Non-bancair financieren wordt met de jaren populairder: crowdfinance groeit hard, met Collin als koploper

Afbeelding blog Non-bancair financieren

Jaarlijks worden er diverse onderzoeken gedaan naar de complete financieringsmarkt. Sinds een aantal jaren laten de non-bancaire financieringen hierin een imposante groei zien. Deze markt is in 2022 gestegen met maar liefst 21% (SMF, 2023). Ook crowdfunding, dan wel crowdfinance genoemd, maakt deel uit van deze markt en stijgt eveneens hard mee. Waar de Financieringsmonitor (CBS, 2022) stelt dat deze markt in 7 jaar (2012-2019) met bijna 3.000% is gestegen, is deze van 2012 (€ 14.000.000) tot en met 2022 (€ 1.080.000.000) met ruim 7.000% gestegen (CrowdfundingCijfers, 2022). Een ongekende groei voor deze non-bancaire financieringsoplossing.

Bancair versus non-bancair

Hoewel bancaire financieringen het grootste aandeel van de markt blijven behouden, neemt dit aandeel desalniettemin automatisch af waar de non-bancaire financieringen groeien. In 2020 had de non-bancaire markt een aandeel van 17% tegenover 83% bancair (Financieringsmonitor, 2022). In 2021 is het aandeel van de non-bancaire markt gestegen naar 20%, waar deze maar liefst 27% bedroeg in 2022 (SMF, 2023). Kijkend naar enkel gefinancierd mkb- tot € 250.000,-, is dit aandeel nog groter: maar liefst 45%.

Blog afbeelding marktaandeel bancair v.s. non-bancair

Crowdfunding door de jaren heen

De stijging van de non-bancaire markt was niet geheel onverwacht. De eerste Nederlandse crowdfundplatformen ontstonden rond het jaar 2010. In het jaar 2012 zijn de eerste onderzoeken uitgevoerd naar deze nieuwe markt. In dat jaar is gesteld dat de crowdfundingbranche goed was voor een totaal van € 14 miljoen aan verstrekte financieringen (CrowdfundingCijfers). Sindsdien is de markt gestegen naar ruim € 1 miljard in 2022.

Afbeelding totaal gecrowdfund bedrag per jaar

Bovenstaande totalen van de crowdfundingbranche vallen nog onder te verdelen in de verschillende initiatieven en financieringsvormen. Hoewel bij de start van crowdfunding de meeste projecten een maatschappelijk initiatief hadden, gaat sindsdien veruit het grootste bedrag naar financiering van ondernemers (starters, groeiers en mkb’ers). In 2022 bedroeg de financiering van ondernemers 90% van het totaal verstrekte bedrag.

Naast de ondernemingen als initiatiefnemers, heeft de financieringsvorm lening de grootste omvang. In 2022 bedroeg deze vorm bijna 90% van de totale verstrekte financieringen (€ 1,08 miljard).

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille
Afbeelding bog totaal gefinancierd per initiatief
Afbeelding totaal gefinancierd per vorm

Collin bovenaan als marktleider van de branche

Als we kijken naar het marktaandeel van Collin, kunnen we concluderen dat dit 14,5% betreft van de € 945 miljoen aan leningen die in 2022 zijn verstrekt. Hiermee staat Collin dan ook bovenaan in de lijst van grootste financieringsverstrekkers onder de crowdfundplatformen.

Afbeelding marktaandeel Collin Crowdfund
Afbeelding marktleiders in crowdfunding

Collin verwacht deze positie vast te houden de komende jaren. Het investeerdersbestand neemt fors toe, de financieringsaanvragen blijven binnenkomen en deze krijgen een steeds grotere omvang.

“Wij kijken met veel genoegen naar de bovenstaande cijfers en statistieken omtrent de groei van de non-bancaire financieringsmarkt. Dit betekent dat steeds meer ondernemers en investeerders deze non-bancaire financieringsvorm leren kennen, en de voordelen eruit weten te halen. Hiermee kunnen niet alleen onze ambities worden waargemaakt, maar ook die van de gehele crowdfinancebranche én het Nederlandse mkb.” – Jeroen ter Huurne, oprichter en CEO van Collin Crowdfund.