38981

Otim B.V.

€ 55.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 116
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-01-2021 in 1 uur volgeschreven door 116 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Otim B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop vliegtuig
Datum van oprichting 25-02-2000

Leendoel

Ondernemer Jos Buitelaar is enig aandeelhouder van Otim B.V. Daarnaast exploiteert hij samen met zijn compagnon Uitvaartverzorging Buitelaar & Verlaek V.O.F. De activiteiten van de bv betreffen het verhuren van het pand aan de vof en aan een stichting. Daarnaast zijn er nog een tweetal applicaties in het bezit van de bv die in licentie wordt gebruikt door de vof en door een stichting waar maandelijks een fee voor wordt ontvangen.  

Jos heeft in 2020 zijn vliegbrevet gehaald en heeft nu de mogelijkheid om met de bv een vliegtuig aan te kopen. Dit vliegtuig zal worden ingezet voor het bieden van service bij uitvaarten (www.funeralflights.nl) en voor zakenreizen (www.taxiflights.nl).

Er wordt een lineaire lening van € 55.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop vliegtuig € 65.000
Eigen middelen € 10.000
Collin Direct € 55.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Otim B.V.
  • Door de heer J. Buitelaar wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Otim B.V. worden verpand in het tweede verband aan de investeerders van Collin Crowdfund. Daarbij zal het aan te kopen vliegtuig tevens in het tweede verband specifiek worden verpand.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 55.000,- op het huidige bedrijfspand aan Engelsbergenstraat 315 te Eindhoven verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 175.000,- en openstaande schuld van € 156.000,- per 31-12-2019. Het pand is in 2008 aangekocht voor € 440.000,-.
  • Otim B.V. geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand met als adres Engelsbergenstraat 315 te Eindhoven wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Otim B.V. is Laag risico. De score voor Uitvaartverzorging Buitelaar & Verlaek is Minimaal risico. Voor deze aanvraag zal de score Laag risico worden gehanteerd, omdat de debiteur van de financiering Otim B.V. is.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Otim B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan dat het verstrooien van as boven de Noordzee via Funeral Flights gewoon door kan gaan ten tijde van corona. De activiteiten waarbij andere mensen in het vliegtuig dienen plaats te nemen, kunnen tijdens de lockdown niet plaatsvinden. Het vliegtuig zal na levering eerst klaargemaakt moeten worden voordat begonnen kan worden met de activiteiten voor Funeral Flights (o.a. de inrichting). De hoop is dat tegen de tijd dat het vliegtuig klaar is, de maatregelen al wat zijn versoepeld.

Toelichting jaarcijfers
De cijfers die worden weergegeven, betreffen de cijfers van Otim B.V. De ondernemer is van plan de activiteiten specifiek onder te brengen in zijn eigen B.V. De wens is daarom om de V.O.F. buiten deze financiering te laten vallen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 382.000
Vlottende activa € 156.000
Overige vlottende activa € 12.000
Totaal € 550.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 219.000
Langlopende schulden € 289.000
Kortlopende schulden € 42.000
Totaal € 550.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 68.000  
Bruto winst € 61.000  
Kosten € 19.000  
Belasting € 8.000  
Netto winst € 34.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-88194 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-01-2021 om 11:01
investeerder-45226 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-01-2021 om 11:01
investeerder-24306 heeft € 400 geïnvesteerd.
28-01-2021 om 11:01
investeerder-108165 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-01-2021 om 11:01
investeerder-38688 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-01-2021 om 11:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders