44025

P.J.T.M. Kastelijn en G.O.P.C. van Hooft (box 3)

€ 200.000  |  9,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 264
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-12-2022 in 1 uur volgeschreven door 264 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemer P.J.T.M. Kastelijn en G.O.P.C. van Hooft (box 3)
Leendoel Aankoop en verbouwing onroerend goed

Leendoel

Petra Kastelijn heeft 15 jaar ervaring als makelaar in Noord Brabant. De laatste 8 jaren daarvan heeft zij gewerkt bij Janssen Vastgoed B.V. als Manager Vastgoed. In deze functie was zij verantwoordelijk voor de aankoop, renovatie en verkoop van opknappanden. Gemiddeld behandelde zij ongeveer 15 à 20 panden per jaar. Hierdoor beschikt zij over een grote ervaring in de renovatie van en het handelen in residentieel vastgoed.
Sinds 2020 is zij voor zich zelf begonnen en heeft zij al een 6-tal panden voor eigen rekening gekocht, gerenoveerd en doorverkocht. Hierbij heeft zij steeds gebruik gemaakt van een vaste externe investeerder. Zij hebben hier grotendeels van geleefd en een B&B van ingericht.
Het pand te Hoogerheide wordt aangekocht om het te renoveren en te verkopen. Voor de renovatie is een periode van 6 à 8 maanden uitgetrokken en inclusief het verkoopproces (plus een buffertijd) wordt het gehele proces geschat op maximaal 18 maanden.
Haar partner Gerard van Hooft heeft 35 jaar ervaring in de financiën. Tevens heeft hij jarenlang een bedrijfsfinancieringen bedrijf gehad. Sinds 2 jaar is Gerard fulltime bestuurder als Vice-voorzitter voor de 50PLUSpartij. 
Er wordt een aflosvrije lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 18 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar en een extra vergoedingsrente van 3 maanden bij aflossing van de lening. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop onroerend goed incl. kosten € 125.000
Verbouwing € 85.000
Totaal € 210.000
Eigen inbreng € 10.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn mevrouw P.J.T.M. Kastelijn en de heer G.O.P.C. van Hooft. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie van de ondernemers is momenteel materieel van aard.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis met als adres: Gravesandestraat 5, 4631 HA te Hoogerheide, kadastraal bekend als sectie C nummer 1473 te Woensdrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De aankoopprijs van het onroerend goed is € 125.000,-. De WOZ-waarde per 1-1-2021 is € 226.000,-. Op basis van een waardebepaling met waarde peildatum 18 oktober 2022 is de marktwaarde na verbouwing € 295.000,-.
  • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het woonhuis met als adres: Margrietstraat 2, 5156 LL te Oudheusden, kadastraal bekend als sectie C nummers 1085, 1106 en 1107 te Heusden en op het perceel grond aan de Margrietstr 1, 5256 KV te Heusden gemeente Heusden, kadastraal bekend als sectie C nummer 2181 te Heusden. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het appartement mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn hebben de ondernemers de mogelijkheid om de lening, na verkoop van het onroerend goed, gedurende de looptijd van de lening vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden). Deze vergoedingsrente geldt te allen tijden en zal ook worden voldaan bij aflossing na verloop van de looptijd.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag is de Dun & Bradstreet score niet van toepassing aangezien het een box 3 financiering betreft. De ondernemingen van P.J.T.M. Kastelijn; Kastelijn Vastgoed B.V. en Kastelijn Investments B.V. hebben de D&B-score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de bestaande cijfers van de vastgoedportefeuille P.J.T.M. Kastelijn en G.O.P.C. van Hooft en het taxatierapport van het aan te kopen pand. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Jaarcijfers

Toelichting inkomsten
De ondernemers zullen de rente betalen vanuit de verwachte huurinkomsten van de andere box 3 panden en de verwachte huuropbrengsten van de B&B (€ 40.000,- per jaar). Met het salaris van de ondernemers kunnen ze samen voorzien in hun levensbehoeften. 
Daarnaast verwachten de ondernemers het pand aan de Gravesandestraat 5 te Hoogerheide na renovatie met een forse overwaarde te verkopen. De aflossing van de slottermijn zal plaatsvinden uit de verkoop van het onroerend goed.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-222951 heeft € 300 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 14:07
investeerder-214249 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 14:07
investeerder-277623 heeft € 400 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 14:07
investeerder-278588 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 14:05
investeerder-331554 heeft € 200 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 14:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders