32060

Muijsenberg B.V.

€ 250.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 208
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

23 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-06-2019 in 7 dagen volgeschreven door 208 investeerders

Samenvatting

Xaurum B.V. (ruim 15 jaar geleden opgericht) is actief op educatief vlak en ondersteunt haar klanten en afnemers met de administratieve lasten welke zij ervaren bij het organiseren van ‘een leven lang leren’. In onze maatschappij wordt het steeds belangrijker om jezelf naast je studie ook gedurende je carrière door te blijven ontwikkelen. Sterker nog, steeds meer (beroeps-)verenigingen verlangen of eisen dit van hun medewerkers, al dan niet op basis van steeds verdergaande wetgeving.

Xaurum B.V. is al ruim 10 jaar de eigenaar van het product PE-online welke het gehele administratieve proces van ‘een leven lang leren’ ondersteunt. Op basis van diverse klantwensen is het generieke product PE-online ontstaan. 

Vandaag de dag is PE-online een toonaangevende internetapplicatie welke door een groot en divers scala van klanten gebruikt wordt.

Financieringsbehoefte
Muijsenberg B.V. heeft een financieringsbehoefte van € 720.000,- (bij verwerving van 30% aandelen Xaurum B.V.) en € 480.000,- (bij verwerving van 20% aandelen Xaurum B.V.). 
De medeaandeelhouder verstrekt een 10-jarige lening van € 300.000,- en Muijsenberg B.V. heeft EUR 40.000,- aan eigen middelen voorhanden.

De resterende financieringsbehoefte ter hoogte van € 380.000,- (bij verwerving van 30% aandelen Xaurum B.V.) wordt gefinancierd voor € 250.000,- via Collin Crowdfund en voor € 130.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft.

Muijsenberg B.V. kan minimaal 20% en wil maximaal 30% van de aandelen Xaurum B.V. kopen. 
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding bedraagt € 380.000,- met een gezamenlijke ondergrens € 160.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. 
De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico en zekerheden

 • Dun & Bradstreet geeft Muijsenberg B.V. de kwalificatie Verhoogd risico.
 • De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.
 • De debiteur is Muijsenberg B.V.
 • De heer D.C.C.J. van den Muijsenberg geeft een persoonlijke borgstelling af voor 50% van het leenbedrag. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde, mede omdat er twee borgstellingen ter hoogte van € 112.500,- zijn verstrekt aan de medeaandeelhouder, die ook de leningen aan Muijsenberg B.V. heeft verstrekt.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Muijsenberg B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 50% of lager is.
 • De te verkrijgen aandelen in Xaurum B.V. worden notarieel verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. 
Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. 

Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Video Pitch

Leendoel

De financiering is benodigd voor de uitbreiding van het aandelenbelang in Xaurum B.V. van 10% naar maximaal 40%. 

Ondernemer

Na afronding van zijn studie informatica (media systemen) aan de Hogeschool Breda is Dirk van den Muijsenberg werkzaam geweest bij diverse middelgrote en grote IT-organisaties. Binnen deze organisaties heeft hij ook meerdere opleidingen gevolgd binnen zijn vakgebied.

Sinds 2007 is hij bij Xaurum B.V. werkzaam en vanaf 2017 10% medeaandeelhouder en directeur in Xaurum B.V. Dirk van den Muijsenberg is een allround manager en hij is actief op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe projecten binnen Xaurum B.V. en het onderhouden van contacten met klanten. Ook is Dirk nauw betrokken bij projecten zoals ISO 27001-certificering, AVG-wetgeving en het bepalen van de toekomstige kansen en mogelijkheden van Xaurum B.V.

Onderneming

Muijsenberg B.V.
Muijsenberg B.V. (persoonlijke holding van de heer D.C.C.J. van den Muijsenberg) is in 2017 opgericht met als primair doel het aanschaffen van aandelen in Xaurum B.V. 

Xaurum B.V.
Xaurum B.V. is ruim 15 jaar geleden opgericht en werkzaam op educatief vlak. 
Xaurum B.V. is een organisatie welke is gericht op het ondersteunen van ‘een leven lang leren’. In onze maatschappij wordt het steeds belangrijker om naast je studie ook gedurende je carrière door te blijven leren.

Sterker nog, steeds meer (beroeps-)verenigingen verlangen of eisen dit van bedrijven. Ook kunnen bedrijven te maken krijgen met wetgeving hieromtrent. Xaurum is al ruim 10 jaar de eigenaar van het product PE-online welke het gehele administratieve proces van ‘een leven lang leren’ ondersteunt. PE-online is hét systeem waar accreditatie van nascholing, reglementen voor (her-)registratie en het persoonlijk portfolio samen komen in 1 systeem. De aanbieder van bij- en nascholing heeft de mogelijkheid het aanbod aan meerdere partijen tegelijk aan te bieden, terwijl de verenigingen de aanvraag juist zelf kunnen behandelen volgens hun eigen procedures (facturatie, publicatie, beoordeling, waardering).

PE-online
PE-online is niet alleen inzetbaar voor herregistratie maar ook voor andere zaken zoals bedrijvenregisters, evaluaties vanuit meerdere bronnen , portfolio’s en vele andere mogelijkheden.
De software is een internetapplicatie en dus online beschikbaar op de PC of mobiel apparaat. PE-online kan compleet zelfstandig werken, maar ook kan het gekoppeld worden om gegevens uit te wisselen met een ander systeem, waaronder uw CRM-systeem of uw boekhoudsysteem. Zie voor alle functionaliteiten de menukaart.

Missie
De missie van Xaurum is het ontwikkelen van oplossingen om bedrijven en organisaties te ondersteunen in hun processen. Deze oplossingen worden voortdurend geïnnoveerd zodat deze meegroeien met de technologische vernieuwingen die aan een online toepassing worden gesteld.

Visie
‘Leven lang leren’ is noodzakelijk om in een constant veranderende maatschappij de juiste competenties beschikbaar te hebben. Bedrijven en organisaties blijven voortdurend investeren in personeel. 
Steeds meer diensten en processen vereisen online ondersteuning. Bedrijven investeren minder in maatwerk, maar willen een standaard oplossing die flexibel, veilig, betrouwbaar en altijd beschikbaar is.

Kernwaarden

 • Flexibel waardoor er snel ingespeeld kan worden op veranderingen.
 • Meedenkend met klant in oplossingen.
 • Proactief reageren op ontwikkelingen.
 • Ontzorgen van de klant op het gebied van de ICT-oplossing. 
 • Focus op online oplossingen (Cursusadministratie, evaluaties, portfolio, registers, accreditatie, bedrijfscertificering).
 • Klantgerichte aanpak.

Concurrentiepositie 
Klanten zijn voornamelijk (beroeps-)verenigingen. Deze leggen een certificeringsplicht op aan hun leden omdat dit verplicht is vanuit de wet. Ook vanuit zorgverzekeraars wordt dit steeds vaker toegepast, aangezien zij een hogere kwaliteitsstandaard willen bieden in de branche.

PE-online is een standaard systeem welke relatief snel, goedkoop en flexibel ingezet kan worden. Daarnaast heeft Xaurum B.V. veel ervaring in de branche waardoor er passend advies gegeven kan worden. Concurrenten werken op specificatie van een klant of andere software (zoals een CRM-systeem) welke omgebouwd wordt met extra functionaliteiten.

Structuur

Huidig

Gewenst

 

Beide aandeelhouders hebben ongeacht het aandelenbelang een gelijk stemrecht.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop 30% aandelen Xaurum B.V. € 720.000,-
Totale financieringsbehoefte € 720.000,-
Lening Jekemi B.V. € 300.000,-
Eigen inbreng € 40.000,-
Lening via Knab Crowdfunding* € 130.000,-
Lening via Collin Crowdfund* € 250.000,-

*met een ondergrens van € 160.000,-. Wanneer het totale bedrag niet wordt gefund, zullen er minder aandelen (minimaal 20%) worden overgenomen.

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers
Jekemi B.V. verstrekt een 10-jarige lening ter hoogte van € 300.000,-. De ondernemer heeft een borgstelling afgegeven ter hoogte van € 75.000,-. De rente bedraagt 5% op jaarbasis.

Jekemi B.V. heeft eerder een 10-jarige lening verstrekt ten behoeve van de financiering voor de eerdere 10% aandelenoverdracht. Pro resto hoofdsom bedraagt € 180.000,-. De ondernemer heeft een borgstelling afgegeven ter hoogte van € 50.000,-. De rente bedraagt 2% op jaarbasis.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Muijsenberg B.V.
 • De heer D.C.C.J. van den Muijsenberg geeft een persoonlijke borgstelling af voor 50% van het leenbedrag. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde, mede omdat er twee borgstellingen ter hoogte van € 112.500,- zijn afgegeven aan de medeaandeelhouder die ook twee leningen aan Muijsenberg B.V. heeft verstrekt.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Muijsenberg B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 50% of lager is.
 • De te verkrijgen aandelen in Xaurum B.V. worden notarieel verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Aflossingen op de leningen van Jekemi B.V. mogen plaatsvinden, indien er geen achterstanden zijn op de leningen bij Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding, met een maximum van in totaal € 40.000,- op jaarbasis. De leningen krijgen hiermee een achtergesteld karakter. De rente mag wel worden betaald. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Muijsenberg B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Xaurum B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de jaarcijfers 2018 en prognoses 2019 van Muijsenberg B.V.
De Collin Credit Score van Muijsenberg B.V. is Ruim voldoende.

De Collin Credit Score van de werkmaatschappij Xaurum B.V is Goed. De scores zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2017 en 2018, alsmede de prognose voor 2019.

Voor deze aanvraag hanteren wij voor de Collin Credit Score de kwalificatie Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In boekjaar 2018 realiseerde Muijsenberg B.V. een omzet van € 120.000,- en bedroeg het netto cashflow overschot € 41.000,-. Na de transactie zal, volgens prognose, in boekjaar 2019 de omzet uitkomen op € 182.000,- en zal het netto cashflow overschot uitkomen op ca. € 50.000,-. In boekjaar 2020 zal de geprognosticeerde omzet naar verwachting stijgen naar € 192.000,- en zal het netto cashflow overschot na dividenduitkering uitkomen op ruim € 23.000,-. Voor deze aanvraag hebben wij de score voor de Rentabiliteit voor Muijsenberg B.V. vastgesteld op Goed.

Solvabiliteit
Per ultimo 2018 bedroeg de solvabiliteit ca. 28% bij een balanstotaal van € 276.000,-. Als gevolg van een aanzienlijke balansverlenging zal de solvabiliteit dalen naar ca. 19% bij een balanstotaal van € 1.004.000,-. De score voor de solvabiliteit zal tijdelijk dalen naar de score Voldoende. Na realisatie van de prognose 2020 zal de solvabiliteit verbeteren en uitkomen op 31%. 
Wij hanteren evenwel een score Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2018 3,7. Deze score daalt na ruim boven 1 na verstrekking van de financiering. Omdat er continu voldoende liquide middelen aanwezig zijn in de vennootschap uit hoofde van een sluitende exploitatie en jaarlijks dividend, hebben wij de score voor de liquiditeit vastgesteld op Ruim voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12534 heeft € 3.500 geïnvesteerd.
20-06-2019 om 19:07
investeerder-14727 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-06-2019 om 18:12
investeerder-60958 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-06-2019 om 13:53
investeerder-36331 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
20-06-2019 om 12:04
investeerder-46188 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-06-2019 om 11:09

Ondernemer

Dirk van den Muijsenberg

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas