37859

Ofzo & Co Kappers

€ 25.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 60
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 60 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Ofzo & Co Kappers
Sector Fashion en styling
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing pand
Datum van oprichting 12-02-2017
Website www.ofzoenco.nl

Leendoel

Eva Wesselkamp runt sinds enkele jaren Ofzo & Co Kappers in Breda. Om in te spelen op de groeiende heren markt binnen de sector wil zij de kapsalon verbouwen. Het heren gedeelte zal een stoer, mannelijk en ruig uiterlijk krijgen. Ze is op zoek naar een financiering om deze verbouwing te kunnen realiseren.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn:

  • Mevrouw E.T. Wesselkamp handelend onder de naam Ofzo & Co Kappers. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De heer F.P.M. Baijens.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Ofzo & Co Kappers is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Ofzo & Co Kappers. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
De onderneemster heeft door de gedwongen sluiting in de maanden april en (gedeeltelijk) mei omzet misgelopen. Daarentegen heeft ze in de zomermaanden meer omzet gedraaid omdat veel mensen vanwege het coronavirus thuis zijn gebleven. Daarnaast is de onderneemster met de verhuurder een huurverlaging overeen gekomen. Hierdoor is de schade tot dusver redelijk beperkt gebleven. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 5.000 € 7.000
Vlottende activa € 15.000 € 16.000
Overige vlottende activa € 5.000 € 4.000
Totaal € 25.000 € 27.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 15.000 € 24.000
Langlopende schulden € 5.000 € –
Kortlopende schulden € 5.000 € 3.000
Totaal € 25.000 € 27.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 189.000  
Bruto winst € 164.000  
Kosten € 104.000  
Resultaat € 60.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-118006 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-09-2020 om 10:01
investeerder-154871 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-09-2020 om 10:01
investeerder-52312 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-09-2020 om 10:01
investeerder-194517 heeft € 300 geïnvesteerd.
18-09-2020 om 10:01
investeerder-103424 heeft € 400 geïnvesteerd.
18-09-2020 om 10:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders