29942

Njoya

€ 60.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 84
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-05-2018 in 1 uur volgeschreven door 84 investeerders

Samenvatting

Njoya is een eenmanszaak welke al ruim 10 jaar actief is in het begeleiden en organiseren van sport gerelateerde activiteiten. Naomi Rinsampessy, de eigenaar van Njoya, heeft veel ervaring als wedstrijdatlete en brengt deze ervaring in de praktijk als personal trainer en organisator van sport gerelateerde evenementen. Op dit moment bestaat de dienstverlening van Njoya uit drie activiteiten: het verzorgen van personal trainingen, verkopen van voedingssupplementen en de organisatie van teamevenementen. Naomi geniet bekendheid in de wereld van bodybuilding en CrossFit door haar voormalige activiteiten als wedstrijdatlete en als organisator van de Njoya League, een van de grootste CrossFit team sportevenementen in Nederland.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 60.000,- en de gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico voor Njoya. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur voor deze lening is mevrouw N.J.A. Rinsampessy, handelend onder de naam Njoya. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is mevrouw N.J.A. Rinsampessy hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Tevens wordt de (huidige en toekomstige) inventaris verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Op het leven van mevrouw N.J.A. Rinsampessy wordt een overlijdensrisicoverzekering gesloten van minimaal € 60.000,- die aan de investeerders van Collin Crowdfund wordt verpand.
 

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde lening wordt gebruikt voor verbetering van de website Njoya.nl, diverse marketingactiviteiten en softwareontwikkeling. 

Ondernemer

Naomi Rinsampessy (34) is de drijvende kracht achter Njoya. Naast een laboratorium opleiding heeft ze diverse sport-, voeding- en coaching opleidingen afgerond. Naomi is een ambitieuze ondernemer en heeft als wedstrijdatlete titels behaald op het gebied van fitness, CrossFit en sport aerobics. Ze werd Nederlands kampioene en behaalde een wereldtitel Fitness. Haar ervaringen als topsport (wedstrijd)atlete gebruikt zij in de diverse activiteiten. 

De missie volgens Naomi: kennis en kunde delen om zo de kwaliteit van het leven te optimaliseren en harmonie te creëren op fysiek, mentaal en financieel gebied. Tijdens mijn wedstrijd carrière heb ik veel geleerd, hard gewerkt en nog meer gelaten. Van kleins af aan heb ik een passie voor het menselijk lichaam, voeding en training. De passie voor de sport zal niet verdwijnen, maar de manier waarop ik mijn ervaring inzet, is wel veranderd. Het gaat nu niet meer om mijn prestatie maar om jouw prestatie: jouw doelen, jouw kwaliteiten en jouw progressie.
 

Onderneming

Kernprofiel/ doelgroep
De primaire doelgroep van Njoya bestaat uit zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 18 tot 65 die zich actief en gedreven bezighouden met gezondheid, lifestyle en het ondernemerschap. De Njoya League deelnemers bestaan veelal uit personen die niet tot de absolute top behoren van het spectrum en daardoor niet mogen deelnemen aan topsportevenementen, maar zich wel op het hoogst mogelijke amateurniveau willen meten met hun collega sporters. Overige kenmerken van de doelgroep zijn competitief, fit en sterk actief op social media. Njoya positioneert zich aan de bovenkant van het middensegment in de markt. Hierbij passen toegankelijke prijzen waarmee gericht wordt op een grote groep potentiële deelnemers. Op merkniveau wil de onderneming bekend staan als: professioneel, creatief, vol beleving en toegankelijk voor jong en oud.

Momenteel bestaat Njoya uit de volgende activiteiten:

Njoya League is een evenement waarbij hoofdzakelijk CrossFit activiteiten worden georganiseerd. Teams kunnen zich hiervoor aanmelden en gaan onderling de strijd aan. Het evenement is er voornamelijk op gericht aspecten als kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie ruimte te bieden. 

Njoya Online biedt, middels een online leefstijlprogramma, alle relevante handvatten om een gezonde leefstijl te starten en te behouden, waardoor iedere deelnemer zijn gewenste kwaliteit van leven kan behalen. Tevens draagt het programma bij aan de algemene bewustwording voor een duurzaam, gezond en vitaal leven in relatie tot werk, gezinsleven en vrije tijd. Door de verschillende begeleidingsprogramma’s is Njoya Online gericht op diverse doelgroepen en in te zetten gedurende iedere fase van het leven. Dit online lifestyle platform wordt beschikbaar gesteld voor het gehele bestaande netwerk en andere geïnteresseerden. Actieve gebruikers van dit platform worden, op het door hen gewenst niveau, gecoacht op het gebied van training, voeding en gedragsverandering. Voor bedrijven uit het netwerk is dit platform een uitgelezen kans om middels advertentieruimte/ partnerpakketten, hun producten/diensten te vermarkten. 

Beyuna producten uit het Beyuna assortiment bevorderen een gezonde levensstijl en voldoen aan de hoogste kwalitatieve normen. Bij de samenstelling van de producten is gebruik gemaakt van de laatste wetenschappelijke inzichten en technologische ontwikkelingen. De Beyuna producten zijn dan ook goedgekeurd door onder andere de European Food Safety Authority, het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport en zijn de producten opgenomen in de Z-Index: een databank die wordt geraadpleegd door artsen, apotheken, bedrijven en de Nederlandse overheid.

Personal training: Naomi is sinds 2006 actief als personal trainer (op locatie) van hoofdzakelijk personen uit het bedrijfsleven. De focus is functioneel trainen op alle facetten om zo de kwaliteit van het dagelijks leefpatroon te optimaliseren met als resultaat: minder ziekteverzuim en ziektekosten, meer energie, vitaliteit, focus en zelfvertrouwen. Samenwerking met een fysiotherapeut, het uitvoeren van professionele inspanningstesten, voedingsbegeleiding- en suppletie maken de trainingen volledig. 

Ambitie/ strategie
Njoya heeft de ambitie om het concept ‘Njoya (League)’ en de verkoop van Beyuna significant te laten doorgroeien. Door de diversiteit aan activiteiten heeft ondernemer Naomi inmiddels een flink netwerk opgebouwd dat bestaat uit verschillende kanalen: Trainers/coaches, sportscholen/ CrossFit locaties, topsporters en personal training klanten. Voor dit netwerk wordt een Online lifestyle platform beschikbaar gesteld waar deze netwerken elkaar zullen kruisen. 

Concurrentiepositie/ onderscheidend vermogen
Njoya heeft te maken met meerdere concurrenten voor haar producten en diensten. Dit betekent dat de onderneming gebruik moet maken van haar onderscheidend vermogen en deze duidelijk moet communiceren. Sterk daarbij zijn: het gevoel van sport in teamverband tijdens de evenementen (Njoya League), op maat gemaakte coaching trajecten middels offline- en online activiteiten (training, voeding gedragsverandering) en de bewezen effecten van het gebruik van Beyuna producten.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht  
Aankoop computers + bijbehorende software € 2.000,-
Bouwen nieuwe website (events/online coaching)  € 6.000,-
Marketing (video content, drukwerk, direct mail)              € 18.000,-
Software (registratiesysteem/CRM, scoringsysteem)       € 9.000,-
Inhuur specialisten                                                                   € 20.000,-
Onvoorziene kosten/diversen/werkkapitaal                        € 5.000,-
Totaal  € 60.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is mevrouw N.J.A. Rinsampessy, handelend onder de naam Njoya. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van mevrouw N.J.A. Rinsampessy voor een bedrag van minimaal  € 60.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris van Njoya wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Njoya wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op de definitieve IB aangifte 2017 alsmede de opgestelde prognoses voor de jaren 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 is sprake geweest van een (incidentele) daling van de omzet ten opzichte van 2016 (€ 58.000,- versus € 75.000,-). De ondernemer geeft aan dat dit veroorzaakt is door de aandacht/tijd die besteed is aan het verschuiven van de activiteiten van personal training naar de Njoya League (events). Dit is ook duidelijk te zien wanneer men naar de omzetuitsplitsing kijkt over de jaren 2016 en 2017. De stijging van de omzet uit de League activiteiten, kon de daling van de omzet uit de personal training niet compenseren, waardoor de netto winst in 2017 bescheiden was (€ 4.000,- ). Door het uitvoeren van de huidige plannen komt er tijd vrij voor het geven van trainingen, wordt de Njoya League verder uitgebouwd en komen er inkomsten op gang uit het platform/Njoya Online coaching, alsmede de verkoop van Beyuna producten. Dit alles zal in 2018 volgens prognose leiden tot een hogere omzet en winst. Ultimo 2018 wordt een omzet begroot van € 150.000,- en een netto winst na privé van € 17.000,-. Dit leidt tot een cashflow van € 20.000,- die ruim voldoende is om de aflossingen op de Collin lening te kunnen betalen (score Excellent). In 2019 stijgt de omzet (licht) verder en neemt de cashflow ook nog toe tot € 23.000,- (score Excellent). Aangezien de Rentabiliteit gebaseerd is op prognoses,  beoordelen wij de score voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit
Door de geprognosticeerde ontwikkeling van het vermogen, is de verwachting dat de Solvabiliteit in 2018 uitkomt op 19% (score Voldoende). Op het moment van financieren is de Solvabiliteit van Njoya Matig. 

Liquiditeit
De huidige liquiditeitspositie is matig te noemen, met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 0,4. De onderneming is tot nu toe met eigen (beperkte) middelen gefinancierd. Door de verwachte positieve ontwikkelingen en het toenemende rendement, alsmede de beschikbaar te stellen financiering, zal de Liquiditeit zich in 2018 naar verwachting positief ontwikkelen. Dit zorgt voor een ontwikkeling van de current ratio die de kwalificatie Voldoende rechtvaardigt.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

  • Investeerders van € 500,- krijgen twee gratis toeschouwer tickets voor een van de twee Halve Finale events van de Njoya League in 2018.
  • Investeerders vanaf € 1.500,- ontvangen een personal training sessie op locatie naar keuze: thuis, op het werk of lekker in de buitenlucht.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Bij verstrekking van de vouchers is het mogelijk dat de individuele anonimiteit kan worden opgegeven

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-6929 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-05-2018 om 10:05
investeerder-30404 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2018 om 10:05
investeerder-56377 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2018 om 10:05
investeerder-3767 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2018 om 10:05
investeerder-3288 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2018 om 10:05

Reacties

Investeerder – 45289
22-05-2018 12:38
D&B oordeelt Laag Risico, is daarop enige motivatie te geven? Mevrouw is 10 jaar bezig en heeft nog steeds maar weinig “vet op de botten” figuurlijk welteverstaan. Erg weinig zekerheden en magere ratio scores kan ik moeilijk rijmen met een verlaagd risico?

Naomi Rinsampessy
22-05-2018 12:44
Bedankt voor uw vraag, hierbij mijn antwoord:

Ruim 10 jaar geleden ben ik begonnen met Personal Training op locatie, vanwege een faillissement van mijn voormalig werkgever en een doorstart, maar naar mijns inziens niet op de werkwijze waar ik achter stond, ben ik per direct voor mezelf begonnen. Ik heb mijn salaris teruggestort en met een relatie beding, een traject met advocaten en uiteindelijke schikking, was mijn start “negatief” en heb deze investering prive voor mijn rekening genomen. Het bedrijf is enkele maanden later alsnog failliet verklaard, maar dat maakte voor mijn situatie niet meer uit.

Vervolgens ben ik gaan uitbreiden met de verkoop van supplementen. Om interessante marges te behalen, is de eerste voorraad inkopen, zoals in elke handel, een keuze die je als bedrijf kunt maken, om daar in de toekomst de vruchten van te kunnen plukken. Dit was wederom een investering.

Als laatst zijn de evenementen die ik organiseer, sneller gaan groeien dan dat ik ooit wensen kon. Aangezien de kosten voor de baten uit gaan, heb ik wederom mijn tijd en laatste geld geïnvesteerd, om te kunnen groeien met mijn bedrijf, zoals het nu is.

Ondertussen ben ik niet de enige persoon die werkt aan de groei van Njoya. Naast meerdere bedrijven waar ik de krachten mee heb gebundeld, is het team flink uitgebreid met specialisten die op regelmatige basis worden ingehuurd.

Aangezien Njoya met haar activiteiten, nu niet enkel en alleen van mijn handen afhankelijk is, ik een mooi team van bedrijven en specialisten om me heen heb verzameld, kijken we samen erg uit naar de ambitieuze plannen voor de toekomst.

Njoya day!

Met vriendelijke groet,

Naomi Rinsampessy

Anoniem

N.J.A. Rinsampessy
22-05-2018 15:39
Nog een kleine toelichting voor mijn voorgaande reactie, alinea 1: Het bedrijf dat alsnog failliet is verklaard, was niet mij bedrijf, maar het bedrijf van mijn voormalig werkgever.

Ondernemer
Naomi Rinsampessy

Crowdfund Coach


Peter Stout