Metaalunie ondersteunt leden bij crowdfunding

Om het MKB-metaal te helpen bij haar financieringsbehoefte, biedt Metaalunie haar leden een eenvoudige ingang tot de alternatieve financieringsvorm crowdfunding.

Metaalunie heeft, na zorgvuldige selectie, samenwerking gezocht met Collin Crowdfund. Het platform richt zich op financieringsbehoeftes van 50.000 euro tot 2,5 miljoen, meestal in combinatie met bestaande of nieuwe, andere kredieten (stapeling). Door het partnership kan Metaalunie haar leden een korting bieden van 200 euro op de behandeling van de aanvraag voor de bedrijfsfinanciering. Ook begeleiden ervaren, regionaal werkende crowdfund-coaches het leningaanvraagproces, wordt de doorlooptijd verkort en is er de mogelijkheid tot pré-publicatie en voorinschrijving voor relaties.

Nul op rekest bij banken
Aanleiding is een onderzoek van Koninklijke Metaalunie onder haar ruim 13.000 leden, waaruit blijkt dat eenderde van de mkb-metaalbedrijven die voor financiering bij een bank aanklopt, nul op rekest krijgt. Terwijl 65% van de mkb-metaalbedrijven eerst naar hun bank gaat als ze financiering nodig hebben. Uit het onderzoek blijkt voorts dat de financieringsbehoefte het komende jaar 1,5 miljard euro bedraagt, waarvan tweederde voor machines en werkkapitaal.

De weg naar naar alternatieve financieringsbronnen wordt niet altijd even gemakkelijk gevonden. En dat gaat ten koste van de innovatiekracht, zo stelt Koninklijke Metaalunie.

Klein en verzwakt
Foort Jan Wisse, teamleider Ondernemen, Economie & Fiscaliteit van Metaalunie: ‘Met name bedrijven die bijvoorbeeld vanwege de economische crisis een verzwakte solvabiliteit hebben, maar nu weer volop willen investeren, vallen bij banken vaak buiten de boot. En kleinere bedrijven zijn kwetsbaar, ook vanwege de gevolgen van bijvoorbeeld de Wet werk en zekerheid. Maar ze moeten wél aan de slag met maatschappelijke thema’s als duurzaamheid en de kwaliteit van onderwijs. Daar moeten ze dus tijd en geld in kunnen steken.’

Maakindustrie in gevaar
‘Zonder een sterk en innovatief MKB-metaal verdwijnt de innovatiekracht uit de hele Nederlandse economie’, waarschuwt Wisse. ‘Een sterke keten van flexibele en gespecialiseerde toeleverende bedrijven en producenten maakt immers ook de positie van de fabrikant met een eigen product, de OEM’er sterk. Zonder voldoende financiering die het mogelijk maakt dat kleinere bedrijven mee kunnen in de technologische en maatschappelijke vernieuwingen, komt het ecosysteem van de maakindustrie in gevaar.’