29572

Mequestrian / M4horses.com

€ 50.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 53
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-05-2018 in 1 uur volgeschreven door 53 investeerders

Samenvatting

Martijn de Brouwer heeft meer dan 15 jaar ervaring in de paardenbranche en kent de behoefte van zijn klant. In al die jaren heeft Martijn een groot netwerk opgebouwd, wat sinds kort wekelijks wordt vergroot door een nieuwe buitendienstmedewerker, die net als Martijn de klanten bezoekt. Martijn levert aan huis en op locatie, zodat hij de producten kan laten zien en direct kan leveren waar de klant behoefte aan heeft. Ook maakt hij gebruik van een webshop (www.M4horses.com) waardoor klanten ook op die manier producten kunnen bestellen. Eenmanszaak Mequestrian/M4horses.com, hierna Mequestrian, bestaat sinds 2016.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De financiering dient voor uitbreiding van de voorraad alsmede voor de voorfinanciering van de debiteuren. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft voor eenmanszaak Mequestrian de kwalificatie Verhoogd risico aan. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur voor de financiering is de heer M.P.M. de Brouwer h.o.d.n. Mequestrian/M4horses.com. Er wordt een aanvullende overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 50.000,-, afgesloten op het leven van M.P.M. de Brouwer, die wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ten slotte worden de (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Het eerste pandrecht ligt bij de Rabobank.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering dient voor de uitbreiding van de voorraad, alsmede voor de voorfinanciering van de debiteuren.

Ondernemer

Martijn de Brouwer (1971) is een paardenman in hart en nieren. Hij heeft een opleiding gevolgd aan het Hippisch Centrum Deurne en heeft daarna meer dan 15 jaar een eigen paardenbedrijf gerund, gespecialiseerd in het trainen en opleiden van sportpaarden. In al die jaren heeft Martijn veel ervaring opgedaan en weet waar de behoefte ligt voor de veel gebruikte producten in deze branche. Martijn heeft in al die jaren een uitgebreid vast klantenbestand opgebouwd, wat vooral gebaseerd is op vertrouwen en kwaliteit van leveren.

Onderneming

Kernprofiel 
In de jaren 2000 tot en met 2015 heeft Martijn zich met zijn bedrijf volledig gericht op het trainen en opleiden van sportpaarden. Door privé problemen is Martijn hier noodgedwongen mee gestopt. Nadat alle problemen waren opgelost is Martijn, mede door zijn kennis en interesse in de producten voor de professionele paardenwereld, zich gaan richten op het leveren van professionele trainingsmaterialen, voedingssupplementen en verzorgingsproducten in deze branche. Martijn weet zich te onderscheiden door zijn grote netwerk en de combinatie van een persoonlijke benadering en het gebruik van een webshop.

Doelgroep
De professionele trainings- en handelsstallen, alsmede de buitenlandse paardenliefhebber die zich voor een langere tijd in Nederland vestigen en trainen.

Missie en visie
Martijn is ervan overtuigd dat de combinatie van persoonlijke benadering en aan huis leveren, gekoppeld aan een webshop, in de paardenbranche succes heeft. Er is ook al interesse getoond vanuit het buitenland; veel mensen uit de paardenwereld verblijven vaak in Nederland en willen daarna in hun eigen land ook gebruik blijven maken van de producten die Mequestrian biedt. Onlangs is er een nieuwe medewerker aangenomen met veel ervaring in de hippische sector die een gedeelte van de Nederlandse paardenmarkt in Oost-Nederland gaat bedienen. Zij zal ook een start maken met salesactiviteiten over de grens met Duitse paardenbedrijven.

Concurrentie en onderscheidend vermogen
Er zijn weinig concurrenten in deze markt in Nederland. Mequestrian onderscheidt zich door het hebben van een aantal dealerschappen met leveranciers voor de Nederlandse markt. Onderscheid zit verder in de persoonlijke benadering, goede binding met de klanten en het snel kunnen leveren van de A-merken uit het assortiment. Voor snelle levering is de hogere voorraad nodig.

Juridische structuur

 

Financieringsbehoefte

In 2016, bij de start van de onderneming, heeft huisbankier Rabobank middels een lening, pro resto € 45.800,- en een rekening-courant krediet van € 25.000,-. gefinancierd, met als eerste verpanding van inventaris en voorraad. Deze financieringen lopen normaal door.

Investeringsoverzicht

Voorraad € 35.000,-
Werkkapitaal ten behoeve van de voorfinanciering van debiteuren € 15.000,-
Totale financieringsbehoefte via Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is M.P.M. de Brouwer, h.o.d.n. Mequestrian/M4horses.com. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van M.P.M. de Brouwer voor een bedrag van minimaal € 50.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Mequestrian worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Eerste recht van verpanding ligt bij de Rabobank.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet kwalificeert Mequestrian/M4horses.com als Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de jaarcijfers 2017 en de prognoses voor 2018 en 2019. De prognoses zijn degelijk onderbouwd en opgesteld in samenwerking met de accountant. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De omzetprognose van 2018 wordt onderbouwd door de omzet van 2017 (€ 205.000,-) te verhogen met bestellingen van nieuwe relaties die al in 2017 zijn geworven, toename omzet door de nieuwe werknemer en de stijgende omzet uit de eind 2017 gestarte webshop. Naar verwachting wordt voor 2018 bij een geprognosticeerde omzet van € 345.000,- een genormaliseerde cashflow van € 32.000,- gerealiseerd. Op dit moment beoordelen wij de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit was eind 2017 negatief. De verwachting is dat de solvabiliteit voor ultimo 2018 7% is op een balanstotaal van € 141.000,-, wat gekwalificeerd wordt als Matig. Eind 2019 is de verwachting dat de solvabiliteit 25% is op een balanstotaal van € 140.000,-, wat gekwalificeerd wordt als Voldoende. Op dit moment beoordelen wij de Solvabiliteit op Matig.

Liquiditeit
De vlottende activa bestaan vooral uit voorraad en debiteuren en de vlottende passiva bestaat uit crediteuren en de aflossingen aan Collin Crowdfund en Rabobank. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt naar verwachting zowel eind 2018 als eind 2019 uit op 1,9 (score Excellent). Wij beoordelen de Liquiditeit op dit moment op Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-11577 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-05-2018 om 10:05
investeerder-30870 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-05-2018 om 10:04
investeerder-52067 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-05-2018 om 10:04
investeerder-22279 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-05-2018 om 10:04
investeerder-5904 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-05-2018 om 10:03

Ondernemer

Martijn de Brouwer

Crowdfund Coach


Jeroen Poort