41684

Partyland.Party Nederland B.V.

€ 140.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 326
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-02-2022 in 21 uur volgeschreven door 326 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Partyland.Party Nederland B.V.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Opstart
Datum van oprichting 01-02-2022

Leendoel

Partyland is een internationaal concept dat door de ondernemer Dave Aben gestart gaat worden in Nederland. Dave heeft 18 jaar ervaring in de retail en heeft gewerkt voor 2 grote multinationals. Binnen de retail heeft hij verschillende functies bekleed, van inkoop tot aan management. Partyland is een winkel welke artikelen zal aanbieden voor (thema)feesten. De winkel zal ingericht worden in verschillende secties, waarvan sommige permanent (een sectie voor kinderfeesten bijvoorbeeld), en andere seizoensgebonden (zoals een Halloween- en carnavalssectie). Dave zal als ‘Master Franchiser’ het concept uit Scandinavië in Nederland opzetten. Hij zal zelf de eerste vestiging in Breda openen, met als doel om uiteindelijk uit te groeien naar 15 franchisevestigingen over heel Nederland. Voor de opstart van de winkel in Breda is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 140.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, met een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Franchise fee € 68.000
Inventaris € 25.000
Voorraad € 35.000
Voorfinanciering BTW € 30.000
Werkkapitaal € 42.000
Totaal € 200.000
Eigen inbreng € 60.000
Collin Direct € 140.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Partyland.Party Breda B.V.
  • Partyland.Party Nederland B.V.
  • BMR Aben B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Partyland.Party Nederland B.V., Partyland.Party Breda B.V. en BMR Aben B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling door de heer D.A.L.C. Aben ter hoogte van € 140.000,- afgegeven. De waarde van de borgstelling is door de overwaarde op het woonhuis op dit moment materieel van aard.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 140.000,- op het woonhuis aan het Wagemakerspark 76, 4818TV (kadastraal bekend als sectie D, nummer 10374 te Breda) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 850.000,- en openstaande schuld van € 831.900,- . De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 1.102.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Partyland.Party Nederland B.V. en BMR Aben B.V. is Laag risico. De score voor  Partyland.Party Breda B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we de score op Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van Partyland.Party Breda B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De verwachting is dat het coronavirus nauwelijks invloed zal gaan hebben op de bedrijfsactiviteiten. De ondernemer verwacht te starten vanaf medio april/mei, waarbij de verwachting is dat de meeste maatregelen niet meer van kracht zullen zijn. Door de toekomstige versoepelingen zullen er naar verwachting weer feestjes, festivals en verjaardagen op grote schaal gevierd worden wat een positieve invloed zal hebben op de omzet van Partyland.

Jaarcijfers

Openingsbalans

Activa

  Openingsbalans
Vaste activa € 126.000
Vlottende activa € 65.000
Overige vlottende activa € 9.000
Totaal € 200.000

Passiva

  Openingsbalans
Eigen vermogen € 60.000
Langlopende schulden € 140.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 200.000

 

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 361.000  
Bruto winst € 225.000  
Kosten € 189.000  
Belasting € 5.000  
Nettowinst € 31.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-295958 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-02-2022 om 7:41
investeerder-108320 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-02-2022 om 7:36
investeerder-109827 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-02-2022 om 7:07
investeerder-185685 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-02-2022 om 0:12
investeerder-14956 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-02-2022 om 23:20

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders