38456

Naar de Boerderij v.o.f.

€ 30.000  |  7,5% rente  |  42 maanden  Investeerders: 54
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-12-2020 in 1 uur volgeschreven door 54 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Naar de Boerderij v.o.f.
Sector Kinderopvang
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-01-2019
Website www.kinderdagverblijfnaardeboerderij.nl

Leendoel

De ondernemers Fred en Onika Zoon hebben een kleinschalige kinderopvang in Rosmalen: Kinderopvang Naar de Boerderij. Deze kinderopvang is gelegen nabij een natuurpark, met veel aandacht en ruimte voor spelen en ontdekken. Door de kleinschaligheid is de kinderopvang Naar de Boerderij kwetsbaar gebleken tijdens de eerste golf van de coronacrisis. Daardoor is er een tekort aan werkkapitaal ontstaan, wat de ondernemers willen opvangen met deze financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 42 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Naar de Boerderij v.o.f. met als vennoten Fred Zoon en Onika Zoon – Lenne. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang geeft een lineair dalende borgstelling af voor €30.000,-, gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet kwalificeert de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang als Minimaal risico.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Naar de Boerderij v.o.f. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Kinderopvang Naar de Boerderij en de prognose voor de komende 12 maanden. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
Door de kleinschaligheid is de Kinderopvang Naar de Boerderij kwetsbaar gebleken aan het begin van de coronacrisis. Daardoor is er een tekort aan werkkapitaal ontstaan. De ondernemers hebben enkel gebruik gemaakt van de coronaregeling waarbij zij uitstel van belastingbetaling kregen. Inmiddels maken zij geen gebruik meer van deze regeling en zijn zij begonnen met het inlopen van deze belastingbetalingen.

Toelichting jaarcijfers
Ondernemer Fred Zoon werkt sinds juni 2020 in loondienstverband. Dit houdt in dat de privéonttrekkingen dit jaar en komend jaar lager zullen zijn dan in 2019. Daarnaast geven de ondernemers aan dat er in de direct omgeving van het kinderdagverblijf veel nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Dit zal naar verwachting een positieve invloed hebben op de omzet.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 17.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € 1.000
Totaal € 18.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 12.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 6.000
Totaal € 18.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 364.000  
Bruto winst € 342.000  
Kosten € 259.000  
Resultaat € 83.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-15153 heeft € 200 geïnvesteerd.
22-12-2020 om 20:25
investeerder-53734 heeft € 200 geïnvesteerd.
22-12-2020 om 19:53
investeerder-205526 heeft € 200 geïnvesteerd.
22-12-2020 om 19:36
investeerder-3524 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-12-2020 om 19:23
investeerder-17351 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-12-2020 om 17:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders