35367

Mirckle Nature B.V.

€ 40.000  |  8,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 118
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-02-2020 in 2 uur volgeschreven door 118 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Mirckle Nature B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 14-09-2016

Leendoel

Henk Mirck, eigenaar van Mirckle Nature B.V., houdt zich al 30 jaar bezig met de “Global Goals”. Henk verricht advieswerk met betrekking tot verduurzaming en sustainability voor onder andere diverse gemeentes, provincies en Staatsbosbeheer. Naast de reeds bekende zonnepanelen zal Henk mini windturbines gaan promoten. Hiervoor zoekt de ondernemer een stuk werkkapitaal. Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 40.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Mirckle Nature B.V. en Mirckle B.V. Door de heer H.L.J. Mirck wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Mirckle Nature B.V. en Mirckle B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Mirckle Nature B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Mirckle Nature B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 1.000 € 11.000
Vlottende activa € 11.000 € 27.000
Overige vlottende activa € 2.000 € 12.000
Totaal € 14.000 € 50.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 3.000 € 8.000
Langlopende schulden
Kortlopende schulden € 11.000 € 42.000
Totaal € 14.000 € 50.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 162.000  
Bruto winst € 149.000  
Kosten € 144.000  
Netto winst € 5.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-111392 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-02-2020 om 11:06
investeerder-58839 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-02-2020 om 11:05
investeerder-70563 heeft € 300 geïnvesteerd.
17-02-2020 om 11:04
investeerder-41811 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-02-2020 om 11:03
investeerder-93389 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-02-2020 om 11:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders