41399

Mobiliteitscentrum MeMo

€ 220.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 192
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

17 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-01-2022 in 5 dagen volgeschreven door 192 investeerders

Samenvatting

Ondernemers Ale Kort en Wiebe van Hes uit Oosterwolde zijn voornemens MeMo (Mens & Mobiliteit) te realiseren in Oosterwolde. MeMo is de handelsnaam van Duurzaam Mobiliteitscentrum Oosterwolde BV. 

Er is voor het totale project een investering van € 6.400.000,- begroot. Met de gemeente is een ontwikkelovereenkomst gesloten. Hierin committeren zij zich om zich maximaal in te spannen om de bestemmingswijziging te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal serieus geïnteresseerde partners in duurzame mobiliteit. Deze zijn geïnteresseerd om te participeren en een aantal mogelijk ook om mee te investeren. Een strategisch gunstig gelegen perceel landbouwgrond (5 ha) is eind vorig jaar reeds aangekocht en voorgefinancierd door een particulier. De LTV (Loan To Value) bij de start is 80% en bij slottermijn is de LTV 63%.

De basis voor de beoordeling van de betalingscapaciteit van deze financiering wordt gevormd door aandeelhouder A.J. Kort Beheer B.V. die eigenaar is van een vervoersbedrijf. De financiële positie van deze onderneming is goed en de betalingscapaciteit is toereikend.

Invloed coronavirus
Het taxibedrijf is door de jaren heen een winstgevende onderneming geweest. Als gevolg van corona heeft men wel omzetverlies van circa 30 % geleden en dit omzetverlies is maar ten dele gecompenseerd door de NOW uitkering. Dit heeft de goede resultaten van de afgelopen jaren richting het nulpunt gedrukt. Doordat er wel fors afgeschreven wordt is de kasstroom goed.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 220.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 175.000,-. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Duurzaam Mobiliteitscentrum Oosterwolde B.V. , A.J. Kort Beheer B.V. en W.J. van Hes Beheer B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 220.000,- op de landbouwgrond gelegen te Buttinga, kadastraal bekend als sectie D, nummer 2332 te Oosterwolde, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De waarde van de grond is door alle partijen op € 5,50 per m² (landbouw prijs) bepaald waardoor de totale waarde van 5 hectare uitkomt op € 275.000,- . 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders, als de ondernemer zijn lening niet via Collin Crowdfund gaat herfinancieren.

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel betreft de herfinanciering van de perceel landbouwgrond ten behoeve van verdere projectontwikkeling van MeMo.

Ondernemer

Ale Kort (1967) is eigenaar van Personenvervoer Kort B.V. in Oosterwolde en mede initiatiefnemer van MeMo. Ale wordt veelal getypeerd als nuchter, praktisch en verantwoordelijk. Hij hanteert een gestructureerde werkaanpak en houdt ervan ‘zijn mouwen op te stropen’ om zaken af te ronden. Hij heeft een ondernemende en optimistische blik op de wereld.

Wiebe van Hes (1968) is directeur van Auto Kort B.V. waarvan hij samen met Ale Kort aandeelhouder is. Eveneens samen met Ale Kort is hij initiatiefnemer van MeMo. Hij houdt ervan uitdagingen aan te pakken met een houding van 'dit gaat lukken'. Hij is te typeren als een doorzetter die weliswaar krachtig kan overkomen maar van nature zachtaardig is en iemand die sterk voor zijn mensen opkomt.

Onderneming

De ondernemers gaan een Duurzaam Mobiliteitscentrum bouwen in Oosterwolde. Dit onder de handelsnaam MeMo (Mens & Mobiliteit).

MeMo is een centrum waar:

 • Alle vervoersmodaliteiten samen komen en worden aangeboden 
 • Openbaar, zorg- en commercieel vervoer elkaar ‘ontmoeten’
 • De reiziger zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd, fysiek en digitaal
 • Het voor de reiziger aangenaam is kortstondig te verblijven en over te stappen
 • Emissievrije mobiliteit wordt aangeboden, evenals onderhoud en advies
 • De transitie naar emissievrije mobiliteit wordt aangejaagd
 • Auto’s duurzaam kunnen worden gewassen
 • Hulpdiensten zijn gevestigd en worden gefaciliteerd

Er is voor het totale project een investering van € 6.400.000,- begroot. Met de gemeente is een ontwikkelovereenkomst gesloten. Hierin committeren zij zich om zich maximaal in te spannen om de bestemmingswijziging te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal serieus geïnteresseerde partners in duurzame mobiliteit. Deze zijn geïnteresseerd om te participeren en een aantal mogelijk ook om mee te investeren. De LTV (Loan To Value) bij de start is 80% en bij slottermijn is de LTV 63%.
Het is nog te vroeg om het project Duurzaam Mobiliteitscentrum te beoordelen. De basis voor de beoordeling van de betalingscapaciteit van deze financiering wordt gevormd door aandeelhouder A.J. Kort Beheer B.V. die eigenaar is van een vervoersbedrijf. Personenvervoer Kort B.V. is een goed lopende onderneming die zich richt op personenvervoer op contractbasis, met name in de zorg.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Te herfinancieringen lening particulier € 220.000,-
Lenig via Collin Crowdfund € 220.000,-

Leenbedrag: € 220.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 175.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Duurzaam Mobiliteitscentrum Oosterwolde B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Omdat in Duurzaam Mobiliteitscentrum Oosterwolde B.V. nog geen exploitatie zit, is deze aanvraag beoordeeld op debiteur en aandeelhouder A.J. Kort Beheer B.V. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers 2020, de raming 2021 en de prognose 2022. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De financieringsverplichtingen worden voldaan door aandeelhouder A.J. Kort Beheer B.V. In 2020 bedroeg de omzet € 2.427.000,- met een netto cashflow overschot van € 173.000,-. Naar verwachting bedraagt de omzet in 2021 € 2.500.000,- met een netto cashflow overschot van € 91.000,-. Voor 2022 wordt een omzet van € 2.600.000,- geprognotiseerd met een netto cashflowoverschot van € 139.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Eind 2020 bedroeg de solvabiliteit van A.J. Kort Beheer B.V. 65% bij een balanstotaal van € 1.616.000,-. Naar verwachting zal de solvabiliteit ultimo 2021 57% bedragen bij een balanstotaal van € 1.811.000,-. De daling wordt grotendeels veroorzaakt door de balansverlenging als gevolg van de investering. Voor eind 2022 wordt een solvabiliteit van 58% bij een balanstotaal van € 1.820.000,- geprognotiseerd. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Zeer Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Duurzaam Mobiliteitscentrum Oosterwolde B.V. , A.J. Kort Beheer B.V. en W.J. van Hes Beheer B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 220.000,- op de landbouwgrond gelegen te Buttinga, kadastraal bekend als sectie D, nummer 2332 te Oosterwolde, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De waarde van de grond is door alle partijen op € 5,50 per m² (landbouw prijs) bepaald waardoor de totale waarde van 5 hectare uitkomt op € 275.000,- . 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders, als de ondernemer zijn lening niet via Collin Crowdfund gaat herfinancieren.

Door de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Zeer Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2229 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 22:04
investeerder-13595 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 19:46
investeerder-285502 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 18:20
investeerder-304463 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 18:11
investeerder-303121 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
26-01-2022 om 17:34

Ondernemer

Ale Kort

Wiebe van Hes

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach