28467

ONO Fusion

€ 150.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 164
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-10-2017 in 1 uur volgeschreven door 164 investeerders

Samenvatting

Ondernemers Maarten Vreuls (jarenlange ervaring in keukens van sterrenrestaurants) en Paul Zhu (eigenaar van een zeer succesvol sushi restaurant) zullen per 1 oktober met hun onderneming V.O.F. ONO Fusion de activiteiten van het restaurant Ono Rotterdam overnemen. Het restaurant, gelegen vlakbij Hotel New York en de Erasmusbrug in Rotterdam, zal een metamorfose ondergaan en zich gaan richten op een mix van de Aziatische keuken en de Franse keuken. Beide keukens verlangen een goede wijn en hebben veel visgerechten op de kaart staan, waardoor ze een goede match zijn.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 185.000,-. Er wordt € 35.000,- ingebracht vanuit eigen middelen. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund is derhalve € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert V.O.F. ONO Fusion als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn M.N.P. Vreuls en B. Zhu, t.h.o.d.n. V.O.F. ONO Fusion. De beide partners van de ondernemers tekenen tevens mee als debiteur voor de financiering. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van V.O.F. ONO Fusion wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt gebruikt ten behoeve van de overname van het Aziatische restaurant Ono Rotterdam B.V. 

Ondernemer

De ondernemers achter V.O.F. Ono Fusion zijn Maarten Vreuls en Paul Zhu. 

Maarten Vreuls (1980) zal zich bezig gaan houden met de dagelijkse leiding van de onderneming. Hij is na zijn opleiding tot kok (Koksschool Middelburg, Hogere Pattiserie school Antwerpen), vele jaren werkzaam geweest in verschillende restaurants, waaronder enkele sterrenzaken: Chataux Neercanne (Maastricht), Het Groot Paradijs (Middelburg), Nummer 7 (Middelburg), De Hoge Heerlijckheid en Inter Scaldes. Hij heeft grote kennis van de keuken, inkoop en van wijnen. Hierdoor is Maarten de ideale man om de dagelijkse gang van zaken te leiden in het restaurant. Hij specialiseert zich in de Franse keuken, welke invloed hij ook meeneemt naar het restaurant. Maarten is getrouwd en heeft één kind. 

Paul Zhu (1975) zal voornamelijk optreden als adviseur en zal minder aanwezig zijn in de zaak. Hij is geboren in China (Ruian City) en in zijn jeugdjaren naar Nederland gekomen. Paul heeft in Nederland zijn opleidingen gevolgd. Paul is al zijn hele werkende leven actief in Aziatische restaurants. Hij is sinds 1998 ondernemer en exploiteert, samen met zijn vrouw, ruim 6 jaar het goedlopende sushi restaurant Sushi Zhu in Zwijndrecht. Daarvoor had hij 9 jaar een à la carte Chinees restaurant. Paul heeft derhalve veel ondernemingservaring en kennis van de Aziatische keuken. Hierdoor is hij de perfecte aanvulling op de kennis en kunde die Maarten Vreuls vanuit zijn arbeidscarrière meeneemt. 

Onderneming

V.O.F. ONO Fusion zal per 1 oktober de activiteiten van Ono Rotterdam B.V. overnemen. Het restaurant zal een metamorfose ondergaan en zich gaan richten op een mix van de Aziatische keuken (specialiteit van Paul Zhu) en de Franse keuken (specialiteit van Maarten Vreuls). Beide keukens verlangen een goede wijn en hebben veel visgerechten op de kaart staan, waardoor ze volgens de ondernemers een goede match zijn.

Locatie
Het restaurant bevindt zich op de begane grond in het Montevideo gebouw op de Kop van Zuid in Rotterdam. Dit is gelegen vlak bij Hotel New York en de Erasmusbrug en bevindt zich aan de wandelroutes die veel toeristen in Rotterdam lopen. Het restaurant ligt vlakbij de Rijnhavenbrug, die het opkomende stadsdeel Katendrecht verbindt met de Kop van Zuid. Klanten kunnen in- en voor het restaurant genieten van een prachtig uitzicht en kunnen na hun diner via de Erasmusbrug gemakkelijk het centrum van Rotterdam bereiken. 

Huidige onderneming
Het huidige restaurant, Ono Rotterdam, focust zich op kwaliteit en belevenis voor haar klanten. Er wordt enkel de Japanse keuken geserveerd: sushi, sashimi en bijzondere warme gerechten. Het restaurant heeft een hoog ‘zien en gezien worden’ gehalte, waarbij BN’ers, personen uit de zakelijke markt, Feyenoord spelers, maar ook bewoners van de nabije gelegen woonwijken de vaste bezoekers zijn. 

Nieuwe onderneming
Het nieuwe restaurant, ONO Fusion, zal zich gaan richten op een mix van de Aziatische keuken en de Franse keuken. De onderneming zal zich blijven richten op de bovenkant van de markt, waarbij er een groot onderscheid wordt gemaakt door louter kwaliteit en belevenis te bieden. Naast de uitbreiding van de kaart zal er ook nog een wijn- en cocktailkaart worden ontwikkeld. Hierbij kan er in house extra omzet gegenereerd worden, doordat zittende gasten het comfort geboden kan worden van een drankje voor- of na het eten. Er zal tevens nadat het diner is afgelopen leuke muziek gedraaid worden, zodat de gasten een compleet avondje uit kunnen hebben. Het personeel wordt geacht zeer kundig te zijn met zowel de menukaart, alsook de wijn- en cocktail kaart. Hiervoor zullen gedurende het jaar cursussen en trainingen aangeboden worden aan de personeelsleden. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Goodwill € 75.000,-
Inventaris € 75.000,-
Onvoorzien € 35.000,-
Totaal € 185.000,-
Eigen inbreng € 35.000,-
Financiering via Collin € 150.000,-
 
Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing
 
Naast de financiering via Collin Crowdfund is er geen overige financiering aanwezig in V.O.F. ONO Fusion. In privé hebben de beide vennoten geen schulden, buiten de eigen woning schuld en financiering van vastgoed in box 3. 

Risico

  • De debiteuren zijn M.N.P. Vreuls en B. Zhu, t.h.o.d.n. V.O.F. ONO Fusion. De beide partners van de ondernemers tekenen tevens mee als debiteur voor de financiering. Gezamenlijk hebben de vennoten van V.O.F. ONO Fusion een gezonde vermogenspositie, waarbij het totale aanwezige vermogen ongeveer gelijk is aan het gevraagde leenbedrag via Collin.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van V.O.F. ONO Fusion wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert V.O.F. ONO Fusion als Laag risico. 
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognoses van ONO Fusion voor de eerste twee jaar na overname van het restaurant. De prognoses zijn onder andere gebaseerd op de jaarcijfers van de over te nemen onderneming. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 
 
Rentabiliteit
De huidige onderneming draaide in de hoogtijdagen (2014) een omzet van ongeveer € 950.000,- en is de laatste jaren, door verminderde aandacht van de eigenaren, teruggezakt naar ongeveer € 800.000,- in 2015 en € 650.000,- in 2016. Een nieuwe impuls is gewenst, waar de nieuwe ondernemers voor moeten gaan zorgen. Na overname wordt er een omzet van € 740.000,- geprognosticeerd in de eerste 12 maanden, waarbij er ten opzichte van de over te nemen onderneming gereduceerd wordt in de kosten. Er resteert volgens de prognose een winst, na privé onttrekkingen, van ruim € 130.000,-. Met de geprognosticeerde genormaliseerde cashflow kunnen de aflossingen van € 30.000,- betaald worden (score Excellent). In het tweede jaar stijgt de omzet volgens prognose naar € 815.000,-, waarbij de netto winst en de genormaliseerde cashflow tevens stijgen (score Excellent). De prognoses laten ruimte voor eventuele tegenvallers in de eerste jaren van V.O.F. ONO Fusion. Tevens geeft het goedlopende sushirestaurant van Paul Zhu en zijn partner, waar de afgelopen jaren een netto winst (voor privé-onttrekkingen) van tussen de € 100.000,- en 250.000,- gerealiseerd werd, verder comfort. Aangezien we onze Collin Credit Score voor V.O.F. ONO Fusion volledig op prognoses baseren, achten wij het voorzichtigheidshalve passend om de Rentabiliteit als Voldoende te kwalificeren. 
 
Solvabiliteit
Op het moment van financieren is het risicodragend vermogen van V.O.F. ONO Fusion gelijk aan € 35.000,- op een balanstotaal van € 185.000,- (19%, score Voldoende). Na toevoeging van de winsten na het eerste en tweede jaar, verbetert de solvabiliteit volgens prognose naar de score Excellent. De gezonde gezamenlijke vermogenspositie van de vennoten in privé en de positieve vermogenspositie van de andere vof van Paul Zhu (Sushi Zhu) kan verder comfort bieden. Wij achten het echter passend om de solvabiliteit te bepalen op het moment van financieren voor de te financieren entiteit. Hierdoor kwalificeren wij de Solvabiliteit als Voldoende. 
 
Liquiditeit
Op het moment van financieren is de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van V.O.F. ONO Fusion 0,7 (score Matig). Na de eerste 12 maanden exploitatie verbetert de current ratio volgens prognose naar 3,7 (score Excellent). De vlottende activa bestaan voornamelijk uit voorraden en liquide middelen en de vlottende passiva bestaan uit de aflossingsdruk richting Collin en (nadat de exploitatie is opgestart) crediteuren. In het geval dat de onderneming een liquiditeitstekort zou hebben in de toekomst, dan verstrekt de onderneming van Paul Zhu een lening aan V.O.F. ONO Fusion om dit op te lossen. Wij achten het passend om de Liquiditeit als Voldoende te kwalificeren. 
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende 
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder in de aanvraag van ONO Fusion krijgt 25% korting op één diner, inclusief drinken, voor 2 personen bij ONO Fusion.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3144 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-10-2017 om 10:07
investeerder-23445 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-10-2017 om 10:06
investeerder-9729 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-10-2017 om 10:06
investeerder-25065 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-10-2017 om 10:06
investeerder-16269 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-10-2017 om 10:06

Reacties

Investeerder – 16637
02-10-2017 12:53
U schrijft “Tevens geeft het goedlopende sushirestaurant van Paul Zhu en zijn partner, waar de afgelopen jaren een netto winst (voor privé-onttrekkingen) van tussen de € 100.000,- en 250.000,- gerealiseerd werd, verder comfort” vallen dit restaurant ook onder V.O.F. ONO Fusion? Lijkt er in de rest van de pitch niet op. Zo niet, dan begrijp ik niet helemaal hoe dit comfort kan geven aan investeerders.

Collin Crowdfund
02-10-2017 12:57
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie.

Vanwege de rechtsvorm van een V.O.F. zijn beide ondernemers, waaronder Paul Zhu, hoofdelijke aansprakelijkheid voor het gehele leenbedrag. Via deze hoofdelijke aansprakelijkheid is er indirect comfort te halen bij de inkomsten uit de V.O.F. die Paul Zhu heeft met zijn partner uit het goedlopende sushirestaurant.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer
Maarten Vreuls

Paul Zhu

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans