43856

Mesut Timmerbedrijf (2)

€ 250.000  |  8,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 424
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-11-2022 in 1 uur volgeschreven door 424 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Mesut Timmerbedrijf
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 30-06-2001
Website www.mesuttimmerfabriek.nl

Leendoel

Mesut Yorulmaz is de eigenaar van Mesut Timmerbedrijf. De onderneming is specialist in het vervaardigen van kozijnen, ramen en deuren uit hardhout. Afnemers van deze producten zijn zowel aannemers, woningbouwverenigingen als particulieren. Via de Collin investeerders is er in november 2021 een eerdere succcesvolle crowdfundcampagne gerealiseerd voor de aankoop van onroerend goed. De ondernemer is de betalingsverplichtingen altijd conform het betaalschema nagekomen. De gevraagde financiering betreft de herfinanciering van de eerste lening. De ondernemer verwacht gedurende de looptijd zijn woning in de verkoop te plaatsen. De gelden die vrijkomen uit de verkoop worden gebruikt om de financiering af te lossen. 

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering bestaande Collin lening € 250.000
Totaal € 250.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer M. Yorulmaz handelend onder de naam Mesut Timmerbedrijf. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich tot de overwaarde op de woning en is op dit moment materieel.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de H.J. Schimmelstraat 2, 2032 ZH te Haarlem (kadastraal bekend als sectie P nummer 3067 te Haarlem) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- en een openstaande schuld van € 459.649,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.175.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum van 13 oktober 2021. 
  • De heer M. Yorulmaz en mevrouw A. Yazir geven een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres H.J. Schimmelstraat 2, 2032 ZH Haarlem (kadastraal bekend als sectie P nummer 3067 te Haarlem) af. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
  • Mevrouw A. Yazir (partner) geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000,-. De waarde van de borgstelling is beperkt tot de overwaarde van de woning en is op dit moment materieel.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Mesut Timmerbedrijf worden (in tweede verband) verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 6 maanden vergoedingsrentevrij vervroegd af te lossen. De eerste zes termijnen zullen te allen tijde voldaan moeten worden. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Mesut Timmerbedrijf is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Mesut Timmerbedrijf. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De vlottende activa en de langlopende schulden bestaan voor een bedrag van € 650.000 uit een financiering die nog niet is uitbetaald aan de ondernemer ten behoeve van de bouw van het bedrijfspand waarvan de grond reeds is aangekocht. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 1.099.000
Vlottende activa € 903.000
Overige vlottende activa € 67.000
Totaal € 2.069.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 546.000
Langlopende schulden  € 1.521.000
Kortlopende schulden € 2.000
Totaal € 2.069.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 793.000  
Bruto winst

€ 388.000

 
Kosten € 290.000  
Resultaat € 98.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-100998 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-11-2022 om 11:45
investeerder-141530 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-11-2022 om 11:44
investeerder-103860 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-11-2022 om 11:42
investeerder-28798 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-11-2022 om 11:41
investeerder-352832 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-11-2022 om 11:41

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders