48206

Nuvo Contracting B.V.

€ 30.000  |  10,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 66
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-04-2024 in 1 uur volgeschreven door 66 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Nuvo Contracting B.V.
Sector Detailhandel en aannemersbedrijf
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 08-11-2019
Website www.terranuvo.nl

Leendoel

Gökhan Gömeç exploiteert sinds 2019 middels zijn bv's een aannemersbedrijf en groothandel. Nuvo Contracting is producent van onder andere ramen, deuren, keukens en badkamermeubels en groothandelaar van sanitaire producten. Daarnaast heeft de onderneming een webshop, waar de eindklant direct producten kan bestellen. De ondernemer wenst werkkapitaal aan te wenden voor het onder andere verbeteren van de webshop en het inkopen van meer voorraad, zodat de levertijden kort gehouden kunnen worden.

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 10,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 30.000
Totaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Nuvo Contracting B.V.
  • Nuvo Holding B.V.
 • Er wordt een gezamenlijke borgstelling afgegeven door de heer Gömeç (ondernemer) en mevrouw Mollet (partner van ondernemer) voor € 30.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het woonhuis waar zij tevens een negatieve hypotheekverklaring op afgeven.
 • De heer Gömeç (ondernemer) en mevrouw Mollet (partner van ondernemer) geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres: Mookhoeksestraat 2, 3114 BZ Schiedam, kadastraal bekend als sectie M, nummer 8481 en 8482 te Schiedam. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed is recentelijk (in 2024) aangekocht voor € 555.500,-, met een taxatiewaarde van € 555.000,- met waardepeildatum 30-01-2024, en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 650.000,- en een openstaande schuld van € 408.965,- per d.d. 19-03-2024.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Nuvo Holding B.V. is Laag risico. De score voor Nuvo Contracting B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling mede gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2023 van Nuvo Contracting B.V., de omzet die al gerealiseerd is in Q1 2024 door de werkmaatschappij en de materiële waarde van de afgegeven borgstelling door ondernemer en partner. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden bestaan uit drie leases.
De kortlopende schulden bestaan voor € 20.000,- uit een rekening-courant afgegeven door de holding.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2023 Nuvo Contracting B.V.

Activa

  2023
Vaste activa € 36.000
Vlottende activa € 178.000
Totaal € 214.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 76.000
Langlopende schulden € 41.000
Kortlopende schulden € 97.000
Totaal € 214.000

Winst- en verliesrekening 2023 Nuvo Contracting B.V.

Omzet € 456.000
Bruto winst € 200.000
Kosten € 128.000
Belasting € 14.000
Netto winst € 58.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 600 geïnvesteerd.
16-04-2024 om 14:02
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
16-04-2024 om 14:02
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
16-04-2024 om 14:02
investeerder-194665 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-04-2024 om 14:02
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
16-04-2024 om 14:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders