29095

Mersea Méditerranée

€ 50.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 67
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-02-2018 in 1 uur volgeschreven door 67 investeerders

Samenvatting

Mariette Lamers start in het centrum van Vught een bijzonder veelzijdig concept: café restaurant, seafoodbar, viswinkel en traiteur Mersea Méditerranée. Het is de kroon op 25 jaar ervaring in diverse onderdelen van de horecabranche. Van werken in de bediening en in de keuken, tot hulp en advies aan horecaondernemers en de restyling van inrichting en menukaart bij verschillende restaurants. De laatste functie die zij vervulde was manager bij een seafoodbar/viswinkel. Door haar goede naam heeft zij een groot netwerk opgebouwd waardoor zij een groot aantal potentiële gasten heeft. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de verbouwing van het pand en het inrichten van de winkel, restaurant, keuken en dergelijke is € 200.000,-. Hiervan brengt Mariette Lamers zelf € 20.000,- in door middel van een achtergestelde lening aan Mersea B.V. De Rabobank financiert € 130.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 48 maanden, waarvan de eerste 5 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing in 43 maanden. De rente is 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Collin Credit Score is Voldoende. Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Verhoogd risico. De debiteur voor de financiering is Mersea B.V. De onderneemster geeft, samen met haar echtgenoot, een persoonlijke, gezamenlijke borgstelling af ter hoogte van € 50.000,-, die op dit moment een morele waarde heeft. De ingebrachte lening van Mariette Lamers van € 20.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Daarnaast sluit Mariette Lamers een overlijdensrisicoverzekering van € 50.000,- af die verpand wordt aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ten slotte worden de inventaris en voorraad van Mersea B.V. in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering is benodigd om het multi-concept op gebied van vis op te starten op een mooie locatie in Vught in de nabijheid van ’s-Hertogenbosch. Met de financiële middelen wordt het pand verbouwd en het restaurant, de winkel en de keuken ingericht.

Ondernemer

Mariette Lamers (49 jaar) is getrouwd met Erik Noor en heeft al vanaf haar vijftiende in de horeca gewerkt. Zij is begonnen in de avonduren met een bijbaantje bij een pizzeria. Tijdens haar stage voor de studie HBO-Verpleegkunde kreeg Mariette een baan aangeboden in de horeca in ’s-Hertogenbosch. Daar heeft zij acht jaar gewerkt in de bediening, achter de bar en tweemaal in de week in de keuken. Daarna heeft ze o.a. bij een patisserie gewerkt en is weer teruggekeerd in de horeca. Als medewerkster werd ze steeds vaker betrokken bij het bedenken van nieuwe concepten qua inrichting, verbouwing, menukaart etc. Zo heeft Mariette bij meerdere bekende restaurants in ’s-Hertogenbosch en omgeving gewerkt. Als laatste werkte Mariette bij een seafoodbar, waar zij op het idee kwam een mix te maken met de horeca: viswinkel, visrestaurant en traiteur. De combinatie van de vakkennis van Mariette, haar gevoel voor interieur, de ruime ervaring in de horeca, de enorme bevlogenheid en goede naam die zij in de regio heeft opgebouwd gaat tot een geslaagde formule leiden. De goede locatie met terras waar Mersea Méditerranée gevestigd gaat worden zal hier ook aan bijdragen.

Onderneming

Bij Mersea Méditerranée bent u als visliefhebber aan het juiste adres. Neem plaats aan de seafoodbar, kom lunchen of dineren in het restaurant in mediterrane sfeer met een rijke keuze aan verse vis, oesters en schaal- en schelpdieren uit de viswinkel. Op het menu staan Franse klassiekers, met een knipoog naar de Italiaanse en Spaanse keuken. Ook zijn er traiteurmaaltijden om mee naar huis te nemen of te laten bezorgen. Mersea Méditerranée beschikt over 144 zitplaatsen waarvan 80 op het terras en 64 in het restaurant. Ten slotte wordt meer informatie verstrekt via Facebook en Instagram.

Locatie
Mersea Méditerranée gaat zich vestigen in een uniek pand in het hart van Vught op het Marktveld met een groot terras voor de deur en op 5 minuten rijden van ‘s-Hertogenbosch. In deze omgeving is veel horeca gevestigd, maar nog geen viswinkel, brasserie en traiteur. Op een steenworp afstand ligt een nieuw winkelcentrum met volop parkeergelegenheid. Direct aan het centrum grenst een natuurgebied, genaamd ‘De Vughtse Heide’, waar veel toeristen en wandelaars vertoeven.

Doelgroep
Mersea Méditerranée richt zich op de inwoners uit Vught, ’s-Hertogenbosch en de omgeving, alsmede op de toeristen en dagjesmensen. De gemiddelde gast is tussen de 25 en 65 jaar oud. Naast het restaurant richt het bedrijf zich ook op klanten die alleen voor de viswinkel komen.

Concurrentie en onderscheidend vermogen
Mersea Méditerranée zit in hartje Vught waar veel horeca gevestigd is, maar geen speciaalzaak zoals deze onderneming. Naast Mersea Méditerranée is recent een hoog segment wijnbar gevestigd, wat elkaar kan versterken. Het onderscheidend vermogen zit in het multimix concept van een café restaurant, seafoodbar, viswinkel en traiteur nieuw voor Vught en ‘s-Hertogenbosch.

Prijs
Gemiddelde besteding voor de lunch wordt verwacht tussen de € 8,50 en € 17,50. De gemiddelde besteding voor het diner is tussen de € 18,50 en € 32,50. Mersea Méditerranée is 6 dagen per week geopend.

Personeel
Mariette Lamers is de gastvrouw en manager van het geheel. Het bedrijf gaat ervaren personeel aannemen, waarvan er nu zelfs al mensen die Mariette kennen uit het verleden zich spontaan hebben aangemeld. Echtgenoot van Mariette springt waar nodig bij en verzorgt de administratie.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing bestaand pand € 40.000,-
Machines en installaties € 40.000,-
Inventaris € 70.000,-
Werkkapitaal € 45.000,-
Onvoorzien € 5.000,-
Totale investeringsbehoefte € 200.000,-
Eigen middelen € 20.000,-
Rabobank * € 130.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste 5 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing in 43 maanden

* Rabobank
De Rabobank heeft haar goedkeuring verleend voor deze financieringsconstructie. De Rabobank verstrekt haar totale financiering met de volgende zekerheden:

  • Staatsgarantie
  • Een gezamenlijke, persoonlijke borgstelling van € 100.000,-.
  • Verpanding van inventaris, voorraad en vorderingen in eerste verband

Verder zijn er géén externe financieringen aanwezig in deze aanvraag.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Mersea B.V. 
  • Mevrouw K.M. Lamers en de heer E. Noor geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De lening van K.M. Lamers ter hoogte van € 20.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing en rente plaatsvinden op de achtergestelde lening. 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van K.M. Lamers voor een bedrag van minimaal € 50.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Mersea B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Rabobank heeft reeds instemming gegeven voor de verpanding in tweede verband van de inventaris en voorraad.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de startende entiteit Mersea B.V. met een score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognosecijfers die zijn opgesteld met gebruik van de marktgegevens van gelijkwaardige restaurants in de omgeving en op basis van de landelijke cijfers van Horeca Nederland. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
In het startjaar 2018 is men uitgegaan van de start vanaf 1 mei, waardoor men tijdig klaar is om in de zomermaanden (inclusief terras) te gaan draaien. Op basis van verwachte gasten per dag voor de lunch en diner en de te verwachte omzet in de viswinkel is de prognose voor 2018 (8 maanden operationeel) een omzet van € 600.000,- met een cashflow overschot van € 19.000,- (met score Goed). In het eerste volledige boekjaar 2019 wordt een omzet geprognotiseerd van € 900.000,- door stijgend aantal gasten in verband met de toegenomen naamsbekendheid en de volledigheid van het omzetjaar. Met een cashflow overschot van € 62.000,- resulteert dit in een score Excellent. De begrote stijging in 2020 zorgt voor een omzet van € 1.000.000,- en een cashflow overschot van € 77.000,- (wederom score Excellent). Voorzichtigheidshalve waarderen wij de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
Eind 2018 zal de te verwachten solvabiliteit door onder meer het inbrengen van de achtergestelde lening uitkomen op 21% ten opzichte van een balanstotaal van € 250.000,- (Voldoende). Door toevoeging van de bedrijfsresultaten aan het vermogen in de besloten vennootschap zal de solvabiliteitsratio in 2019 en 2020 conform prognose groeien naar respectievelijk 42% (score Goed) en 59% (score Excellent). Op dit moment beoordelen wij de Solvabiliteit op het niveau van eind 2018, oftewel Voldoende.

Liquiditeit
Aangezien er in de bedrijfsvoering van de onderneming nauwelijks sprake is van debiteuren en de voorraden bestaan uit levensmiddelen zijn de kortlopende activa in de prognose met name de liquide middelen. De kortlopende passiva zijn voornamelijk crediteuren en een tweetal aflossingsverplichtingen begroot. Ultimo 2018 wordt een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) verwacht van 1,4 met een score Ruim voldoende. Door een toename van de kaspositie is de prognose dat de liquiditeitsratio verbetert in 2019 naar 2,0 (score Goed) en ultimo 2020 naar 2,6 (score Excellent). Voor nu hanteren we voor de Liquiditeit de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder ontvangt als dank voor het vertrouwen in de ondernemer en het concept een voucher voor een ‘fruits de mer de luxe’, geschikt voor twee personen, met een waarde van € 65,-. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-29610 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-02-2018 om 12:02
investeerder-44197 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-02-2018 om 12:02
investeerder-5294 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-02-2018 om 12:02
investeerder-51493 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-02-2018 om 12:02
investeerder-9802 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-02-2018 om 12:02

Ondernemer

Mariette Lamers

Crowdfund Coach


Jeroen Poort