32537

Messy Pasta & Pizza

€ 55.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 119
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-09-2019 in 3 uur volgeschreven door 119 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Messy Pasta & Pizza
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 18-06-2019
Website www.jimmyspastaspizzas-wageningen.nl

Leendoel

Jimmy’s Pasta & Pizza B.V. is sinds 2016 geopend in Wageningen. Klanten kunnen hier diverse pizza’s en pasta’s komen eten, maar ook laten thuisbezorgen. De onderneming wordt nu overgenomen door de heer Özçayan, welke ruime ervaring heeft in de horeca. Voor een deel van de overname is de ondernemer op zoek naar een financiering. Er wordt een lineaire lening van € 55.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Totale overnamesom € 75.000
Eigen inbreng € 20.000
Collin Direct € 55.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is de heer M. Ozcayan handelend onder de naam Messy Pasta & Pizza en zijn vrouw N. Ozcayan-Sahin. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Messy Pasta & Pizza worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Daarnaast wordt er een tweede hypotheek groot € 55.000,- gevestigd op het woonhuis van de ondernemer met een overwaarde van ruim € 50.000,- ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Messy Pasta & Pizza is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Jimmy’s Pasta & Pizza B.V. en de prognose van Messy Pasta & Pizza. De hierna weergegeven cijfers laten de cijfers zien van de nieuwe onderneming Messy Pasta & Pizza. Ter vergelijking zijn ook de resultaten van Jimmy’s Pasta & Pizza B.V. weergegeven. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2019 Messy Pasta & Pizza  

Activa

  B2019 P2019
Vaste activa € 65.000 € 61.000
Vlottende activa € 5.000 € 5.000
Overige activa € 5.000 € 20.000
Totaal € 75.000 € 86.000

Passiva

  B2019 P2019
Eigen vermogen € 20.000 € 30.000
Langlopende schulden € 55.000 € 51.000
Kortlopende schulden € 0 € 5.000
Totaal € 75.000 € 86.000

Winst- en verliesrekening 2018 (oude onderneming) en P2019 (nieuwe onderneming)

  H2018 P2019
Omzet € 108.000 € 155.000
Brutowinst € 87.000 € 124.000
Kosten € 71.000 € 79.000
Resultaat € 16.000 € 45.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-90378 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2019 om 11:55
investeerder-47929 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-09-2019 om 11:47
investeerder-2948 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2019 om 11:46
investeerder-9231 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-09-2019 om 11:44
investeerder-16634 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2019 om 11:41

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders