38070

Motomonks Nederland B.V.

€ 95.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 204
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-12-2020 in 1 uur volgeschreven door 204 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Motomonks Nederland B.V.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Voorraadfinanciering
Datum van oprichting 11-10-2017
Website www.motomonks.nl

Leendoel

Peter Goedhart verkoopt met zijn bedrijf Motomonks Nederland B.V. een breed assortiment motorkleding en benodigdheden voor de motor. Hij heeft de kans gekregen om een mooie partij handel op te kopen tegen een gunstige prijs en hier is een financiering voor nodig.

Er wordt een lineaire lening van € 95.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 115.000
Eigen middelen € 20.000
Collin Direct € 95.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • P. Goedhart Beheer B.V.
  • Motomonks Group B.V.
  • Motomonks Nederland B.V
  • Motomonks International B.V.
 • Door de heer P. Goedhart wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van P. Goedhart Beheer B.V., Motomonks Group B.V., Motomonks Nederland B.V. en Motomonks International B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • G.M. Goedhart Beheer B.V. (holding vader van de ondernemer) geeft een borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De Dun & Bradstreet score van G.M. Goedhart Beheer B.V. is Minimaal risico.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

 • De score voor P. Goedhart Beheer B.V. B.V. is Verhoogd risico.
 • De score voor Motomonks Group B.V. is Laag risico.
 • De score voor Motomonks Nederland B.V. is Laag risico.
 • De score voor Motomonks International B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Motomonks Nederland B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan geen negatieve gevolgen te ondervinden van corona. Mensen zoeken een alternatief voor openbaar vervoer. Motorrijden kan onder de huidige maatregelen. De ondernemer geeft zelfs aan dat motorrijden nog nooit zo populair is geweest, omdat vanwege de maatregelen op dit moment weinig andere activiteiten kunnen worden ondernomen. De ondernemer ziet daardoor een stijging in de omzet en verwacht dat dit nog door zal zetten richting 2021.

Toelichting jaarcijfers
Voorheen werd Motomonks Nederland geëxploiteerd als MotorCity Utrecht B.V. In 2020 is de naam gewijzigd naar Motomonks Nederland en zijn de vennootschappen P. Goedhart Beheer B.V., Motomonks Group B.V. en Motomonks International B.V. opgericht. Tot op heden zijn deze vennootschappen nog slapend. Ze zullen vanaf het volgende boekjaar in gebruik worden genomen. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de jaarrekening van Motomonks Nederland B.V.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 31 oktober 2019

Activa

  31 oktober 2019
Vaste activa € 72.000
Vlottende activa € 203.000
Overige vlottende activa € 2.000
Totaal € 277.000

Passiva

  31 oktober 2019
Eigen vermogen € 195.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 82.000
Totaal € 277.000

Winst- en verliesrekening 1 november 2018 t/m 31 oktober 2019

Omzet € 285.000  
Bruto winst € 132.000  
Kosten € 82.000  
Kosten € 8.000  
Netto winst € 42.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-56297 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-12-2020 om 11:06
investeerder-110240 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-12-2020 om 11:06
investeerder-9873 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-12-2020 om 11:06
investeerder-110169 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-12-2020 om 11:06
investeerder-34687 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-12-2020 om 11:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders