42004

Orhan Harman (box 3)

€ 270.000  |  5,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 282
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

17 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-05-2022 in 5 dagen volgeschreven door 282 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 10 mei 2022
Beste investeerder,
05 mei jl. is de crowdfunding van Orhan Harman (box 3) live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. We zijn daarop in overleg gegaan met de klant en de intermediair. De klant wil graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kunnen we de volgende wijzigingen aankondigen:

 • Het streefbedrag wordt neerwaarts aangepast tot € 270.000,-
 • De slottermijn wordt neerwaarts aangepast tot € 200.000,-

Samengevat wordt de nieuwe opzet als volgt:

 • Leenbedrag: € 270.000,-
 • Rente: 5%
 • Looptijd: 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 200.000,-
 • De Loan to Value (LTV) bedraagt bij de start 70% en ten tijde van de slottermijn bedraagt de LTV 52%

Zekerheden en voorwaarden per 10 mei 2022:

 • De debiteur voor de financiering is de heer O. Harman. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde op het onroerend goed in privébezit.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 270.000,- op het onroerend goed aan de Mercuriusstraat 1 A, 1561 PM te Krommenie, kadastraal bekend als sectie A, nummer 2523 A8, appartementsindex 8 te Krommenie. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 384.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Mercuriusstraat 1A, 1561 PM te Krommenie, kadastraal bekend als sectie A, nummer 2523 A8, appartementsindex 8 te Krommenie worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet, 

Collin Crowdfund 

De heer Harman heeft al 19 jaar een bedrijf in vastgoedrenovatie. Van zijn verdiensten in zijn eenmanszaak en later B.V. heeft hij telkens verhuurd vastgoed in privé aangekocht. 

Inmiddels bestaat de complete verhuurde vastgoedportefeuille van de heer Harman uit zes objecten, waarvan een woon- en bedrijfspand, bedrijfspand en drie appartementen. Tot slot heeft de heer Harman nog een kavel dat hij aan het ontwikkelen is in Zaandam aan de Westzijde 278. Totale getaxeerde waarde betreft € 2.360.000,- op een totale financiering inclusief de lening via Collin Crowdfund van € 1.532.000,- (LTV 65%).

De totale waarde van het door de investeerders van Collin Crowdfund te financieren vastgoed is € 1.174.000,-, met een financiering van € 700.000,-, geeft dat een LTV bij start van 60% en bij slottermijn is de LTV 54%.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 700.000,- met een ondergrens van € 500.000,-. De looptijd is 48 maanden met een slottermijn van € 630.000,-. De rente bedraagt 5,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is niet van toepassing aangezien het een box 3 financiering betreft. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de heer O. Harman. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde op het onroerend goed in privébezit.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 700.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed aan de: 
  • Mercuriusstraat 1A, 1561 PM te Krommenie, kadastraal bekend als sectie A, nummer 2523 A8, appartementsindex 8 te Krommenie. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 384.000,- in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 17 maart 2022.
  • Esdoornlaan 62, 1521 EC en Lindenlaan 79, 1521 VJ te Wormerveer, kadastraal bekend als sectie B, nummer 5368 te Wormerveer. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 790.000,- in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 28 maart 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund van het onroerend goed aan de:
  • Mercuriusstraat 1A, 1561 PM te Krommenie, kadastraal bekend als sectie A, nummer 2523 A8, appartementsindex 8 te Krommenie. 
  • Esdoornlaan 62, 1521 EC en Lindenlaan 79, 1521 VJ te Wormerveer, kadastraal bekend als sectie B, nummer 5368 te Wormerveer.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Leendoel betreft de herfinanciering van twee vastgoedobjecten en een gedeelte werkkapitaal voor de aankoop van vastgoed.

Ondernemer

Orhan Harman (1970) zit al zijn hele leven in de bouw. Sinds 2003 heeft hij zijn eigen renovatiebedrijf. Met de gelden die hij heeft verdient, heeft hij altijd geïnvesteerd in vastgoed. Hiermee heeft hij zich financieel onafhankelijk gemaakt.

Momenteel heeft de heer Harman nog steeds zijn renovatiebedrijf en wil met de herfinanciering van Collin Crowdfund zijn vastgoedportefeuille verder uitbouwen.

Onderneming

Mercuriusstraat 1A te Krommenie
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte met buitenruimte en parkeergelegenheid op de begane grond en de kantoorruimte met loggia gelegen op de eerste verdieping.  De marktwaarde is € 384.000,- in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 17 maart 2022. 

Esdoornlaan 62 en Lindenlaan 79 te Wormerveer
Het getaxeerde object betreft een wooncomplex met één zelfstandig appartement en 13 (deels) zelfstandige studio's waarvan negen voorzien van woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer en vier met gedeelde keuken en sanitair. Buitenterrein, parkeervoorzieningen en terras, de ondergrond en verdere aan- en toebehoren. De marktwaarde is € 790.000,- in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 28 maart 2022. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossen huidige financiering € 236.000,-
Gelden beschikbaar voor vastgoed € 464.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 700.000,-

*Indien uitsluitend het bodembedrag wordt gehaald wordt het verschil door de ondernemer zelf ingebracht. De slottermijn bedraagt dan € 500.000,-.

Overige financiers
De overige financiers zijn ING en RNHB. De financiering van het kavel aan de Westzijde 278 te Zaandam is verstrekt door een informal.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de box 3 financiering is de D&B-score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de verhuur exploitatie van alle panden in box 3 en aangetoond privévermogen. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De totale huurinkomsten uit verhuurd commercieel onroerend goed in privé bedraagt € 154.000,-. Het netto cashflow overschot na financiering en aflossingen bedraagt naar verwachting € 55.000,-. De huurinkomsten na aankoop van minimaal twee en maximaal drie panden in het komende jaar zal hierdoor verder verbeteren. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de vastgoedportefeuille van de heer Harman bedraagt na financiering door Collin Crowdfund 43% op een balanstotaal van € 2.684.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de heer O. Harman. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde op het onroerend goed in privébezit.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 700.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het onroerend goed aan de: 
  • Mercuriusstraat 1A, 1561 PM te Krommenie, kadastraal bekend als sectie A, nummer 2523 A8, appartementsindex 8 te Krommenie. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 384.000,- in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 17 maart 2022.
  • Esdoornlaan 62, 1521 EC en Lindenlaan 79, 1521 VJ te Wormerveer, kadastraal bekend als sectie B, nummer 5368 te Wormerveer. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 790.000,- in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 28 maart 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund van het onroerend goed aan de:
  • Mercuriusstraat 1A, 1561 PM te Krommenie, kadastraal bekend als sectie A, nummer 2523 A8, appartementsindex 8 te Krommenie. 
  • Esdoornlaan 62, 1521 EC en Lindenlaan 79, 1521 VJ te Wormerveer, kadastraal bekend als sectie B, nummer 5368 te Wormerveer.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijvingen, de verpanding van de huurpenningen en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-124595 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 16:57
investeerder-16298 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 15:30
investeerder-50653 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 15:21
investeerder-51279 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 14:18
investeerder-109384 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2022 om 13:47

Ondernemer

O. Harman

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur