47922

Otium Exploitatie B.V.

€ 750.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 782
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

62 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-05-2024 in 19 dagen volgeschreven door 782 investeerders

Samenvatting

Otium Exploitatie B.V. verzorgt twee exploitaties; de hotelexploitatie en de exploitatie van het parkeerterrein. Het is gelukt om grond van ‘de buren’ aan te schaffen waar, naast de bestaande 23 parkeerplaatsen, 62 nieuwe parkeerplaatsen op gerealiseerd kunnen worden.
De hotelstudio’s zijn verkocht aan particuliere investeerders waarvoor de exploitatie met tussenkomst van een VVE wordt verzorgd. Het bedrijf gaat uit van diverse arrangementen in combinatie met de aan het hotel nieuw gebouwde wellness, het congrescentrum en het nabijgelegen outletcenter. 
Een dagkaart op het parkeerterrein, waar feitelijk iedereen kan parkeren, kost € 12,-. De aanschaf van deze grond met de daarop aan te leggen parkeervoorzieningen zorgt voor een vooruitgang van de look & feel van het Otium complex.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 950.000,-. Vanuit eigen middelen wordt € 200.000,- ingebracht.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,-. De looptijd is 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 400.000,-. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Goed. De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is Otium Exploitatie B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op de percelen grond aan de Stok 10, 10 a, 10 b en 10 c te Roosendaal, kadastraal bekend als sectie I nummers 1390 en 1392 te Roosendaal en Nispen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde in huidige staat van € 585.000,- en na volledige ingebruikname en overige voorwaarden van € 935.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 1 december 2023.
 • Van het leenbedrag wordt er € 350.000,- in depot gehouden. Het depot zal worden uitgeboekt aan geldnemer op het moment dat er aan de bijzondere uitgangspunten uit het taxatierapport wordt voldaan. Het depot wordt verpand aan de investeerders.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop en aanpassingen van het parkeerterrein in Roosendaal.

Ondernemer

De drie aandeelhouders van Otium Exploitatie B.V. hebben een ruime kennis en ervaring in de hospitalitybranche en met name hotelexploitaties. Ze zijn in de gelegenheid gekomen om het parkeerterrein rondom het Otium Hotel aan te kopen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd om het parkeersysteem te optimaliseren. Dankzij de aankoop en aanpassing van het parkeerterrein krijgt het hotel een optimale uitstraling.  

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
De 85 parkeerplaatsen zijn in eerste instantie bedoeld voor de hotelgasten, congres- en wellnessbezoekers, maar in feite kan iedereen er parkeren. Er worden alleen dagkaarten aangeboden (€ 12,- per dag)

Concurrentiepositie 
In de naaste omgeving zijn openbare gratis parkeerplaatsen die bijna altijd vol staan.
In eerste instantie is de parkeerplaats bedoeld voor hotelgasten en congres- en wellness bezoekers die hun auto op een veilige parkeerplaats kunnen parkeren.
Juridische Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop grond  € 600.000,-
Inrichting parkeerplaatsen € 350.000,-
Totale investering     € 950.000,-
Eigen middelen   € 200.000,-
Lening via Collin  € 750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden met een aflossingsvrije periode van 6 maanden, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 400.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Otium Exploitatie B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognose voor de komende 2 jaar, waarin de hotelexploitatie en exploitatie van het parkeerterrein zijn opgenomen. De Collin Credit Score Overall komt uit op Goed.

Afloscapaciteit 
De activiteiten betreffen de hotelexploitatie en de exploitatie van het parkeerterrein. Naar verwachting wordt er over 2024 een omzet behaald van € 3.508.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 510.000,-. Voor 2025 wordt er een omzet van € 5.003.000,- geprognosticeerd met bijbehorend een netto cashflowoverschot van € 1.048.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 33% op een balanstotaal van € 1.114.000,-. De solvabiliteit zal per ultimo 2024 naar verwachting stijgen naar 56% op een balanstotaal van € 1.1661.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Otium Exploitatie B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op de percelen grond aan de Stok 10, 10 a, 10 b en 10 c te Roosendaal, kadastraal bekend als sectie I nummers 1390 en 1392 te Roosendaal en Nispen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde in huidige staat van € 585.000,- en na volledige ingebruikname en overige voorwaarden van € 935.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 1 december 2023.
 • Van het leenbedrag wordt er € 350.000,- in depot gehouden. Het depot zal worden uitgeboekt aan geldnemer op het moment dat er aan de bijzondere uitgangspunten uit het taxatierapport wordt voldaan. Het depot wordt verpand aan de investeerders.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.
Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-445004 heeft € 15.000 geïnvesteerd.
26-05-2024 om 11:50
investeerder-46333 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-05-2024 om 7:44
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
26-05-2024 om 7:25
investeerder-200739 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-05-2024 om 22:52
investeerder-425602 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
25-05-2024 om 20:01

Ondernemer

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas