48032

NHVP B.V. 5

€ 800.000  |  8,5% rente  |  30 maanden  Investeerders: 487
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-04-2024 in 1 uur volgeschreven door 487 investeerders

Samenvatting

Fred Krautwurst is een ervaren vastgoedbelegger, met een huidige portefeuille van elf objecten. Fred Krautwurst is reeds meerdere malen gefinancierd via Collin Crowdfund. Tot op heden is altijd correct aan de betalingsverplichtingen voldaan. Hij verzoekt nu om een herfinanciering van een eerder bij Collin aangegane lening

Financieringsbehoefte
Er wordt een bestaande lening van € 800.000,- bij Collin geherfinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 800.000,-. De looptijd is 30 maanden aflossingsvrij. Door de gestelde voorwaarden, waarbij naar verwachting € 100.000,- wordt afgelost na verkoop van andere object(en) bedraagt de beoogde slottermijn € 700.000,-. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemer is NHVP B.V.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een bestaande hypothecaire inschrijving van € 800.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Chassésingel 1 en 1C, 4811 HA te Breda, kadastraal bekend als sectie B complexaanduiding 8739 appartementsindex 1 en 2 te Breda;
  • Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 865.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 3 oktober 2022. Op 24 januari 2024 is er door een makelaar een waardebepaling uitgevoerd waarbij het pand wordt geschat op € 914.000,- in huidige staat.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Chassésingel 1 en 1 C, 4811 HA te Breda, kadastraal bekend als sectie B complexaanduiding 8739 appartementsindex 1 en 2 te Breda worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 800.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente.
 • Indien het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Groenmarkt 10, 3311 BE te Dordrecht kadastraal bekend als sectie F nummer 1952 te Dordrecht, waarop een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.050.000,- voor de investeerders met leningnummer 00047006 is verkregen, wordt verkocht, zal indien de netto-verkoopopbrengst (na aflossing van de lening met leningnummer 00047006) het toelaat € 100.000,- vergoedingsrentevrij worden afgelost. Indien de netto-verkoopopbrengst na aflossing van de lening met leningnummer 00047006 lager uitvalt dan € 100.000,- zal dat bedrag worden afgelost en als er geen netto-verkoopopbrengst wordt gerealiseerd zal er niets worden afgelost.
  • Op basis van een uitgevoerd taxatierapport d.d. 25 mei 2022 bedraagt de marktwaarde vrij van huur en gebruik (leegwaarde) na verbouwing € 1.400.000,-. Volgens de afgegeven taxatie zijn na realisatie van de woningen de verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van het pand goed. Op 24 januari 2024 is er door een makelaar een waardebepaling uitgevoerd waarbij het gehele pand (als één woning) wordt geschat op € 1.200.000,- in huidige staat.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om bij verkoop de appartementen met als adres Chassésingel 1, 4811 HA Breda, kadastraal bekend als sectie B nummer 8739 appartementsindex 1 te Breda en Chassésingel 1 C, 4811 HA Breda, kadastraal bekend als sectie B nummer 8739 appartementsindex 2 te Breda, de lening gedeeltelijk vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 2 maanden ten behoeve van de investeerders (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene Voorwaarden). Het royement op appartementsindex 1 wordt verleend bij een minimale aflossing van € 320.000,- en er wordt royement verleend op appartementsindex 2 bij een minimale aflossing van € 480.000,-.

Leendoel

Het doel is het herfinancieren van een bestaande lening bij Collin Crowdfund.

Ondernemer

Fred Krautwurst (1963, B.Sc., M.Sc., MBA, DBA) is ondernemer sinds 1989 via verscheidene bedrijven waarin hij als medeoprichter een directierol vervulde. Inmiddels is Fred acht jaar professioneel bezig met vastgoed. Fred Krautwurst zijn hobby’s zijn koken, muziek en hardlopen. Fred heeft ook een tijd in Spanje gewoond waar hij een B&B heeft geëxploiteerd. 

Fred Krautwurst is reeds meerdere malen gefinancierd via Collin Crowdfund. Tot op heden is altijd aan de betalingsverplichtingen voldaan.

Onderneming

NHVP B.V. is opgericht om hierin zowel het voormalige Box 3-vastgoed evenals toekomstig aan te kopen onroerend goed in onder te brengen. Binnen NHVP B.V. heeft Fred Krautwurst een portefeuille van elf objecten. 

Fred Krautwurst heeft middels NHVP B.V. een aandelenbelang in BRF Groep B.V. BRF Groep B.V. is een entiteit, waarin Fred samen met zijn zonen de exploitatie van een hotel verzorgt. Het onroerend goed van het hotel is in het bezit van BRF Groep B.V.

Onroerend goed
Deze lening betreft de herfinanciering van een lening die eerder is verstrekt via de investeerders van Collin Crowdfund voor de aankoop van het object aan de Chassesingel 1 en 1C, 4811 HA te Breda. Het pand is in 2022 aangetrokken voor een koopsom van € 780.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 865.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 3 oktober 2022. Op 24 januari 2024 is er door een makelaar een waardebepaling uitgevoerd waarbij het pand wordt geschat op € 914.000,- in huidige staat.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering Collin lening € 800.000,-
Totale investering € 800.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 800.000,-

Leenbedrag: € 800.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 30 maanden, met een verwachte aflossing van € 100.000,- gedurende de looptijd (door de verkoop van andere object(en)) en een beoogde slottermijn van € 700.000,-

Overige financiers:
De overige panden binnen NHVP B.V. zijn gefinancierd bij Mogelijk, RNHB, Dutch Mortgage Services B.V., private investeerders en Collin Crowdfund. De overall LTV van deze portefeuille bedraagt per heden 75%.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor NHVP B.V. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de definitieve jaarcijfers 2022 en (concept)jaarrekening 2023 van NHVP B.V., de aangifte IB van Fred Krautwurst, de aangeleverde documentatie ten aanzien van het te financieren object (taxatierapport en actuele waardebepaling) en de prognose voor NHVP B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2022 bedroeg de omzet in NHVP B.V. € 1.571.000 en bedroeg de genormaliseerde cashflow € 160.000,-. In 2023 bedroeg de omzet € 817.000,- en bedroeg de genormaliseerde cashflow € 34.000,-. Door de herfinanciering van één van zijn objecten is begin 2024 € 275.000,- aan liquide middelen beschikbaar gekomen om de ontwikkeling en verkoop van enkele objecten (waaronder Groenmarkt) mogelijk te maken. In 2024 wordt een omzet begroot van € 860.000,- en een netto cashflow overschot van € 41.000,-. Voor 2025 wordt een omzet begroot van € 862.000,- en een netto cashflow overschot van € 269.000,-. Door de onzekerheid ten aanzien van de verkopen kwalificeren wij de Afloscapaciteit als Voldoende. 

Solvabiliteit
In de Balans na investering is sprake van een Solvabiliteit van 19% op een balanstotaal van € 11.724.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is NHVP B.V.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een bestaande hypothecaire inschrijving van € 800.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Chassésingel 1 en 1C, 4811 HA te Breda, kadastraal bekend als sectie B complexaanduiding 8739 appartementsindex 1 en 2 te Breda;
  • Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 865.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 3 oktober 2022. Op 24 januari 2024 is er door een makelaar een waardebepaling uitgevoerd waarbij het pand wordt geschat op € 914.000,- in huidige staat.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Chassésingel 1 en 1 C, 4811 HA te Breda, kadastraal bekend als sectie B complexaanduiding 8739 appartementsindex 1 en 2 te Breda worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 800.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente.
 • Indien het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Groenmarkt 10, 3311 BE te Dordrecht kadastraal bekend als sectie F nummer 1952 te Dordrecht, waarop een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.050.000,- voor de investeerders met leningnummer 00047006 is verkregen, wordt verkocht, zal indien de netto-verkoopopbrengst (na aflossing van de lening met leningnummer 00047006) het toelaat € 100.000,- vergoedingsrentevrij worden afgelost. Indien de netto-verkoopopbrengst na aflossing van de lening met leningnummer 00047006 lager uitvalt dan € 100.000,- zal dat bedrag worden afgelost en als er geen netto-verkoopopbrengst wordt gerealiseerd zal er niets worden afgelost.
  • Op basis van een uitgevoerd taxatierapport d.d. 25 mei 2022 bedraagt de marktwaarde vrij van huur en gebruik (leegwaarde) na verbouwing € 1.400.000,-. Volgens de afgegeven taxatie zijn na realisatie van de woningen de verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van het pand goed. Op 24 januari 2024 is er door een makelaar een waardebepaling uitgevoerd waarbij het gehele pand (als één woning) wordt geschat op € 1.200.000,- in huidige staat.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om bij verkoop de appartementen met als adres Chassésingel 1, 4811 HA Breda, kadastraal bekend als sectie B nummer 8739 appartementsindex 1 te Breda en Chassésingel 1 C, 4811 HA Breda, kadastraal bekend als sectie B nummer 8739 appartementsindex 2 te Breda, de lening gedeeltelijk vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 2 maanden ten behoeve van de investeerders (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene Voorwaarden). Het royement op appartementsindex 1 wordt verleend bij een minimale aflossing van € 320.000,- en er wordt royement verleend op appartementsindex 2 bij een minimale aflossing van € 480.000,-.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het object als de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-439549 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-04-2024 om 19:04
investeerder-267990 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-04-2024 om 19:03
investeerder-2229 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-04-2024 om 18:57
investeerder-296557 heeft € 20.000 geïnvesteerd.
19-04-2024 om 18:54
investeerder-244801 heeft € 4.500 geïnvesteerd.
19-04-2024 om 18:52

Ondernemer

Fred Krautwurst

Crowdfund Coach


Lars van Meer