38182

Mrs Props B.V.

€ 60.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 98
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-11-2020 in 1 uur volgeschreven door 98 investeerders

Samenvatting

Sabrina Arp gaat middels Mrs Props B.V. de reeds bestaande verhuur van props en rekwisieten voor zowel tv- als filmopnames voortzetten en daarnaast uitbreiden voor verhuur aan de Retailbranche.

Door de props en rekwisieten niet alleen los te verhuren, maar ook in een pakketvorm aan te bieden wordt het retailers makkelijk gemaakt om in hun winkel aansprekende thema’s te plaatsen. Er wordt duurzaam met de props omgegaan door het circulaire gebruik van props en rekwisieten.

Invloed coronavirus
De invloed van corona op de bedrijfsvoering is niet groot. Weliswaar is de omzet voor evenementen nagenoeg weggevallen, maar hier komen meer aanvragen voor scholen voor in de plaats, terwijl de omzet voor de tv-producties onveranderd blijft. Daarnaast wordt nu ook de retailmarkt actief benaderd, waar Sabrina haar netwerkcontacten heeft. De overname heeft op 2 november plaatsgevonden en de eerste nieuwe orders zijn al binnengekomen.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000,-. De looptijd is 36 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 33 maanden. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Mrs Props B.V. als Verhoogd Risico. De Collin Credit Score is Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • Debiteuren zijn Mrs Props B.V. en Sabrina Arp Holding B.V..
 • Mevrouw S.W.C. Arp geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 60.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen, welke inhoudt dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Mrs Props B.V. en Sabrina Arp Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 45.000,- verstrekt op het woonhuis met als adres: Van Eedenlaan 33, 1422 JM te Uithoorn, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door NIBC Direct Hypotheken B.V. ter hoogte van € 308.500,- en openstaande schuld van € 302.652,-. De marktwaarde € 340.000,- conform een taxatierapport d.d. 16-04-2019.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Mrs Props B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering is bestemd voor de aankoop van props en rekwisieten, het voldoen van de borg voor de huur van het pand en werkkapitaal. 

Ondernemer

Sabrina Arp (1988) woont samen met haar partner en zijn twee kinderen. Naast haar fulltime baan op het hoofdkantoor van een supermarktketen heeft Sabrina een masteropleiding in Management aan een business universiteit gevolgd. Dit om haar droom om te gaan ondernemen waar te maken. Sabrina heeft meer dan 15 jaar werkervaring in de Retail, waarvan ruim vijf jaar in winkelmanagement en nu drie jaar op het hoofdkantoor.

De kernkwaliteiten van Sabrina zijn: helder organiseren, zaken afmaken, streven naar prestaties, steeds kansen zien en een voortdurende alertheid op mogelijkheden om zaken te verbeteren. Vanuit haar eigen ervaring in de Retail ziet Sabrina kansen om de naast de film-, televisie- en evenementenwereld met Mrs Props B.V. ook de Retailbranche, beginnende bij supermarkten, te veroveren. 

Onderneming

Naast de bestaande verhuur van props en rekwisieten aan zowel tv- als filmproducenten en evenementen, komt er met de aankoop van de nieuwe props focus op het verhuren aan de Retail branche. Ondernemers van Franchise winkels beschikken over hun eigen financiële middelen waardoor zij zelf extra budget kunnen vrijmaken voor marketing en zaken als winkel aankleding. Deze potentiële klanten zullen benaderd worden vanuit het netwerk van franchise ondernemers. Daarnaast zal er middels sociale media en het vakblad Distrifood geadverteerd worden om Mrs Props B.V. naamsbekendheid te geven.

Door de props en rekwisieten niet alleen los te verhuren, maar ook in een pakketvorm aan te bieden wordt het retailers makkelijk gemaakt om in hun winkel aansprekende thema’s te plaatsen. Er wordt duurzaam met de props omgegaan door het circulaire gebruik van props en rekwisieten. 

Met heel veel passie voor props wordt de historie en nostalgie die aan de props verbonden is door Mrs Props B.V. doorgetrokken naar deze tijd en wordt de doelgroep hiervoor uitgebreid. Dit in combinatie met de mogelijkheid om direct op de website al de beschikbaarheid en prijsinformatie van de props en rekwisieten in te zien. Vaak moet er in deze branche een offerte worden aangevraagd, dus op dit vlak onderscheidt Mrs Props B.V. zich ten aanzien van concurrenten in de markt. 

Er een grote diversiteit aan props en rekwisieten nodig voordat deze verhuurd kunnen worden. Wanneer een nieuwe toetreder deze nog niet in het bezit heeft is dit een grote investering qua geld en tijd om deze te verzamelen. Vervolgens moeten deze artikelen ergens worden opgeslagen. Hier komen grote aantallen vierkante meters bij kijken wat een grote kostenpost is voor een beginnend bedrijf. Om de verhuur van props en rekwisieten van de grond te krijgen is kennis van de potentiële doelgroep benodigd, in dit geval dus kennis van zowel de Retail branche als van de film en televisiewereld. Een netwerk in deze beide werelden is vereist om een plek in de verhuurmarkt te veroveren. Voor nieuwe concurrenten is het dus niet eenvoudig om tot de markt toe te treden.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname props en rekwisieten € 250.000,-
Borg huur/werkkapitaal € 60.000.-
Totale financieringsbehoefte € 310.000,-
Lening verkoper € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 36 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij 

Overige financiers:
De verkoper van de rekwisieten en props verschaft een renteloze lening van € 250.000,-, met een looptijd van vijf jaar en waarvoor geen zekerheden zijn gesteld.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Debiteuren zijn Mrs Props B.V. en Sabrina Arp Holding B.V..
 • Mevrouw S.W.C. Arp geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 60.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen, welke inhoudt dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Mrs Props B.V. en Sabrina Arp Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 45.000,- verstrekt op het woonhuis met als adres: Van Eedenlaan 33, 1422 JM te Uithoorn, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door NIBC Direct Hypotheken B.V. ter hoogte van € 308.500,- en openstaande schuld van € 302.652,-. De marktwaarde € 340.000,- conform een taxatierapport d.d. 16-04-2019.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Mrs Props B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Mrs Props B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Sabrina Arp Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognose voor 2021, welke is afgeleid van de interne cijfers van de overgenomen activiteit. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Voldoende.

Afloscapaciteit
Naast de aangegeven historische omzet verwacht men additioneel als nieuwe activiteit naast de verhuur voor € 15.000,- aan props te verkopen en voor € 26.000,- aan transportopbrengsten te behalen. Dit geeft een verwachte omzet voor 2021 van € 371.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 56.000,-. De geprognosticeerde omzet voor 2022 is € 388.000,- en het verwachte netto cashflow overschot bedraagt € 59.000,-. Alhoewel de historische resultaten goed zijn gekwalificeerd wordt dit onderdeel vanwege de overgang naar een nieuwe eigenaar/exploitant afgewaardeerd naar Voldoende. 

Solvabiliteit
De geprognosticeerde solvabiliteit is 6% eind 2020 bij een balanstotaal van € 280.000,-. Conform prognose zal de solvabiliteit 31% zijn ultimo 2021 bij een balanstotaal van € 352.000,-. Eind 2022 is de verwachte solvabiliteit 52% bij een balanstotaal van € 389.000,-. Vanwege het nagenoeg ontbreken van eigen middelen bij de start wordt de solvabiliteit op Matig gewaardeerd.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Mevrouw S.W.C. Arp geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 60.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 45.000,- verstrekt op het woonhuis met als adres: Van Eedenlaan 33, 1422 JM te Uithoorn, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door NIBC Direct Hypotheken B.V. ter hoogte van € 308.500,- en openstaande schuld van € 302.652,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Mrs Props B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving en de persoonlijke borg als de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-103528 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-11-2020 om 11:08
investeerder-204066 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-11-2020 om 11:08
investeerder-5356 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
13-11-2020 om 11:08
investeerder-46841 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-11-2020 om 11:08
investeerder-204748 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-11-2020 om 11:07

Ondernemer

S.W.C. Arp

Crowdfund Coach


Fred Bouwman