13934

Oplaadkameraad

€ 250.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 140
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

96 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 19-06-2015 in 17 dagen volgeschreven door 140 investeerders

Samenvatting

De gemiddelde batterijduur van mobiele telefoons daalt al sinds 2010 doordat het (data – en wifi) gebruik van de gebruiker explosief stijgt. Dit feit gecombineerd met de twee belangrijkste aspecten van een horecabedrijf (traffic genereren en gasten binnenhouden als je ze binnen hebt) was aanleiding voor de geboorte van de oplaadkameraad; een veilig en gebruiksvriendelijk oplaadstation voor mobiele telefoons.

Oplaadkameraad Holding B.V. is een onderneming die in eigen beheer oplaadstations voor mobiele telefoons ontwikkelt, produceert, financiert en exploiteert. De holding wordt bestuurd door drie vennoten, die ieder een eigen verantwoordelijk hebben op het gebied van commercie, financiën en logistiek/productie.

De werking van de oplaadkameraad is veilig en simpel. Een persoon houdt zijn bankpas (of prepaid oplaadkameraad pas) tegen de betaalterminal, een locker springt open (op dit moment is de bankpas of pre-paidkaart “de sleutel” geworden van de locker) en sluit zijn telefoon aan. Tijdens het opladen geniet de gast van een drankje of een hapje. Als de telefoon geladen is houdt de gast wederom zijn bankpas tegen de betaalterminal en haalt zijn opgeladen telefoon uit de locker.

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte is € 250.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rentevergoeding bedraagt 7%. De ondernemers hebben zelf reeds € 200.000,- aan eigen middelen geïnvesteerd ten behoeve van R&D, testen en opstart van de organisatie. De lening via Collin Crowdfund zal worden gebruikt voor werkkapitaal om de tweede productierun apparaten te financieren. De eerste productierun is door de ondernemers zelf gefinancierd.

Structuur

Onder de Oplaadkameraad Holding is voor elk doel een aparte 100% dochtervennootschap opgericht, te weten Oplaadkameraad Diensten BV voor productie en logistiek, en Oplaadkameraad Nederland BV als exploitant van de oplaadkameraden. De leningnemer van deze financiering is Oplaadkameraad Diensten BV omdat het leendoel werkkapitaal voor de productie van oplaadstations is.

Risico

Dun & Bradstreet rapporteert de kwalificatie verhoogd daar het een nieuw opgerichte besloten vennootschap betreft. De Collin Credit Score is ruim voldoende. De lening wordt aangegaan door Oplaadkameraad Diensten B.V. en de ondernemers staan samen persoonlijk borg voor het gehele leenbedrag.

Video Pitch

Leendoel

De financiering is bedoeld als werkkapitaal om de productie van oplaadkameraden voor te financieren. Oplaadkameraad haalt haar onderdelen uit verschillende landen (onder andere Azië & Oost Europa en Nederland). De leveranciers moeten deels vooruit worden betaald. De productie en eind assemblage vindt plaats in Nederland.

Ondernemer

Oplaadkameraad heeft drie vennoten als founder:

Richard Wentges, (1972) heeft gestudeerd aan de Universiteit van Groningen en heeft na succesvolle carrières bij Boedelbak en bij Dell, Telefoon Opladen Nederland B.V. opgericht. Hij heeft veel ervaring opgedaan met de Brightbox en is daar ook exclusief importeur (Europa) van. Brightbox is een kluis met lockers om je telefoon beveiligd op te laden. Richard heeft een vrouw en drie kinderen. Richard is zeer betrokken bij de Amsterdam City Swim. ACS streeft ernaar zoveel mogelijk gelden in te zamelen voor onderzoek naar onderbelichte ziektes. Afgelopen jaar is er voor stichting ALS >2.000.000 opgehaald.

Robin Bravenboer (1968) ondernemer sinds jaar en dag. Hij is zeer ervaren in de horecabranche en is op dit moment eigenaar van meerdere horeca bedrijven in Nederland en Spanje. Hij is oprichter van onder andere Baja Beach Club en de Crazy Piano’s en mede eigenaar van Gamilia Secret (cosmetica bedrijf in 26 landen) en iCasting (disruptive online platform in de casting industrie wat opdrachtgevers direct in contact brengt met talenten). Robin heeft een vrouw en twee kinderen.

Erik Schuckink Kool (1972) heeft bedrijfseconomie in Rotterdam gestudeerd en heeft de afgelopen 15 jaar verschillende functies bij Heineken vervult; finance, commercie, horeca en retail. Vanaf 2012 had Erik zitting in de directie van Heineken Nederland met Horeca in zijn portefeuille. Erik heeft Heineken verlaten om samen met Robin Bravenboer iCasting op te zetten. Erik heeft een vrouw en drie kinderen.

Naast het management heeft Oplaadkameraad een aantal belangrijke adviseurs/partners. Voor het design en productontwikkeling ontwikkeling werken zij samen met CEAD, voor de betaalterminals met CCV, en qua elektrotechniek is gekozen voor Dystec. Trin-iT is de software partner.

Onderneming

Oplaadkameraad is opgericht naar aanleiding van een samenwerking tussen Heineken en Telefoonopladen Nederland. Deze samenwerking bestond uit een pilot met 21 oplaadstations. Het werd een succes! In 8 maanden hebben 38.000 gebruikers hun telefoon opgeladen. Dat komt neer op een gemiddelde van 7 oplaadbeurten per dag per apparaat. Met andere woorden: er is veel behoefte aan meer oplaadpunten voor mobiele telefoons. Aangezien de oplaadstations in de pilot veel te duur waren om financieel gezond te exploiteren besloot Oplaadkameraad om zelf een apparaat & software te ontwikkelen.

Binnen horeca zijn twee aspecten erg belangrijk: 1) traffic naar het horecabedrijf en 2) houdt uw gasten binnen zo lang als mogelijk. Oplaadkameraad speelt op beide aspecten in. Het kernprofiel van Oplaadkameraad is het aanbieden van een oplaadservice voor smartphones. Aangezien de huidige bevolking minimaal één smartphone bezit, is de markt enorm. De eerste doelgroep die deze dienst aangeboden krijgt zijn bezoekers binnen de Nederlandse horeca. Hierna zullen universiteiten, ziekenhuizen, bioscopen aan de beurt komen. 

Missie
De missie van Oplaadkameraad is te zorgen dat de oplaadkameraad dezelfde status krijgt als “voorheen” de sigarettenautomaat in de horeca. Kortom een dekkingsgraad van meer dan 70% binnen de horeca.

Visie
De visie van Oplaadkameraad is dat de oplaadkameraad op iedere plek waar mensen langer dan 30 minuten verblijven een vaste “waarde” wordt van het interieur/omgeving.

Doelstelling
De doelstelling van oplaadkameraad is om eind 2016 5.000 Oplaadkameraden in de Nederlandse markt te hebben hangen, primair in de landelijke horeca.

Positionering
Oplaadkameraad zal eerst de horeca benaderen om snelheid in uitrol te verzekeren. Gezien de huidige vraag naar oplaadkiosken vanuit de pilot fase zal dit snel een vlucht nemen. Na de horeca komt de focus op andere kanalen.

Concurrentiepositie
De oplaadkameraad is het enige veilige oplaadstation voor mobiele telefoons dat inspeelt op de huidige ontwikkeling qua techniek en heeft een uniek businessmodel. Zo betaalt iedereen contactloos (via NFC) en is het gewicht van het apparaat laag gehouden. De oplaadkameraad is 100% veilig omdat de sleutel van de locker een persoonlijke bankpas/prepaid pas is én omdat er geen cashgeld aan te pas komt. Het verdienmodel van de oplaadkameraad is gebaseerd op gebruiksvergoeding + revenue sharing met de ondernemer. De ondernemer betaalt eerst een vaste gebruiksvergoeding aan Oplaadkameraad om zo de vaste kosten volledig af te dekken en daarboven wordt de omzet 50/50 gedeeld. Oplaadkameraad werkt met twee-, drie- en vijfjarige overkomsten met ondernemers. Op basis van getekende contracten wordt geproduceerd.

Er zijn grote verschillen tussen de oplaadkameraad en de concurrentie:

Oplaadkameraad Concurrentie
Cashloos & contacloos (NFC) Muntgeld
Afmeting: compact Afmeting: groot
Locker werkt met persoonlijke pas Locker werkt met sleutel
Gewicht: 15 KG Gewicht 80 KG
Updates obv remote control (op afstand) Updates op locatie
Bruikleen, gebruiksvergoeding & shared revenue Koop of huur + onderhoudscontract

Oplaadkameraad heeft er voor gekozen productie, logistiek en exploitatie zelf te beheren om de kostprijs laag te houden.

De website van Oplaadkameraad zal vanaf 1 juli operationeel zijn. De folder is per heden te downloaden (onderaan deze pagina).

Structuur

Financieringsbehoefte

De totale financieringsbehoefte hangt af van het tempo waarmee Oplaadkameraad wenst uit te rollen. Vooralsnog hebben de ondernemers R&D, testen, opstart van de organisatie en aanloopverliezen zelf gefinancierd. De procedure is dat klanten eerst een contract tekenen voordat er geproduceerd wordt. Op dit moment zijn er reeds 50 getekende contracten en vanuit de pilot is er enorme vraag. Na afronding van deze crowdfund campagne gaat Oplaadkameraad het acquisitie tempo verhogen. Dit zijn samen met verschillende grote landelijke brouwerijen.

Leenbedrag: € 250.000,-
Looptijd: 48 maanden lineaire aflossing
Rente: 7%
Zekerheden:

  • persoonlijke borgstelling R.A.H. Bravenboer € 83.333,-
  • persoonlijke borgstelling T.G.R. Wentges € 83.333,-
  • persoonlijke borgstelling E.A. Schuckink Kool € 83.333,-

Met de financiering worden productieruns gefinancierd en het vliegwiel aangezet. De terugverdientijd van het apparaat ligt rond de 18 maanden. De huidige financiering kan gezien haar looptijd ingezet worden voor meerdere productie runs.

Risico

Alle oplaadkameraden die worden geïnstalleerd zijn afgedekt door meerjarige contracten met een te betalen gebruiksvergoeding door de klanten. Tevens worden er in beginsel geen apparaten geïnstalleerd op locaties waar niet minimaal vier oplaadmomenten per dag gerealiseerd kunnen worden. Het break even point voor de horeca ondernemer ligt tussen twee en drie oplaadbeurten per dag. De locaties worden gemeenschappelijk met samenwerkende brouwers geselecteerd op basis van omzet/hectoliters welke op correleren met een bepaald aantal bezoekers op een locatie.

Alle ondernemers staan persoonlijk borg voor een bedrag van € 83.333,-. Alle drie de directieleden zijn qua persoonlijke vermogenspositie goed voor de hoogte van de privé-borgstelling.

Dun & Bradstreet score
De Dun & Bradstreet score kwalificeert een verhoogd risico daar Oplaadkameraad Diensten B.V. een nieuw opgerichte besloten vennootschap betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is berekend op basis van een mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognoses en het businessplan van de oplaadkameraad. Deze bevatten een realistische financiële projectie die is gebaseerd op de harde ervaringscijfers vanuit de pilot met meerdere brouwerijen. Uit deze pilot bleek een enorme vraag waardoor het acquisitie tempo omhoog kan.

Rentabiliteit
De rentabiliteit is volgens prognose excellent. Het businessmodel is gebaseerd op de installatie van apparaten op locatie waar tenminste vier oplaadmomenten per dag gerealiseerd kunnen worden. De locaties worden gemeenschappelijk met de samenwerkende brouwers geselecteerd voor de horeca. Het aantal bezoekers per locatie en de omzet in hectoliters staat hiervoor centraal. Voor alle andere locaties worden samenwerking partners gezocht te denkend valt aan locaties met veel traffic en verblijfsduur van bezoekers. Voorzichtigheidshalve rekent Collin met de score goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit kan het eerste jaar worden gekwalificeerd als goed en daarna excellent. Door de eigen inbreng van de ondernemers, wordt gestart met een solvabiliteit van 25%.

Liquiditeit
Met de inbreng van eigen vermogen voor de opvang van aanloopkosten, R&D, testen en opstarten van de organisatie is de liquiditeit matig. De lening via Collin Crowdfund zal worden gebruikt voor versterking van het werkkapitaal om apparaten aan te kopen (de eerste apparaten zijn aangekocht door de ondernemers zelf).

Samenvattend:
Rentabiliteit: goed
Solvabiliteit: goed
Liquiditeit: matig
Overall: ruim voldoende

Extra beloning

Elke investeerder met een inschrijving van €2.500,- en hoger ontvangt een prepaid kaart van € 25,-. Deze kan gebruikt worden op alle oplaadkameraden in Nederland en heeft dezelfde werking als een reguliere bankpas (prepaid pas is beschikbaar per 1 september 2015).

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 4.000 geïnvesteerd.
19-06-2015 om 9:20
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
19-06-2015 om 8:53
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-06-2015 om 8:11
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
18-06-2015 om 22:02
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
18-06-2015 om 21:36

Reacties

Investeerder – 2482
02-06-2015 11:55
3 vragen:

1) als ik het goed begrijp betekent dit dat tijdens het opladen de telefoon niet beschikbaar is om bereikbaar te zijn/ te whatsappen etc.?
2) je ziet steeds meer (goede) externe accu’s verschijnen waarmee telefoons wel 5x opgeladen kunnen worden. Is er op termijn wel genoeg behoefte naar de automaten?
3) wat kost een oplaadsessie voor de gebruiker?

Investeerder – 5703
02-06-2015 11:55
Kunt u iets meer vertellen over de uiteindelijke prijs die ondernemers voor een oplaadkameraad gaan betalen en welke kosten voor het opladen daar uiteindelijk tegenover staan? Verder ben ik benieuwd naar compatibiliteit met diverse toestellen, daar iedere fabrikant zijn eigen plug gebruikt. Is dit in de toekomst ook uitbreidbaar?

Investeerder – 1710
03-06-2015 9:30
Interessante formule. Met name de jeugd heeft hier zeker behoefte aan. Als er veel mobiele telefoons in de Oplaadkameraad zitten wordt het in de horeca zelfs gezelliger 🙂
Veel succes gewenst!

Investeerder – 4476
03-06-2015 10:20
Alle drie de directieleden staan elk borg voor een bedrag van € 83.333.
Hierover heb ik de volgende vragen:
1. Op welke wijze wordt deze borgstelling naar de investeerders toe vormgegeven?
2. Staan de heren ook borg voor andere schuldeisers van hun ondernemingen en zo ja, is er dan sprake van een rangorde?

Collin Crowdfund
03-06-2015 10:28
Beste investeerder 4476, 1) De ondernemers geven een schriftelijke borgstelling af. 2) De ondernemers hebben geen andere borgstellingsverplichtingen.

Investeerder – 2165
03-06-2015 10:29
Is dit niet een beetje heel erg achterhaald? De techniek draadloos opladen wordt links en rechts gelanceerd, bij Mac Donald kan je binnenkort je telefoon op een tafel leggen en deze wordt opgeladen. Zo lees ik over een techniek Qi? Bijvoorbeeld Suite Novotel Den Haag is een maand geleden voorzien van draadloos opladen in de nachtkastjes en in de lounge ruimte, dat lijkt qua ontwikkeling een stap verder dan deze oplaad methodiek toch? Afijn deze maal een kritisch geluid en ook mijn redenen gedeeld om niet in te stappen deze keer.

Investeerder – 4954
04-06-2015 11:24
Geen idee of dit hem gaat worden..toch doe ik mee. Die 3 keer een prive borg dat is stoer ! Goed zo ! succes mannen !

Investeerder – 3387
04-06-2015 14:43
Goede antwoorden op de gestelde vragen. Geeft mij vertrouwen op succes. Ik doe dan ook mee.

Investeerder – 6374
08-06-2015 16:37
Zojuist een bedrag geïnvesteerd. Heb zelf namelijk altijd het probleem van een lege telefoon op het begin van de avond en heb ik dit concept een vol vertrouwen van slagen.

Investeerder – 6376
09-06-2015 10:31
Ik ga ook meedoen. Heb hetzelfde probleem. Na een jaar werd mijn batterij echt elke dag slechter en moet ik hem soms twee keer per dag opladen.

Investeerder – 3181
10-06-2015 17:00
Een extra accu voor mijn Samsung S4 kost 10,25. Een extern powerblock om te laden heb ik al voor minder dan 25,-.
In beide gevallen blijft mijn telefoon binnen handbereik en kan ik gewoon communiceren.
Heb sterke twijfels over de levensvatbaarheid van dit product en investeer daarom deze keer niet.
Ik hoop voor jullie dat ik volledig ongelijk krijg, succes!

E.A. Schuckink Kool
10-06-2015 17:16
Beste investeerder, ik voorspel u nu alvast dat u ongelijk krijgt. Zoals eerder al geschreven in mijn reacties hebben wij veel marktonderzoek gedaan en de wereld nog veel meer. Naar aanleiding van die onderzoeken staat onomstotelijk vast dat naar ons product grote vraag is. De gebruiksduur van batterijen wordt elk jaar verkort door de enorme toename van (online) gebruik van de smartphone, het bijna overall beschikbaar zijn van wifi en de hoge resolutie schermen van de smartphones. Tevens weten wij dat uw powerblock van € 25 (= 50 (!) keer opladen in de kroeg met de oplaadkameraad) slechts door 4% van de mensen meegenomen wordt op locatie. Als laatste zien we binnen ons eigen horeca netwerk dat steeds meer kroegeigenaren hun personeel verbieden om telefoons aan te nemen om met eigen meegebrachte snoertjes van gasten telefoons op te laden vanwege de aansprakelijkheid.
Als u verstandig bent investeert u alsnog mee!
Investeerder – 6644
19-06-2015 14:51
Gelukkig bestaat de gehele markt niet uit mensen die externe powerblock’s meezeulen. Denk aan die honderduizenden studenten die voor de prijs van 1 pilsje weer de nacht door kunnen appen. Vele mensen die tijdens de hockeywedstrijd hun telefoon veilig op kunnen laden om zo na de wedstrijd door te kunnen geven dat ze wat later thuis komen. Pracht product! En mocht de oplaad techniek verbeteren zijn deze “kiosks” zeker inzetbaar voor vele andere toepassingen! Succes

Ondernemer
Erik Schuckink Kool

Robin Bravenboer
Richard Wentges

Crowdfund Coach


Marc Kogels