47613

P.G. Hoksbergen Haarmode t.h.o.d.n. “Cosmo Hairstyling”

€ 120.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 231
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 231 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam P.G. Hoksbergen Haarmode t.h.o.d.n. "Cosmo Hairstyling"
Sector Haarverzorging
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing salon
Datum van oprichting 01-07-1993
Website www.cosmohairstyling.com

Leendoel

Peter Hoksbergen exploiteert als franchisenemer de Cosmo Hairstyling vestiging te Ermelo. Gevestigd door heel Nederland heeft Cosmo Hairstyling een totaal van 49 kapperszaken. De ondernemer wenst zijn salon graag een upgrade te geven door deze te verbouwen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor een gedeelte van de verbouwingskosten.

Er wordt een lineaire lening van € 120.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing salon € 155.000
BTW € 32.500
Totaal € 187.500
Eigen inbreng € 67.500
Collin Direct € 120.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer P.G. Hoksbergen handelend onder de naam P.G. Hoksbergen Haarmode t.h.o.d.n. "Cosmo Hairstyling". Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Op dit moment is de waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer materieel van aard op basis van de overwaarde in de privéwoning.
  • De heer P.G. Hoksbergen en de heer A.P. Drost (partner van ondernemer) geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Zevenakkersweg 3, 8191 AA Wapenveld, kadastraal bekend als sectie C nummer 5699 te Heerde. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 754.340,- en een openstaande schuld van € 275.340,- per d.d. 26-01-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 560.000,- vóór verbouwing en een waarde van € 680.000,- ná verbouwing, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 17-10-2023. De ondernemer geeft aan dat het woonhuis inmiddels verbouwd is.
  • De heer A.P. Drost (partner van ondernemer) geeft een borgstelling af ter hoogte van € 120.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiele waarde op basis van de overwaarde in de privéwoning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, waardoor dit op de toekomstige aflossing in mindering zal worden gebracht.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor P.G. Hoksbergen Haarmode t.h.o.d.n. "Cosmo Hairstyling" is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van geldnemer, alsmede de overwaarde op het onroerend goed. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 8.000
Vlottende activa € 33.000
Totaal € 41.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 28.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 13.000
Totaal € 41.000

Winst- en verliesrekening 2022, concept 2023 en prognose 2024

  2022 2023 2024
Omzet € 218.000 € 258.000 € 280.000
Bruto winst € 195.000 € 231.000 € 221.000
Kosten € 138.000 € 150.000 € 164.000
Resultaat € 57.000 € 81.000 € 57.000

Bijlage(n)

  • EBI formulier

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
19-03-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
19-03-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
19-03-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
19-03-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
19-03-2024 om 11:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders