48045

Overtoom Enterprises B.V.

€ 1.925.000  |  10,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 735
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 735 investeerders

Samenvatting

De heer Overtoom (1986) is een voormalig profvoetballer en voetbalde bij o.a. Heracles en AZ. In 2017 is hij gestopt met professioneel voetballen. Tijdens en na zijn carrière als profvoetballer heeft hij ervaring opgedaan in het vastgoed door onder andere het realiseren van diverse projectontwikkelingen (o.a. in de zorg) en het opknappen en verkopen van woningen. 

De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om de oude Sigarenfabriek aan de Emmastraat in Hilversum aan te kopen en te transformeren naar 4 woningen en 4 studio’s (vergunningen onherroepelijk verleend) voornamelijk voor starters en jonge gezinnen. De locatie is centraal gelegen in een woonwijk tegen het centrum van Hilversum aan. 

Ter dekking van de financiering wordt een eerste hypotheekrecht verkregen op het vastgoed met een huidige getaxeerde waarde van totaal € 2.370.000,-. Daarnaast wordt er nog een tweede hypotheekrecht verkregen op het woonhuis van ondernemer. Zodra het onroerend goed is aangetrokken door de ondernemer gaan de woningen direct in de verkoop (voorbereidingen zijn reeds getroffen). Na verkoop van circa 70% van de woningen zal er nog een tweede financieringsaanvraag volgen voor de bouw en realisatie van het project. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.025.000,-. De verkoper verstrekt een achtergestelde lening ter hoogte van € 100.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.925.000,-. De looptijd is 12 maanden aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 1.925.000,-. De rente bedraagt 10% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 

 • De geldnemer is Overtoom Enterprises B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 3.000.000,- op de bedrijfsgebouwen met garages, ondergrond, erf en verder aan- en toebehoren met als adres Emmastraat 36 B, C, D, E, F, G, H en J, 1211 NH te Hilversum, kadastraal bekend als sectie N nummer 6431 te Hilversum, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 2.370.000,- in huidige staat en een waarde van € 3.150.000,- na realisatie op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 12-03-2024.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis met als adres Ida Gerhardtstraat 27, 1822 ME te Alkmaar, kadastraal bekend als sectie L nummer 2889 te Alkmaar, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 545.000,- en een openstaande schuld van € 545.000,-. Het onroerend goed kent een waarde van € 700.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 31-10-2023.
 • De heer W.S. Overtoom en mevrouw M. van Halem-Overtoom geven een gezamenlijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard onder andere op basis van de overwaarde op het woonhuis waarop een tweede hypotheek wordt verkregen.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten tweede hypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin Crowdfund los van elkaar worden uitgewonnen, waarbij er maximaal € 250.000,- zal worden uitgewonnen. 
 • De lening van verkoper ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om na de eerste 6 maanden van de looptijd, of zoveel eerder indien verkoop van de woning plaatsvindt, de lening algeheel aflossingsvrij vervoegd af te lossen in afwijking van onze Algemene Voorwaarden.
 • Er wordt een rentedepot aangehouden ter hoogte van € 100.000,-. Het depot wordt aangewend ten behoeve van de maandtermijnen. Het depot wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Bij verkoop of herfinanciering van (een of meerdere) van de woningen en/of parkeerplaatsen wordt er deelroyement verleend bij aflossing. Per appartement/parkeerplaats wordt er minimaal het volgende afgelost op de Lening: 
  • Studio van ca. 36 m2: € 153.300,- 
  • Studio van ca. 35 m2: € 150.500,- 
  • Woning van ca. 154 m2: € 539.000,- 
  • Woning van ca. 73 m2: € 317.800,- 
  • Woning van ca. 70 m2: € 340.500,- 
  • Woning van ca. 73 m2: € 329.000,- 
  • Studio van ca. 36 m2: € 153.300,- 
  • Studio van ca. 35 m2: € 150.500,- 
  • Parkeerplaats: € 15.000,- 

Indien de aflossing gebeurt in de eerste zes maanden na startdatum van de Lening bedraagt de extra vergoedingsrente 1 maand. Indien de aflossing gebeurt in de laatste 6 maanden voor einddatum van de Lening is dit vergoedingsrentevrij.

 • De geldnemer heeft de mogelijkheid, in de laatste zes maanden van de looptijd, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van de oude Sigarenfabriek aan de Emmastraat in het centrum van Hilversum voor projectontwikkeling. Het project is volledig vergund en zal worden gesplitst naar 4 woningen en 4 studio’s.

Ondernemer

De heer Overtoom (1986) is een voormalig profvoetballer en heeft o.a. bij Heracles en AZ gevoetbald. In 2017 is hij gestopt met voetballen. Tijdens en na zijn carrière als profvoetballer heeft hij ervaring opgedaan in het vastgoed door onder andere het realiseren van diverse projectontwikkelingen (o.a. in de zorg) en het opknappen en verkopen van woningen. 

Onderneming

Na zelfstandig vastgoedprojecten succesvol te hebben gerealiseerd, is ondernemer in 2021 samen met 2 partners een vastgoedonderneming gestart. Deze onderneming is gespecialiseerd in zorgtransformaties, welke vervolgens verkocht worden aan grote vastgoedbeleggingsfondsen. 

De ondernemer wil terug naar zijn oorspronkelijke activiteiten en vastgoedprojecten voor de woningmarkt aankopen en na verbouwing verkopen. Naast het project in Hilversum loopt er op dit moment ook een project in Dordrecht wat in de afrondende fase is van verkoop.

Emmastraat 36 Hilversum
De oude sigarenfabriek aan de Emmastraat in Hilversum is gelegen midden in een woonwijk tegen het centrum van Hilversum. Het kadastraal heeft een oppervlak van 1.153 m2 en heeft een onherroepelijke vergunning voor een transformatie naar 8 woningen, bestaande uit 4 studio’s en 4 woonhuizen. Tevens zullen er nog 5 parkeerplaatsen worden verkocht.
De taxateur beoordeelt zowel de locatie als de constructie van het pand als goed. Doordat de constructie van het pand goed is, zal de verbouwing alleen inpandig zijn. 
De verkoopbaarheid wordt als goed beoordeelt met een verwachtte verkoop van maximaal 3 maanden. 
Organogram

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop Emmastraat 36: € 1.600.000,-
Kosten Koper: € 280.000,-
Rentedepot: € 100.000,-
Overig: € 45.000,-
Financieringsbehoefte: € 2.025.000,-
Achtergestelde lening verkoper: € 100.000,-
Financiering Collin Crowdfund: € 1.925.000,-

Leenbedrag: € 1.925.000,-
Rente: 10%
Looptijd: 12 maanden, volledig aflossingsvrij.

Overige financiers:
Voor het project in Dordrecht loopt er een financiering ad EUR 680.000,- via een private partij.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Overtoom Enterprise B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op de IB aangifte 2022, recente taxatierapporten, kadastergegevens, en de bouwbegroting. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit
Voor het project wordt een rentedepot aangehouden van € 100.000,- voor de eerste maanden. Daarnaast zijn de verwachte opbrengsten vanuit het project in Dordrecht naar verwachting € 150.000,- in Q2 van 2024 (verkoop start 1/4/2024). Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering van onderneming bedraagt 20% op een totaalbalans van € 3.270.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Overtoom Enterprises B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 3.000.000,- op de bedrijfsgebouwen met garages, ondergrond, erf en verder aan- en toebehoren met als adres Emmastraat 36 B, C, D, E, F, G, H en J, 1211 NH te Hilversum, kadastraal bekend als sectie N nummer 6431 te Hilversum, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 2.370.000,- in huidige staat en een waarde van € 3.150.000,- na realisatie op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 12-03-2024.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis met als adres Ida Gerhardtstraat 27, 1822 ME te Alkmaar, kadastraal bekend als sectie L nummer 2889 te Alkmaar, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 545.000,- en een openstaande schuld van € 545.000,-. Het onroerend goed kent een waarde van € 700.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 31-10-2023.
 • De heer W.S. Overtoom en mevrouw M. van Halem-Overtoom geven een gezamenlijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard onder andere op basis van de overwaarde op het woonhuis waarop een tweede hypotheek wordt verkregen.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten tweede hypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin Crowdfund los van elkaar worden uitgewonnen, waarbij er maximaal € 250.000,- zal worden uitgewonnen. 
 • De lening van verkoper ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om na de eerste 6 maanden van de looptijd, of zoveel eerder indien verkoop van de woning plaatsvindt, de lening algeheel aflossingsvrij vervoegd af te lossen in afwijking van onze Algemene Voorwaarden.
 • Er wordt een rentedepot aangehouden ter hoogte van € 100.000,-. Het depot wordt aangewend ten behoeve van de maandtermijnen. Het depot wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.Bij verkoop of herfinanciering van (een of meerdere) van de woningen en/of parkeerplaatsen wordt er deelroyement verleend bij aflossing. Per appartement/parkeerplaats wordt er minimaal het volgende afgelost op de Lening: 
  • Studio van ca. 36 m2: € 153.300,- 
  • Studio van ca. 35 m2: € 150.500,- 
  • Woning van ca. 154 m2: € 539.000,- 
  • Woning van ca. 73 m2: € 317.800,- 
  • Woning van ca. 70 m2: € 340.500,- 
  • Woning van ca. 73 m2: € 329.000,- 
  • Studio van ca. 36 m2: € 153.300,- 
  • Studio van ca. 35 m2: € 150.500,- 
  • Parkeerplaats: € 15.000,- 

Indien de aflossing gebeurt in de eerste zes maanden na startdatum van de Lening bedraagt de extra vergoedingsrente 1 maand. Indien de aflossing gebeurt in de laatste 6 maanden voor einddatum van de Lening is dit vergoedingsrentevrij.

 • De geldnemer heeft de mogelijkheid, in de laatste zes maanden van de looptijd, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen onroerend goed als de gesecureerde borgstelling middels de tweede hypothecaire inschrijving op de privéwoning kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-234639 heeft € 4.000 geïnvesteerd.
26-03-2024 om 19:35
investeerder-434865 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-03-2024 om 19:32
investeerder-110792 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-03-2024 om 19:32
investeerder-37899 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-03-2024 om 19:30
investeerder-90378 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-03-2024 om 19:29

Ondernemer

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur