31046

Nooboo

€ 145.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 156
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-03-2019 in 1 uur volgeschreven door 156 investeerders

Samenvatting

De eenmanszaak Nooboo verkoopt duurzame bamboe kleding met een focus op heren. De kleding bestaat uit premium onderkleding zoals T-shirts, longsleeves, ondergoed en 100% organische bamboe-sweaters gemaakt in Portugal. Daarnaast verzorgt men ook T-shirts met prints voor bedrijven. De producten zijn kenmerkend door specifieke en duurzame eigenschappen van bamboe.

Ondernemer Amar de Winter (33) is afgestudeerd Bachelor International Business en Master Supply Chain Management. Na internationale werkervaring te hebben opgedaan, is hij in het najaar van 2016 Nooboo gestart. Klanten zijn enthousiast en dat is te zien aan het groeiende klantenbestand en het toenemende aantal herhaalorders.

Financieringsbehoefte
De aanvraag via Collin Crowdfund bedraagt € 145.000,-. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 4de maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. De rente bedraagt gedurende de gehele looptijd 8,5%.

Risico
Dun & Bradstreet geeft dit bedrijf de kwalificatie Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur is de eenmanszaak Nooboo. Vanwege de rechtsvorm is de heer A. de Winter hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund wordt een tweede hypothecaire inschrijving gevestigd op de woning aan de Ruyschtraat 98-I te Amsterdam ter hoogte van € 100.000,-. Deze inschrijving is op dit moment grotendeels materieel. De ABN AMRO is de eerste hypotheekhouder met een inschrijving ter hoogte van € 288.000,- dat verlaagd wordt naar de openstaande schuld van € 228.000,-. De WOZ waarde per 01-01-2018 bedraagt € 344.000,-

Leendoel

De lening is nodig voor het intensiveren van de marketingactiviteiten, directe kanalen en het investeren in voorraad, zodat er ook direct kan worden uitgeleverd. Verder zullen er enkele kleine investeringen worden gedaan in kantoorinventaris en automatisering. Daarnaast zal er een herfinanciering plaatsvinden.

Ondernemer

Amar de Winter (33) is afgestudeerd aan de Bachelor International Business en Master Supply Chain Management. Internationale werkervaring heeft hij van 2011 tot en met najaar 2016 opgedaan. Allereerst in St. Petersburg bij Lenta als Supply Chain Consultant, de op één na de grootste retail hypermarkt keten in Rusland. Vervolgens bij SPAR International (Amsterdam) als International Retail Development Manager en ten slotte bij HappyFresh (KL/Jakarta) als Supermarket Relationship manager.

De opgedane ervaring op het gebied van data analyses, optimaliseren en managen van de supply chain en implementeren van best practices, komen uitstekend van pas bij het opzetten van Nooboo.
Met Nooboo realiseert de ondernemer zijn doel om succesvol een eigen onderneming op te zetten in de textielbranche, waarbij het assortiment zo duurzaam mogelijk is.
Met zijn opleiding en reeds opgedane werkervaring heeft hij ruime kennis van de markt opgedaan. Ook heeft hij Nooboo succesvol gepositioneerd voor deze uitbreiding met een duurzaam assortiment, een groeiende klantenkring en een redelijk flexibele koststructuur door gebruik te maken van een netwerk van zzp-specialisten.

Onderneming

Kernprofiel
Nooboo (www.nooboo.nl en www.nooboo.co) is in het najaar 2016 opgericht. Zij richt zich op de verkoop van een collectie premium bamboe kleding. De collectie bestaat uit T-shirts, longsleeves, ondergoed en 100% organische bamboe sweaters & -shirts. Kenmerkend is dat de meest kwalitatief hoogwaardige bamboestoffen, onder andere 100% organische bamboe, worden gebruikt. De leveranciers hebben een duurzaam productieproces en verantwoorde arbeidsomstandigheden en hebben een GOTS (Global Organic Textile Standard) certificering .
Net als het EKO-label gaat de GOTS uit van 100% biologische grondstof, kleding en textiel met dit keurmerk moet verder voor minstens 70% uit biologische vezels bestaan. 

Missie/visie
Nooboo wil een bekend merk worden op basis van de positieve herkenbare producteigenschappen en het duurzame karakter van de gebruikte materialen. Een bedrijf dat verantwoord, en een rendabele groei realiseert. 

Markt en onderscheidend vermogen
Met name gericht op hoger opgeleiden tussen 30-45 jaar geïnteresseerd in duurzame kleding/producten.
Mensen die veel zweten of een gevoelige huid hebben evenals mensen welke reizen naar of gevestigd zijn in tropische bestemmingen hebben baat bij het product.

De vraag naar duurzame kleding blijft stijgen. Door de positieve eigenschappen van bamboe als stof voor de huid en daarnaast het duurzame karakter, merkt Nooboo dat de vraag naar haar bamboekleding toeneemt en ervaren zij dat klanten opnieuw blijven kopen.

Nooboo is o.a. onderscheidend door haar tijdloze assortiment, fit-all (passende stijl voor iedereen) en dat alle aangeboden producten GOTS gecertificeerd geproduceerd zijn wat inhoudt dat kleding en textiel gemaakt zijn van 100% biologische grondstof en voor minstens 70% uit biologische vezels bestaat.

Nooboo onderscheidt zich naast de eerder genoemde punten ook vanwege het duurzaamheidsaspect en het werken met alleen natuurlijke materialen van de andere aanbieders die bamboe-gerelateerd zijn, zoals : Bamigo, Bambooo, Royal Bamboo, Van Bamboe, Cayboo en Bamboodaddy

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorraad   € 75.000,-
Marketingkosten  € 30.000,-
Herfinancieren ondernemerskrediet   € 18.000,-
Inventaris en inrichting kantoor  € 4.500,-
Computer en software  € 2.500,-
Advieskosten  € 5.000,-
Onvoorzien € 10.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 145.000,-

Leenbedrag: € 145.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij

Alle investeringen tot nu toe zijn uit eigen middelen afkomstig en het (nu af te lossen) ondernemerskrediet dat door de gemeente Amsterdam is verstrekt.

Er zijn na financiering door Collin Crowdfund geen andere zakelijke geldverstrekkers.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • Debiteur is de eenmanszaak Nooboo. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de heer De Winter hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. 
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Ruyschstraat 98-1 te Amsterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door de ABN-Amro ter hoogte van € 288.000,- dat verlaagd wordt naar de openstaande schuld van € 228.000,-. Deze inschrijving is op dit moment grotendeels materieel. De WOZ waarde bedraagt € 344.000,- per 01-01-2018.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin credit Score is gebaseerd op concept jaarcijfers van 2018, de prognose voor 2019 en 2020. De gehanteerde prognoses zijn duidelijk onderbouwd en gebaseerd op de ervaringen van in 2018 gelanceerde proefcampagnes op internet. Doordat er veelal op prognoses is gebaseerd, komt de de Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
Het jaar 2018 is gebruikt om de gehele organisatie, supply chain, leveranciers en marktresponse te organiseren en testen. De gerealiseerde omzet in 2018 was € 34.000,- met een negatieve genormaliseerde cashflow van € 15.000,-. De begrote omzet 2019 zal volgens prognose fors stijgen naar € 177.000,- met een netto cashflow overschot van € 27.000,-. In 2020 wordt een omzet verwacht van € 395.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 67.000,-. Deze zijn onderbouwd en gebaseerd op de verhoogde marketingactiviteit. Wij hanteren voor de Rentabiliteit de score Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit in de onderneming is eind 2018 negatief op een balanstotaal van € 10.000,-. Op basis van het verwachte resultaat zal de solvabiliteit ultimo 2019 stijgen naar 22% op een balanstotaal van € 154.000,-. Ultimo 2020 wordt een verder stijging van het eigen vermogen verwacht. Wij kwalificeren de solvabiliteit vooralsnog als Matig.

Liquiditeit
De liquiditeit is door de verstrekking ruim en op basis van de prognose verwachten wij een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) ruim hoger dan 1 per ultimo 2019. Door de aanzienlijke voorraadpositie ten opzichte van de beperkte kortlopende schulden is de verwachting dat de liquiditeitspositie per ultimo 2020 comfortabel blijft. Als het tempo van de groei lager is dan begroot, dan is er de mogelijkheid om de voorraad te verlagen waardoor er liquiditeit/tijd beschikbaar komt om de vertraging qua tijd op te vangen. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders die € 500,- investeren ontvangen 10% korting voor één bestelling tot ultimo 2019.
Investeerders die € 1000,- investeren ontvangen 15% korting voor één bestelling tot ultimo 2019.
De investeerders krijgen hiervoor een kortingscode opgestuurd.

Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-39799 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2019 om 12:03
investeerder-44770 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2019 om 12:03
investeerder-67520 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2019 om 12:03
investeerder-66017 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2019 om 12:03
investeerder-3084 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2019 om 12:03

Ondernemer

Amar de Winter

Crowdfund Coach


René van Schajik