31171

Paint Solutions B.V.

€ 200.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 220
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-11-2018 in 1 uur volgeschreven door 220 investeerders

Samenvatting

Paint Solutions B.V. is opgericht in november 2015. Het bedrijf houdt zich bezig met het ontwikkelen en in de markt zetten van noviteiten in de schilder markt. Een van de oprichters is Maron Zinser, die ruime ervaring heeft als schilder met zijn eigen bedrijf. Hij is initiatiefnemer van de productinnovatie die geleid heeft tot twee nieuwe schildersmaterialen genaamd de Paintkit Liner en de Paintkit Roller. Naast Maron zijn er nog drie actieve aandeelhouders betrokken bij het bedrijf die allemaal hun specifieke expertise inbrengen in de onderneming. 
In juni 2017 zijn de nieuwe producten in de professionele markt gelanceerd en medio 2018 is dit ook in de consumentenmarkt gebeurd. Omdat op de consumentenmarkt snellere successen zijn te behalen, richten de verkoopinspanningen zich in eerste instantie met name op de consumentenmarkt.

De structuur van de onderneming bestaat uit drie separate BV’s, waarvan Paint Solutions B.V. als handelsonderneming (productie en verkoop) functioneert en P.S.O. B.V. houder is van de patentrechten.
In Paintkit B.V. vinden momenteel geen activiteiten plaats.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 300.000,-. Dit bedrag is nodig om de vereiste voorraden te kunnen aanhouden en om de vorderingen op debiteuren te kunnen financieren. Van het benodigde bedrag wordt € 100.000,- gefinancierd middels een factoring contract.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft de score Verhoogd risico aan voor deze onderneming. De overall Collin Credit Score is Voldoende.
De debiteuren voor de financiering zijn Paint Solutions B.V., P.S.O. B.V. en Paintkit B.V.
Er wordt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling van de aandeelhouders verkregen van € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel. Tevens worden drie leningen van in totaliteit € 110.000,- die door de aandeelhouders zijn verstrekt, achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De roerende zaken worden in derde verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De lening is bestemd voor de financiering van voorraden en werkkapitaal.

Ondernemer

Maron Zinser (43, MBO Ambachtelijk schilderen) heeft sinds 2000 een eigen schildersbedrijf en is daardoor materiedeskundige. Gebaseerd op zijn ervaringen in het schildersvak, is hij zeer inventief en continu gericht op verbetering en vereenvoudiging van zijn werk. Maron is zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen in zijn branche en kent de concurrentie goed. Vanaf 2016/2017 heeft hij de focus gericht op de verdere ontwikkeling van de Paintkit producten, maar pakt hij ook zelf nog regelmatig de kwast. Hierbij wordt natuurlijk gebruik gemaakt van de Paintkit producten.

Gordon Hobeijn (40, HBO Informatica) heeft in het verleden gewerkt bij onder andere Atos Origin en TNT in functies als Intelligence Analyst, Intelligence Consultant en Business Intelligence Architect. Uit voornoemde functies blijkt zijn IT-achtergrond goed van pas te komen binnen het bedrijf. Bovendien is hij procesmatig goed ingevoerd.
Vanaf 2016/2017 is de focus bij Gordon gericht op de verdere ontwikkeling van de Paintkit producten.

Danny Hobeijn (41, HBO Commerciële economie) heeft een uitgebreid CV opgebouwd met functies die te maken hebben met klantcontact en accountmanagement, tevens is hij als makelaar actief geweest. Danny is de man met ervaring in het conceptmatig bedenken en begeleiden van verkooptrajecten. Hij is de verkoper die, als hij eenmaal binnen is, niet meer weggaat voordat de deal is gemaakt. Hij beheert en verzorgt zijn netwerk als geen ander.
Danny heeft zich in 2016 ingekocht in Paint Solutions. Vanaf dat jaar heeft hij zich volledig gericht op de verdere ontwikkeling van Paint Solutions. Hierbij heeft hij het comfort van een goede financiële buffer en de goede baan die zijn partner heeft als arts.

Hans de Jong (60, HBO Bedrijfskunde) heeft een lange carrière opgebouwd waarbij diverse leidinggevende functies werden bekleed. Zo was hij werkzaam bij RCN B.V. (Buhrmann Tetterode) als financieel manager en bij Geomatic International B.V. als financieel directeur. Met zijn eigen bedrijf heeft hij een groot aantal interim- en consultancy opdrachten vervuld. Hans is de man die beleidsmatig sterk is en dankzij zijn financiële opleiding en achtergrond/ervaring ook de rol van waakhond vervult zodat er verantwoord wordt ondernomen op financieel gebied. 

Aandeelhouder Ad Staals fungeert alleen als investeerder.

Al met al zijn in dit team van vier mensen de meeste benodigde disciplines en expertises aanwezig. Aanvullend is de marketing- en juridische begeleiding extern ingevuld.

Onderneming

Kernprofiel 
Paint Solutions houdt zich bezig met het ontwikkelen en in de markt zetten van schilderproducten in de schildermarkt. De productie, assemblage, opslag en orderverwerking is uitbesteed aan bedrijven die bewezen hebben een goede performance te kunnen leveren. De verkoop richt zich in eerste instantie met name op de particuliere markt. Dit gebeurt met behulp van een wereldwijde Tell Sell reclamecampagne op TV in een groot aantal landen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een film die opgenomen is met behulp van professionele acteurs die ervaren zijn in het presenteren van producten voor de doe-het-zelf markt. Voor het benaderen van de TV maatschappijen wordt gebruik gemaakt van een gespecialiseerd bedrijf, dat al meerdere succesvolle campagnes begeleid heeft. 

Visie en strategie
Paint Solutions wil de schildermarkt veranderen door het de consument makkelijker te maken om zelf de schilderklussen uit te voeren en dit snel met een goede kwaliteit en tegen lage kosten te doen. Ditzelfde geldt ook voor de professionele markt. Over enkele jaren moet Paint Solutions een belangrijke speler zijn op de internationale markt voor het aanbieden van schilderartikelen voor de consument. Verkoop en bekendheid wordt opgebouwd via de TV, in de bouwmarkten en verkoop via de website. Een stabiele en beheersbare groei is hierbij het uitgangspunt.

Positionering in markt 
De nieuwe Paintkit producten zijn voor de particuliere klusser een uitkomst. Allereerst zal de kwaliteit van het werk stijgen, maar het zal tevens veel tijd besparen. Ook de tevredenheid over het eigen werk zal fors toenemen. 

De professionele schildermarkt is ten opzichte van de particuliere markt een meer conservatieve markt. Er worden weinig vernieuwingen doorgevoerd in de schilders branche omdat er ook zeer weinig nieuwe ideeën worden gelanceerd. Inmiddels is duidelijk dat de producten van PaintKit een revolutie teweeg kunnen gaan brengen in deze markt. Het gebruiken van de PaintKit producten zal in de professionele markt gepaard gaan met een enorme tijdbesparing, wat zal betekenen dat de prijzen voor schilderwerk zullen gaan dalen. De kosten van de PaintKit-producten zullen laag zijn in verhouding tot de besparing in tijd. Het niet gebruiken van de PaintKit-producten zal inhouden dat je jezelf uit de markt prijst. Inmiddels is Vereniging Eigen Huis zover dat zij ook geïnteresseerd zijn om met de nieuwe Paintkit producten te gaan werken.

Concurrentiepositie/onderscheidend vermogen
De producten die al ontwikkeld zijn, de Paintkit Liner en de Paintkit Roller, zijn zodanig uniek dat er geen concurrentie is van een product wat vergelijkbaar is qua prestaties. Met de Paintkit Liner heb je een handige kwast en verfhouder in één om kozijnen te besnijden en strakke lijnen te trekken, zonder dat afplakken nodig is. Naast dit product worden rollers (Paintkit Roller) en verfbakjes geleverd. Ook worden er sets verkocht, waarbij de consument direct alles in huis heeft voor een schilderklus.

Als Unique Selling Points zijn te noemen:

 • 50 x sneller besnijden dan met de kwast
 • 100 x sneller besnijden dan afplakken met schilder tape
 • Messcherpe besnijdlijnen die niet te evenaren zijn
 • Makkelijk in gebruik (ook voor de niet-vakman)
 • Snel en makkelijk te onderhouden
 • Lange levensduur (bij goed onderhoud)
 • Milieubewust
  • Besparing op schilder tape
  • Verf in tube hoeft nooit weggegooid te worden, want deze kan nooit vervuild raken
  • Geen verfverspilling tijdens besnijden
  • Herbruikbare tube

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorraden € 150.000,-
Werkkapitaal € 150.000,-
Totaal € 300.000,-
Factoring € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Er is een voorwaardelijk akkoord met een financier om een factoring financiering van € 100.000,- te verkrijgen. Deze zal een verpanding in tweede verband vestigen op de voorraden en een verpanding in eerste verband op de debiteuren. Tevens dienen heren M.R. Zinser, G.R. Hobeijn, D.A. Hobeijn en H.C. de Jong ieder een persoonlijke borgstelling af te geven van € 15.000,-.
Een ander externe financier met een openstaand leningbedrag van € 142.500,- heeft een verpanding in eerste verband op de voorraden. Aflossingen hiervan vinden plaats met ingang van 2020.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Paint Solutions B.V., P.S.O. B.V. en Paintkit B.V.  
 • De heer J.C. de Jong, de heer G.R. Hobeijn, de heer D.A. Hobeijn, de heer M.R. Zinser en mevrouw L. de Bruijn, geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De leningen van Hobru B.V. ter hoogte van € 105.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van Hobeijn B.I. B.V. ter hoogte van € 5.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Paint Solutions B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De inventaris van Paint Solutions B.V., P.S.O. B.V. en Paintkit B.V. wordt in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificaties voor Paint Solutions B.V., P.S.O. B.V. en Paintkit B.V. zijn Verhoogd risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017, alsmede de opgestelde prognoses voor 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
Het verslagjaar 2017 was het eerste jaar waarin verkopen gerealiseerd konden worden. Op een omzet van € 209.000,- werd een negatief resultaat van € 61.000,- geboekt.  
De prognoses voor 2018 en 2019 zijn voor wat betreft de omzet berekend op basis van de reeds geboekte opdrachten en de nog te verwachten verkoopaantallen. Deze verwachte verkoopaantallen zijn gebaseerd op de grote hoeveelheid offerteverzoeken uit een groot aantal landen naar aanleiding van de recent gestarte verkoopcampagne op TV. In 2018 levert deze berekening een omzet op van € 684.000,- en een netto resultaat van € 6.000,-. De hieruit te genereren cashflow bedraagt € 12.000,-. In 2019 komt de geprognosticeerde omzet uit op ruim € 4.000.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 191.000,-. Dit is voldoende om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen. Omdat beide jaren (grotendeels) gebaseerd zijn op prognoses, hebben wij de score voor Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende gezet.

Solvabiliteit
De onderneming heeft een aantal jaren nodig gehad om haar producten te ontwikkelen met de nodige kosten die hiermee gepaard zijn gegaan. Positieve resultaten konden er tot en met 2017 niet geboekt worden, waardoor er ook geen vermogensvorming uit winstreservering kon plaatsvinden. De onderneming is bij aanvang gekapitaliseerd door aandeelhoudersleningen en een lening van een leverancier. Door de aandeelhoudersleningen achter te stellen en niet aflosbaar, krijgen zij een meer permanent karakter en kunnen we deze bedragen mee wegen in de solvabiliteit. Per ultimo bedraagt hierdoor het risicodragend vermogen € 31.000,-, hetgeen een solvabiliteit van 5% betekent. Door de verwachte winsttoevoeging in 2019 van € 172.000,-, stijgt het risicodragend vermogen in 2019 naar € 203.000,-. Dit is goed voor een solvabiliteit van 31%. Wij baseren de score voor Solvabiliteit op het bij aanvang van de financiering aanwezige vermogen op een score van Matig.

Liquiditeit
Uit de opgestelde prognoses voor 2018 komt uit op een current ratio van 2,8. Omdat de ontwikkeling van het bedrijf zich ook op liquiditeitsgebied nog moet bewijzen, bepalen wij voorzichtigheidshalve de score voor Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-44655 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-11-2018 om 12:20
investeerder-31117 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-11-2018 om 12:19
investeerder-47790 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-11-2018 om 12:19
investeerder-5067 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-11-2018 om 12:18
investeerder-63179 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
30-11-2018 om 12:18

Ondernemer

Hans de Jong

Gordon Hobeijn

Danny Hobeijn

Maron Zinser

Crowdfund Coach


Peter Stout