30551

Papa Johns Rotterdam

€ 165.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 190
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-07-2018 in 1 uur volgeschreven door 190 investeerders

Samenvatting

Op 23 juli opent de Papa John’s vestiging aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam. Papa John’s is wereldwijd de op twee na grootste pizza take-away en delivery keten. De afgelopen 16 jaar behaalde de pizzaketen de hoogste klanttevredenheid van alle concurrenten. Wereldwijd zijn er meer dan 5.000 Papa John’s vestigingen. 

Kayvan Faramarzi en Arshia Hassanzadeh Nafari krijgen de kans een Papa John's vestiging te openen in het centrum van Rotterdam aan de Nieuwe Binnenweg. Beiden hebben hun training in de vestiging aan de Biltstraat in Utrecht (trainingscentrum voor nieuwe franchisenemers) met goed gevolg doorlopen. Voor de formule is dit de 16e vestiging in Nederland. De financiering is nodig voor inventaris en bouwkundige voorzieningen. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 299.000,-. Hiervan wordt € 63.000,- ingebracht vanuit eigen middelen. De BTW ter hoogte van € 44.000,- wordt door de franchisegever voorgefinancierd. Daarnaast stelt de franchisegever een oven met een waarde van € 27.000,- ter beschikking. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 165.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Kayvan PJ v.o.f. en haar vennoten de heer K. Faramarzi en mevrouw A. Hassanzadeh Nafari. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een vof zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, evenals een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer Faramarzi en mevrouw Hassanzadeh Nafari. Tot slot geeft de franchisegever een terugkoopverklaring af ter hoogte van € 60.000,- op de inventaris van de onderneming.

Leendoel

De financiering is voor de opstart van de Papa John’s vestiging in Rotterdam aan de Nieuwe Binnenweg. Er wordt geïnvesteerd in bouwkundige voorzieningen, inventaris, inrichting, bewegwijzering, bemiddelingskosten, marketing-, projectmanagementkosten en werkkapitaal. 

Ondernemer

Kayvan Faramarzi (45 jaar) en Arshia Hassanzadeh Nafari (46 jaar) zijn de ondernemers achter de nieuwe Papa John’s vestiging aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam. Ze zijn getrouwd en wonen al 20 jaar in Rotterdam. Kayvan heeft na het afronden van de middelbare school opleidingen gevolgd en ervaring opgedaan bij diverse restaurants als kok en manager. In 2012 is hij in de pizzabezorgbranche gaan werken en heeft daar ervaring opgedaan als bezorger, pizzabakker en afdelingsmanager. Arshia heeft na het afronden van haar hbo-opleiding als verloskundige en verpleegkundige in meerdere ziekenhuizen gewerkt. In Nederland heeft ze horeca-ervaring opgedaan bij onder andere McDonalds als teamleider, horecamedewerker in een ziekenhuis en als kok in meerdere verzorgingshuizen. Ze vullen elkaar goed aan en kunnen elkaars werkzaamheden overnemen. 

Van kennissen uit Amerika hoorden ze van Papa John’s en toen deze zich in Nederland vestigde, hebben ze in 2017 contact gezocht met Papa John’s voor een eigen vestiging in Rotterdam.Na de eerste gesprekken was er voldoende wederzijds vertrouwen en werd het vervolgtraject in gang gezet. Papa John’s heeft een strenge en bewezen selectieprocedure. Hierbij kijkt de franchisegever onder andere of er voldoende eigen vermogen is en naar de ervaring en ambities van de kandidaten. Kayvan en Arshia zijn ondernemend, gedreven en hardwerkend en hebben het opleidingstraject van Papa John’s goed doorlopen.

De keuze van Kayvan en Arshia viel op Papa John’s vanwege de steun op het gebied van marketing en sturing. Daarnaast biedt de franchise diverse trainingen aan omtrent het runnen van een eigen vestiging. Ook geeft de franchiseketen de beginnende franchisenemers regelmatig adviezen en tips. Wekelijks worden de startende ondernemers bezocht en ondersteund tijdens de spitsuren. De keten biedt dan ook een solide en professionele basis voor een succesvolle bedrijfsvoering door de franchisenemers.

Franchise
De formule wordt geleid door ervaren franchisegevers met een duidelijk plan voor de groei van Papa John’s in Nederland. De eerste locatie in Rotterdam is eind 2017 geopend. De vestiging van Kayvan en Arshia wordt de tweede Papa John’s in Rotterdam.

Onderneming

De franchiseformule
Papa John’s heeft in 2016 haar eerste vestiging geopend in Nederland geopend (Rijnstraat in Amsterdam). Franchisegever PJ Europe Group B.V. houdt de masterlicentie voor Nederland. De formule Papa John's bestaat ruim 30 jaar en beschikt wereldwijd over circa 5.000 vestigingspunten in 44 landen. Ondertussen zijn er 15 succesvolle vestigingen in Nederland. Papa John’s ziet met de groeiende Thuisbezorgd markt en goede infrastructuur voldoende potentie om op een verantwoorde wijze door te groeien en meer vestigingen in Nederland te openen. De vestiging in Rotterdam aan de Nieuwe Binnenweg is er daar één van.

Om in te spelen op de Nederlandse smaak heeft de franchiseketen drie typisch Nederlandse pizza’s in het menu opgenomen. De franchisegever heeft voor Nederland een hoofdkantoor geopend in Amstelveen en een distributiecentrum in Nieuwegein, van waaruit de voorraad voor Nederlandse vestigingen wordt aangeleverd.

Onderscheidend vermogen
Papa John’s heeft de missie om de beste pizza aan te bieden door gebruik te maken van authentieke producten van superieure kwaliteit gepaard met legendarische klantenservice. Zoals hun slogan luidt:

“Better ingredients, better Pizza”

Kijk hier voor de introductievideo van Papa John’s.

Onafhankelijk onderzoek locatie
De locatie Nieuwe Binnenweg 254 in Rotterdam is zorgvuldig uitgekozen door de franchisegever en de ondernemers. Voor elke locatie wordt er een onafhankelijk vestigingsplaatsonderzoek uitgevoerd door een strategisch adviesbureau voor detailhandelorganisaties. Hierbij wordt gekeken naar de haalbaarheid van een vestiging op de desbetreffende locatie. De onderzochte winkellocatie aan de Nieuwe Binnenweg is een representatieve winkelruimte gelegen op een A-locatie in Rotterdam. Binnen het bezorggebied zijn in totaal 45.480 huishoudens (86.985 inwoners). Eenpersoonshuishoudens vertegenwoordigen 53% van het verzorgingsgebied, meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 20% en meerpersoonshuishoudens met kinderen 27%. Er zijn twee directe aanbieders van pizza’s actief binnen het bezorggebied (Domino’s Pizza en New York Pizza) en een aantal indirecte aanbieders. Dit zijn veelal steakhouses, of restaurants welke ook Italiaanse pizza verkopen (zowel voor afhalen als bezorgen).

Deze vestiging zal niet gaan concurreren met de al aanwezig vestiging van Papa John’s in Rotterdam. De vestigingen liggen ver genoeg uit elkaar, rekening houdend met de maximale bezorgtijd van een warme pizza. 

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouwkundig € 94.000,-
Inventaris € 94.500,-
Entreefee € 25.000,-
Marketingfee € 15.000,-
Voorraden tegen inkoopwaarde € 5.000,-
Liquide middelen € 16.500,-
Waarborgsom huur € 5.000,-
BTW voorfinanciering € 44.000,-
Totaal € 299.000,-
Inbreng eigen vermogen € 63.000,-
Voor financiering BTW door Papa John’s € 44.000,-
Incentive oven door Papa John’s* € 27.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 165.000,-

Leenbedrag: € 165.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing.

*Op de door Papa John’s ter beschikking gestelde oven hoeft geen rente en aflossing betaald te worden. Als de vestiging aan de Nieuwe Binnenweg vijf jaar open is kan de oven tegen € 50,- worden overgenomen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Kayvan PJ v.o.f. en haar vennoten de heer K. Faramarzi en mevrouw A. Hassanzadeh Nafari in privé. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een vof zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de eigen inbreng is het privévermogen nihil. 
  • Er wordt een dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 165.000,- op het leven van de heer Faramarzi en mevrouw Hassanzadeh Nafari. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Kayvan PJ v.o.f. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De franchisegever van Papa John’s (Dun & Bradstreet score: Laag risico) geeft een gelijkblijvende terugkoopverklaring af van € 60.000,- voor de inventaris gedurende de looptijd van de lening.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Kayvan PJ v.o.f. op Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognoses voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Deze zijn opgemaakt op basis van de gerealiseerde omzet in de andere vestigingen van Papa John’s in Nederland en het verrichte marktonderzoek voor de vestiging aan de Nieuwe Binnenweg. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
Over het resterende deel van 2018 wordt een omzet geprognotiseerd van € 290.000,-. Na aflossing resteert er naar verwachting een negatief netto cashflowoverschot van € 6.000,-. Deze negatieve cashflow wordt veroorzaakt door de aanloopkosten, waar in de financieringsopzet ook rekening mee gehouden is. In 2019 (het eerste volledige jaar) is de omzet geprognotiseerd op € 606.000,- met een netto cashflowoverschot van € 14.000,- (score Ruim voldoende) na € 50.000,- privéopnamen. In 2020 is de geprognosticeerde omzet € 643.000,- met een vergelijkbaar netto cashflowoverschot van € 15.000,- na privéopnamen. Over 2019 en 2020 is er in de prognose wel uitgegaan van meestijgende privéopnames. Deze opnames kunnen bij tegenvallende resultaten indien ook lager zijn, waarbij de ondernemers nog steeds in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Aangezien het om een startend bedrijf gaat, waarderen we de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve af naar Voldoende. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit is in de aanvang Voldoende met 21% eigen inbreng op een totale investering van € 299.000,-. Ook voor ultimo 2018 en 2019 wordt een solvabiliteit van circa 20% verwacht. Naar verwachting bedraagt het eigen vermogen aan het einde van 2020 € 68.000,- op een balanstotaal van circa € 330.000,- (score Voldoende). Wij hanteren voor de Solvabiliteit de score Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is per ultimo 2018 geprognosticeerd op 0,7 en geeft de score Matig. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de terug te ontvangen BTW over de investeringen kortlopend is gefinancierd door de franchisegever. In 2019 stijgt de current ratio volgens prognose naar 1,0 en in 2020 naar 1,1. Dit geeft voor beide jaren de score Voldoende. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Voldoende, wat passend is bij het niveau van de geprognosticeerde liquide middelen.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-59021 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2018 om 11:14
investeerder-12788 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2018 om 11:14
investeerder-21804 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2018 om 11:14
investeerder-51208 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-07-2018 om 11:14
investeerder-2654 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2018 om 11:14

Ondernemer

Arshia Hassanzadeh Nafari en Kayvan Faramarzi

Crowdfund Coach


Erwin Trapman