29737

Parfumado

€ 150.000  |  7,5% rente  |  42 maanden  Investeerders: 172
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-05-2018 in 1 uur volgeschreven door 172 investeerders

Samenvatting

Parfumado B.V. is een abonnementsmodel op merkparfums. Het bedrijf is een jong en razendsnel groeiend tech-onderneming, die hard op weg is een van oudsher traditionele industrie stevig te innoveren. Voor € 14,95 per maand hebben abonnees iedere maand opnieuw de mogelijkheid een merkparfum naar keuze in reisformaat thuis te ontvangen. De Telegraaf noemde Parfumado B.V. al in het rijtje met andere succesvolle abonnementsmodellen zoals Spotify, Bloomon en Netflix.

Parfumado B.V. is door Martijn van Rooy en zes anderen opgericht (waaronder de oprichter van Quote-magazine). Zij hebben jarenlange ervaring op het gebied van ondernemerschap en in de parfumindustrie. Zij zijn ieder medeaandeelhouder voor 5%. De resterende 70% van de aandelen zijn via MVR Business B.V. in het bezit van Martijn van Rooy.

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 175.000,-, waarvan € 25.000,- als achtergestelde lening door een aantal van de medeoprichters wordt verstrekt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 42 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 36 maanden. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico

De debiteuren zijn Parfumado B.V. en MVR Business B.V. Dun & Bradstreet geeft Parfumado B.V. en MVR Business B.V. de kwalificatie Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren zijn Parfumado B.V. en MVR Business B.V. De (huidige en toekomstige) voorraad en inventaris van Parfumado B.V. worden verpand aan de investeerders. De heer M. van Rooy geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-, die van morele waarde is. De heer F.F.G.J. van Rooy, vader van Martijn, geeft een persoonlijke borgstelling af voor €50.000,-, die van materiële waarde is. De lening van de aandeelhouders van € 37.800,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van vier aandeelhouders van € 25.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met het niveau van 35%.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering betreft een voorraadfinanciering en zal tevens worden gebruikt ten behoeve van de verdere ontwikkeling van haar data-gedreven technische platform.

Ondernemer

Martijn van Rooy (1990) studeerde af in Psychologie en Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In zijn studententijd was hij bestuurslid van zijn studentenvereniging. Na zijn studie deed hij relevante werkervaring op bij zowel grote corporates (PepsiCo) als startende bedrijven. Twee jaar werkte hij voor niche-parfummerk YVRA 1958, waar hij de wereld van parfums goed leerde kennen en hij zich verder specialiseerde in het online marketen en verkopen van parfums. Martijn is zeer sociaal en heeft een goed gevoel voor het samenstellen van teams.

Tot de medeoprichters en tevens aandeelhouders behoren onder meer:

Multi-ondernemer Maarten van den Biggelaar (1955) studeerde rechten en introduceerde als eerste ondernemer het internet in Nederland met zijn bedrijf Planet Internet. Daarvoor introduceerde hij muziekzender The Box in Nederland en is hij oprichter van het zakenblad Quote. Ook deze ondernemingen werden succesvol verkocht. Vandaag de dag investeert hij in veelbelovende ondernemers en is hij actief betrokken bij het opzetten van innovatieve concepten. Maarten mag zodoende expert op het gebied van succesvol bedrijven bouwen worden genoemd.

Yvo van Regteren Altena (1958) is schrijver (o.a. ‘Man & Pak’ met Jort Kelder), lifestylejournalist (Esquire, NRC, Quote) en oprichter van parfumhuis YVRA 1958. Zijn parfumkennis is van toegevoegde waarde voor het kunnen adviseren van de Parfumado-klant. Yvo is fijnproever en kan zijn gevoel voor esthetiek als geen ander vertalen naar het geschreven woord.

Martijn Wijsmuller (1989) en Paul Veen (1988) zijn verantwoordelijk voor de ruggengraat van de organisatie, het technische platform. Platformontwikkeling en data-analyses zijn al jaren een passie van beide. Door de aanwezigheid van Martijn en Paul is het team complementair aan elkaar en wordt er binnen de organisatie snel geschakeld tussen denken en doen. Hun technische competenties maken het naast het goede bedrijfsidee ook een bedrijf met potentie.

Onderneming

Kernprofiel  

Parfumado B.V. (www.parfumado.com) is een abonnementsmodel op merkparfums en wordt door de pers betiteld als innovator in een traditionele industrie. Het bedrijf is opgericht door mannen met jarenlange ervaring op het gebied van ondernemerschap en in de parfumindustrie. Sinds haar lancering groeit de onderneming maandelijks. In minder dan 6 maanden tijd zijn er meer dan 10.000 parfums aan abonnees verzonden met een gerealiseerde maandelijkse omzet van € 30.000,-.

Het bedrijf bevindt zich in een niche van een traditionele markt, namelijk de online verkoop van merkparfums. Parfumado B.V. is een sample-platform wat wil zeggen dat er geen hele flessen worden verkocht maar juist reisflacons (8ml) waarmee de abonnee zich ruim een maand kan parfumeren. Parfumado B.V. is uniek in Europa met haar concept en creëert voor zowel merk, retail als consument toegevoegde waarde.

Missie en doelstellingen

Parfumado’s missie is het op grote schaal inspireren en verblijden van mensen met de bijzondere wereld van parfums. Tijdens het uitvoeren van deze missie wordt concrete waarde toegevoegd voor merken (zowel groot als klein) en constructief bijgedragen aan de verkoop van hele flessen parfums.

De ondernemingsdoelen zijn gestoeld op waarde creatie en toekomstige groei. De eerste maanden van de onderneming zijn goed verlopen. Er wordt toegewerkt naar 10.000 actieve abonnees en een miljoen euro omzet. Over drie jaar verwacht Parfumado B.V. meer dan 150.000 abonnees te hebben, een jaarlijkse omzet van 30 miljoen én is het bedrijf actief in Nederland, België, Duitsland, Spanje en Scandinavië.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen

Het onderscheidend vermogen is dat Parfumado B.V. de consument voor een laagdrempelig bedrag een maand kennis laat maken met merkparfums. De manier van werken is uniek en biedt abonnees de mogelijkheid in één jaar twaalf exclusieve parfums te dragen. Door slim gebruik te maken van de nieuwste technologieën kan men de klant beter informeren en sturen in het keuzeproces. Daarnaast kan de Parfumado-abonnee de gekozen parfums altijd bij zich dragen middels de chique en handzame travelcase. Het bedrijf werkt direct samen met leveranciers en/of distributeurs van officiële merken. Voor de lange termijn zien ze samenwerkingen met grote spelers als interessant.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
 

Aankoop voorraad en ontwikkeling software € 175.000,-
Totaal € 175.000,-
Achtergestelde lening door aandeelhouders € 25.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 42 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Parfumado B.V. en MVR Business B.V.
  • De (huidige en toekomstige) voorraad en inventaris van Parfumado B.V. worden verpand aan de investeerders.
  • De heer M. van Rooy geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De heer F.F.G.J. van Rooy geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,- . Deze borgstelling heeft op dit moment volledige materiële waarde.
  • De lening van MVR Business B.V., Springkikker 2 B.V., VDB Holding B.V., PWAMS Holding B.V., AskPhill B.V., DURKDOTCOM B.V. en de heer Y.F van Regteren Altena ter hoogte van € 37.800,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De lening van MVR Business B.V. en Springkikker 2 B.V. en VDB Holding B.V. en AskPhill B.V. en de heer Y.F. van Regteren Altena, ter hoogte van € 25.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Parfumado B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert zowel Parfumado B.V. als MVR Business B.V. als Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de score Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2017 en de prognosecijfers voor de jaren 2018 en 2019 van Parfumado B.V. B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Formeel opgericht in maart 2017 is men feitelijk pas in augustus van start gegaan met een omzet over 2017 van € 31.000,-. De ontwikkeling zet zich nu voort blijkens de omzetcijfers en van het aantal abonnementen van het eerste kwartaal. Op grond van het eerste kwartaal wordt ultimo 2018 een omzet geprognosticeerd van €646.000,- met een genormaliseerde cashflow van €12.000,-. Ultimo 2019 wordt conform de prognose een omzet behaald van € 3.100.000,-, met een genormaliseerde cashflow van €478.000.
Omdat bovenstaand vooral op prognoses is gebaseerd, beoordelen wij de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
Als gevolg van het ingebrachte aandelenkapitaal en de achtergestelde lening van € 37.800,- bedroeg de solvabiliteit eind 2017 83% op een balanstotaal van € 77.000,-. De verwachting is dat de solvabiliteit voor ultimo 2018 36% is op een balanstotaal van € 278.000,-. Eind 2019 is de verwachting dat de solvabiliteit op 60% uitkomt op een balanstotaal van € 960.000,-. De Solvabiliteit beoordelen wij voor nu op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio in 2017 is volgens de definitieve jaarcijfers vastgesteld op 4,5 (score Excellent). Ultimo 2018 wordt de current ratio naar verwachting beraamd op 2,2 (score Excellent). De afname wordt veroorzaakt door een toename van het kort vreemd vermogen. De liquiditeitspositie blijft naar verwachting comfortabel. In 2019 wordt de current ratio begroot op 2,5 (score Excellent). De Liquiditeit beoordelen wij op dit moment op Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning
Parfumado wil graag dat investeerders ambassadeurs worden! Investeerders ontvangen een unieke kortingscode van 50% die zij met hun vrienden/kennissen kunnen delen. Wanneer zij 2 nieuwe leden aanbrengen met deze code krijgen investeerders een 2 maanden abonnement gratis (t.w.v. € 29,80) en wanneer zij 5 leden aanbrengen met deze code krijgen investeerders een 5 maanden abonnement (tw..v. €74,75) gratis.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-55004 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-05-2018 om 10:05
investeerder-31240 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-05-2018 om 10:05
investeerder-7358 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-05-2018 om 10:05
investeerder-41196 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-05-2018 om 10:05
investeerder-24122 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-05-2018 om 10:05

Ondernemer
Martijn van Rooy
Yvo van Regteren Altena

Crowdfund Coach


Fred Bouwman