48076

Mister Laminaat Sneek

€ 25.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 54
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-04-2024 in 1 uur volgeschreven door 54 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Mister Laminaat Sneek
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 23-02-2024

Leendoel

Theun Seldenrust (1985) heeft in zijn carrière gewerkt in de rol van assistent bedrijfsleider in een groot magazijn. Afkomstig uit een ondernemersgezin wil hij graag voor zichzelf beginnen. Met Mister Laminaat Sneek wil hij zich richten op de verkoop van laminaat, pvc, lamelparket en alle toebehoren. Ook wil Theun accessoires zoals vloerkleden, deurmatten, lopers, kitten en gereedschappen aanbieden. Het leggen van de vloeren zal gebeuren door een externe professional op ZZP-basis.

Theun heeft zijn bedrijfsplan gebaseerd op de jaarcijfers van de onderneming van zijn vader, die eigenaar is van Mister Laminaat in Gorredijk. Zijn vader heeft jarenlange ervaring in deze branche en zal zijn zoon steunen bij de start van zijn eigen winkel. Theun heeft inmiddels een geschikte locatie voor zijn winkel gevonden waar hij op korte termijn kan starten. Hij vraagt nu financiering voor de aankoop van inventaris en voorraad en marketingkosten.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden met een aflossingsvrije periode van zes maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 28.000
Totaal € 28.000
Eigen inbreng € 3.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is de heer T. Seldenrust, handelend onder de naam Mister Laminaat Sneek. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerend goed in privé.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Mister Laminaat Sneek worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer T. Seldenrust geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres: Nieuwe Hoek 22, 9005 NA Wergea, kadastraal bekend als sectie A nummers 2345 en 3743 te Warrega. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 190.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 04-05-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 106.000,- en een openstaande schuld van € 101.855,- per d.d. 01-03-2024 .
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Mister Laminaat Sneek is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
Collin Credit ScoreDe Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognosecijfers van Mister Laminaat Sneek en waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 5.000
Vlottende activa € 23.000
Totaal € 28.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 3.000
Langlopende schulden € 22.000
Kortlopende schulden € 3.000
Totaal € 28.000

Winst- en verliesrekening prognose 2024

Omzet € 174.000
Bruto winst € 70.000
Kosten € 56.000
Resultaat voor privé onttrekking € 14.000

 

Winst- en verliesrekening prognose 2025

Omzet € 275.000
Bruto winst € 110.000
Kosten € 63.000
Resultaat voor privé onttrekking € 47.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
23-04-2024 om 14:01
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
23-04-2024 om 14:01
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
23-04-2024 om 14:01
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
23-04-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
23-04-2024 om 14:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders