Diverse ziekenhuizen gebruiken het eerste generatie systeem al, waaronder meerdere academische ziekenhuizen. Bijzonder is dat kinder-oncologische centra het systeem ook onderzoeken: het pijnloze plaatsen maakt dat ook kleine kinderen met precieze referentiepunten bestraald kunnen worden! 
Nu ligt er een professionaliseringsslag voor de Marker 2.0, welke wereldwijd verkocht kan gaan worden en welke als medisch apparaat geclassificeerd kan worden. Er is zelfs al een distributieovereenkomst afgesloten met de wereldmarktleider op het gebied van apparatuur voor het exact kunnen bestralen.

Missie en visie
Eindelijk pijnloos en verwijderbaar plaatsen van referentiepunten voor Radiotherapie. Over drie jaar tijd elke patiënt wereldwijd toegang bieden tot een pijnloze bestralingsvoorbereiding.

Markt
Dit apparaat is bedoeld om wereldwijd in te kunnen zetten. Om een wereldwijde distributie te kunnen realiseren is er een exclusief contract afgesloten met CIVCO. 60% van de kankerbehandelingscentra op de wereld zijn voor positioneringsapparatuur hun klant. Zij zijn wereldwijd marktleider van de te gebruiken positioneringsapparatuur en kunnen dus voor een goede wereldwijde penetratie zorgen. Inhoud contract op hoofdlijnen: vaste en uitstekende prijzen, overeengekomen minimale afzetvolumes en een eerste volledig gegarandeerde order van € 1,14 miljoen. En exclusief: CIVCO mag geen systemen voeren die concurrerend kunnen zijn. Op dit moment zijn er geen concurrerende apparaten op de markt.

Concurrentiepositie/onderscheidend vermogen
Los van de enorme verbetering in patiënt-vriendelijkheid en efficiencywinst in de CT-ruimte speelt een tweede aspect wat cruciaal is. Binnen de regelgeving zal vanaf 2020 de harde eis gaan gelden dat voor een invasieve (= huid-doorborende) behandeling (wat puntjes plaatsen is: pigment-inbrengen in de huid) er een certificatie moet zijn voor het Medical Device dat de tattoos plaatst. Deze certificatie-eis geldt zowel in Europa als in Amerika; CE Medical Device Class 2a resp. FDA approval.

In de VS eist de JACHO regelgever (Joint Authorization Committees on Hospital Organizations) bovendien dat veiligheidsniveau’s van behandeling enorm omhoog moeten. Systemen met stekertjes en naalden worden waarschijnlijk snel verleden tijd.

Al met al liggen hier grote kansen. De bestaande methoden voldoen niet meer aan de nieuwe wet- en regelgeving. De Marker 2.0 zal de oplossing zijn. De noodzakelijke patenten zijn reeds aanwezig, zodat het product verder in de markt kan worden gezet.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Engineering- en ontwikkelingskosten € 655.000,-
Investeringen gereedschap etc.  € 340.000,-
Patent- en juridisch advies € 180.000,-
Kantoorbenodigdheden en faciliteiten € 70.000,-
CE/FDA consultancy/certificering € 145.000,-
Werkkapitaal € 260.000,-
Totaal € 1.650.000,-
Reeds voldaan uit eigen middelen in 2017 en 2018 € 250.000,-
Inbreng aandelenkapitaal € 400.000,-
Achtergestelde leningen* € 300.000,-
Lening Stichting Regio Zwolle Incubator** € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,- 
Rente: 8,0%
Looptijd: 56 maanden, waarvan de eerste acht maanden aflossingsvrij zijn. Daarna wordt de lening in 48 maanden lineair afgelost.

*Het achtergestelde vermogen betreft drie leningen van € 150.000,-, € 100.000,- en € 50.000,-. Deze leningen hebben een rente van 8%. Vanaf 1 juni 2020 wordt de lening lineair afgelost in drie jaar. Aan het einde van de looptijd geldt een bonusrente. Voor deze leningen zijn geen zekerheden afgegeven.
 
**Ten slotte is er een lening verkregen van Stichting Regio Zwolle Incubator van € 100.000,-. Deze lening wordt vanaf 1 december 2019 lineair afgelost in anderhalf jaar. Op deze lening zijn geen zekerheden van toepassing.

Naast bovenstaande leningen zijn er géén financieringen aangetrokken.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn Medical Precision B.V., Annelies Maas Beheer B.V. en R. Kortenhorst B.V.
 • Er geldt een gezamenlijke particuliere borgtocht van de heer R.W.F. Kortenhorst en mevrouw J.A.E.M. Maas-Kortenhorst van € 200.000,-. Deze wordt gesecureerd door een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis. Wanneer de overwaarde in het woonhuis van € 110.000,- wordt gecombineerd met het vermogen in privé is de borgtocht momenteel grotendeels materieel.
 • Er geldt een zakelijke borgstelling van € 300.000,- door Linking Partners B.V. Deze wordt gesecureerd door een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het zakelijke appartement in Scheveningen. Door overwaarde in het appartement in combinatie met het eigen vermogen in Linking Partners is de zakelijke borgtocht volledig materieel op dit moment.
 • De drie leningen ter hoogte van totaal € 300.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Vanaf 1 juni 2020 mogen de leningen lineair worden afgelost in drie jaar. Gedurende de looptijd van de crowdfundlening mag de rente en de aflossing volgens schema worden betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Medical Precision B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er geldt een vermogensinstandshoudingsverklaring voor Medical Precision B.V. zolang de solvabiliteit lager is dan 30%. Dat betekent dat er gedurende de looptijd van de crowdfundlening altijd sprake is van een solvabiliteit van minimaal 30% in Medical Precision B.V.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Medical Precision B.V. is Laag risico. Voor Annelies Maas Beheer B.V. wordt een score Verhoogd risico afgegeven. R. Kortenhorst Beheer B.V. heeft een score Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognoses voor 2018, 2019 en 2020. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Aangezien het product zich dit jaar nog in de ontwikkelfase bevindt, is de verwachting dat de genormaliseerde cashflow in 2018 negatief is. In 2019 wordt een omzet geprognotiseerd van € 1.400.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 246.000,-. Dit is ruim voldoende voor het voldoen van de financieringsverplichtingen. In het daaropvolgende jaar wordt een omzet verwacht van € 3.000.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 1.100.000,-. Echter moet de conservatief opgestelde prognose nog worden waargemaakt. Derhalve kwalificeren we de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit
Vanaf het moment van financieren in 2018 is de solvabiliteit 32% (score Ruim voldoende). Dit wordt bewerkstelligd door onder meer de achtergestelde leningen en de extra storting van aandelenkapitaal. Daarna ontwikkelt deze ratio zich in 2019 en 2020 volgens prognose naar respectievelijk 46% en 63% door de toevoeging van het resultaat aan het eigen vermogen. Wij hanteren voor de Solvabiliteit de score Ruim voldoende.

Liquiditeit
Door de ruime aanwezigheid van liquide middelen en het geringe kort vreemd vermogen is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) comfortabel. Ultimo 2018 is de current ratio 1,9. Door de toename van de omzet zal de liquiditeit zich de komende jaren verder verbeteren. Aangezien de prognoses nog moeten worden gerealiseerd, hanteren we voor de Liquiditeit de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-19662 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-10-2018 om 10:07
investeerder-58300 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-10-2018 om 10:06
investeerder-14532 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-10-2018 om 10:05
investeerder-50805 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-10-2018 om 10:05
investeerder-38169 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-10-2018 om 10:05

Ondernemer
Annelies Maas – Kortenhorst
Roland Kortenhorst – Maas

Crowdfund Coach


Diederick Horsten