30389

ONEkeeper CV

€ 75.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 100
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-05-2018 in 1 uur volgeschreven door 100 investeerders

Samenvatting

ONEkeeper verkoopt sinds 2013 hun eigen merk keepershandschoenen aan voetbalkeepers in Nederland en België. De zelf ontwikkelde en kwalitatief hoogwaardige keepershandschoenen worden verkocht via de webshop www.onekeeper.nl en via contracten met voetbalverenigingen. De handschoenen worden altijd gratis voorzien van de eigen naam van de keeper die ze gaat dragen. De ondernemers, Arjen de Vries en zijn zoon Roeland, hebben een groot netwerk opgebouwd en zijn enthousiast over het keepersvak; de zoon keept van jongs af aan en is zelf nog iedere week actief als keeper en de vader heeft heel zijn leven in het doel gestaan en geeft nog steeds keeperstraining. Samen geven ze ook keepersclinics ter ondersteuning van de verkoop. Met deze financiering kan men voorraad inkopen en het bedrijf verder laten doorgroeien.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 75.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert ONEkeeper C.V. als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de heer A. de Vries en zijn zoon R. de Vries ten deze handelend als de vennoten van de commanditaire vennootschap ONEkeeper C.V. en de moeder en echtgenote van de vennoten mevrouw A.J. de Vries. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van ONEkeeper C.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De bestaande lening van € 30.000,- van een informal investor wordt achtergesteld ten opzichte van de lening van Collin Crowdfund.

Leendoel

Om de groeiambities van ONEkeeper mogelijk te maken is er meer voorraad benodigd en wordt er geïnvesteerd in een upgrade van de webshop en marketingactiviteiten.

Ondernemer

Arjen de Vries (61) is zelf een oud keeper die ook keeperstrainingen geeft. Hij zit al ruim 17 jaar in de keepersproductenmarkt en heeft gewerkt voor grote sportmerken, waaronder enkele grote keepersmerken. Hij is tevens gemeenteraadslid en is een welbespraakte en gepassioneerde ondernemer.

Roeland de Vries (24) is zijn zoon, keept zelf van jongs af aan en is nog steeds actief als keeper. Hij ontwikkelt zich snel als ondernemer en leert alle facetten van het ondernemerschap. Hij verzorgt naast veel verkoopactiviteiten bij voetbalclubs, keeperscholen en op keepersdagen ook de diverse backoffice activiteiten. Hij woont nog thuis.

Samen hebben ze een groot netwerk in het amateurvoetbal met voetbalverenigingen in het hele land. Daarnaast spelen de keepers van de jeugdopleidingen van Sparta Rotterdam, PEC Zwolle en De Graafschap met de ONEkeeper handschoenen. De echtgenote en moeder van de vennoten is werkzaam in de zorg en heeft daar een goed vast inkomen.

Onderneming

ONEkeeper verkoopt zelf ontwikkelde keepershandschoenen aan voetbalkeepers in Nederland en België. De Unique Selling Points van ONEkeeper zijn:

 • Nederlands merk (intellectueel eigendom in bezit);
 • Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding;
 • Uitsluitend Duitse foam (hoog kwaliteit foam/ grip om de ballen te pakken);
 • Unieke toepassing speciaal voor kunstgras;
 • Afwijkende maten op verzoek mogelijk, ook bij blessures;
 • Altijd gratis de eigen naam bedrukt op de handschoen;
 • Uniek design.

ONEkeeper verkoopt de keerpershandschoenen via de webshop, op basis van contracten en contacten met voetbalverenigingen en binnenkort ook via (regionale) sportwinkels.

Historie van ONEkeeper
De beide vennoten zijn in 2013 op parttimebasis gestart met het bedrijf. Aanvankelijk was dit met een handschoenenlijn, welke samen met topkeepers is ontwikkeld. Deze handschoen, de ONEkeeper Pro Classic, wordt in Pakistan geassembleerd. De werk- en arbeidsomstandigheden in de fabriek zijn door de ondernemers zelf ter plekke gecontroleerd. Na de introductie van de Pro Classic modellen is in 2015 een tweede productlijn geïntroduceerd: de Fusion modellen. De Fusion modellen hebben een ander vingertype en hiermee speelt ONEkeeper in op de behoeftes van de doelgroep. Sinds de zomer van 2016 zijn Arjen en Roeland, na zijn afstuderen Commerciële Economie (Sport, Marketing & Management) fulltime gaan werken voor ONEkeeper en de omzet is sindsdien stijgende.

In 2016 zijn de Pro Classic en Fusion modellen doorontwikkeld, middels nieuwe materialen en een antislip aan de binnenkant. Naast de ontwikkeling van de handschoenen werd er achter de schermen hard gewerkt aan een ONEkeeper kledinglijn. Sinds begin 2017 heeft ONEkeeper een eigen kledinglijn in de markt gebracht, waarmee de keepers van vrijwel al zijn/ haar benodigdheden kan worden voorzien. De kledinglijn bevat zowel onderkleding met en zonder bescherming en bovenkleding. Eind 2017 is het derde model handschoenen op de markt gezet, namelijk de C-Tec modellen. Met dit model is er ingespeeld op de wensen van de consumenten die een moderner design handschoenen verlangden. Dit model is in diverse kleuren gelanceerd en viel direct goed in de smaak bij de consument.

De markt
ONEkeeper richt zich op de Nederlandse en Belgische keepersmarkt. De Nederlandse markt bestaat uit ongeveer 2.600 voetbalverenigingen met 83.000 keepers en 7.500 keeperstrainers. De grootste merken in Nederland zijn Stanno, Uhl Sport, Adidas, Sells, Elite en Reusch. Deze merken hebben samen een marktaandeel van 70%. De resterende 30% is verdeeld over kleine merken. ONEkeeper heeft in België een agent onder contract die de ONEkeeper producten in België promoot en verkoopt.

Marketing
Om exposure te genereren bij haar doelgroep organiseert ONEkeeper in samenwerking met voetbalverenigingen keepersdagen en keepersclinics. Onder leiding van professionele keeperstrainers voeren kinderen verschillende oefeningen uit waarbij ze kunnen werken aan hun techniek, maar ook vooral plezier kunnen hebben in het keepersvak. ONEkeeper organiseert tevens keepersvoorlichtingen. Bij deze voorlichtingen krijgen de keepers een presentatie over het keepersvak. Daarin wordt verteld wat het keepersvak precies inhoudt en wat er allemaal nodig is om goed te kunnen keepen. Uiteraard worden tijdens deze voorlichtingen de producten van ONEkeeper gepresenteerd en verkocht. Er is een marketingplan waarin de communicatie naar en met de (potentiële) klanten via online en offline kanalen verder ontwikkeld en uitgebreid wordt. Naast marketing is sponsoring in deze branche ook belangrijk. Hierbij richt ONEkeeper zich gericht op de tweede en derde divisie keepers, grote talenten bij diverse Betaald Voetbal Organisaties (BVO), het vrouwenvoetbal en een aantal grote amateurverenigingen.

SWOT
Strengths

 • Eigen ontwikkeld product 
 • Goede prijs/ kwaliteit verhouding
 • Altijd de eigen naam op de handschoen
 • Direct contact met de consument

Weaknesses

 • Kleine speler in de markt
 • Beperkte financiële slagkracht

Opportunities

 • Middels persoonlijk contact de contracten met de verenigingen uitbouwen
 • Nieuwe marktintroducties
 • Groei damesvoetbal

Threaths

 • Offensief van de grote merken op de Nederlandse markt

Structuur

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht  
Aankoop voorraad € 40.000,-
Upgrade webshop en marketingkosten € 20.000,-
Werkkapitaal € 15.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 75.000,-

Leenbedrag: € 75.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

De bestaande lening van een investeerder van € 30.000,- wordt achtergesteld. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer A. de Vries en zijn zoon R. de Vries ten deze handelend als de vennoten van de commanditaire vennootschap ONEkeeper C.V. en de moeder en echtgenote van de vennoten mevrouw A.J. de Vries. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • De lening van een informal investor ter hoogte van € 30.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van ONEkeeper C.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert ONEkeeper C.V. als Verhoogd risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de score Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de bepaling van deze score zijn we uitgegaan van de voorlopige jaarcijfers van 2017 en de prognoses voor 2018 en 2019 zoals door klant en hun adviseur zijn aangeleverd. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet over 2017 bedroeg € 131.000,- met een operationele cashflow van nul na beperkte privé opnames van € 2.000,-. Door een gebrek aan voorraad is de omzet 25% lager uitgevallen dan geprognosticeerd. ONEkeeper verwacht dit in het nieuwe voetbalseizoen snel te herstellen en door te groeien, omdat de grote vaste klantengroep loyaal is en veel nieuwe clubs zich gemeld hebben om klant te worden. Tevens wordt deze zomer een nieuwe handschoen op de markt gebracht die de omzet en het imago naar verwachting verder zullen stimuleren. Begin 2017 is het assortiment met keeperskleding uitgebreid. Met de te verkrijgen financiering kan ONEkeeper de komende jaren conform prognose doorgroeien naar een omzet van € 231.000,- in 2018 en € 290.000,- in 2019. De verwachte operationele cashflow voor 2018 bedraagt € 28.000,- na € 13.000,- privé opnames. De privé opnames zijn laag door het goede inkomen van de echtgenote en moeder van de vennoten. In 2019 wordt een operationele cashflow van € 26.000,- na € 30.000,- privé opnames verwacht. Beide jaren is de cashflow ruim voldoende voor de verplichtingen. Omdat bovenstaand vooral op prognoses is gebaseerd, beoordelen wij de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen ultimo 2017 is negatief met -€11.000,-. Door de achtergestelde lening van een investeerder is de solvabiliteit ultimo 2017 30%. Per ultimo 2018 is deze naar verwachting door de winstneming, maar ook de balansverlenging van de financiering ongeveer 33% op een balans van € 141.000,- (score Ruim voldoende). Voor nu kwalificeren we de Solvabiliteit op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio komt, met name door de voorraad, ultimo 2017 uit op 1,8 (score Excellent). In de financieringsopzet is rekening gehouden met extra werkkapitaal c.q. liquiditeit voor de onderneming. Hierdoor en door de te verwachten resultaten zal de current ratio verder verbeteren. Voorzichtigheidshalve kennen we de score Voldoende toe voor de Liquiditeit.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende 
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-51580 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2018 om 10:11
investeerder-23309 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2018 om 10:10
investeerder-45644 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-05-2018 om 10:10
investeerder-5005 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2018 om 10:10
investeerder-30530 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2018 om 10:09

Ondernemer
Arjen de Vries
Roeland de Vries

Crowdfund Coach


Marc Kogels