40685

Pastel & Naturel V.O.F.

€ 125.000  |  7,0% rente  |  96 maanden  Investeerders: 242
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-09-2021 in 1 uur volgeschreven door 242 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Pastel & Naturel V.O.F.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Verbouw bedrijfsruimte
Datum van oprichting 01-07-2016
Website www.pastel-naturel.nl

Leendoel

Serge en Suzanne zijn in 2016 een webshop in huis- en tuinartikelen gestart. De exploitatie van de onderneming ontwikkelde zich zo goed dat de ondernemers eind 2020 hebben besloten om beider dienstverbanden te beëindigen en zich volledig te focussen op de webshop. De ondernemers zijn op zoek naar een financiering voor de verbouwing en dus het optimaliseren van de bedrijfsruimte.

Er wordt een lineaire lening van € 125.000,- verstrekt met een looptijd van 96 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing onroerend goed € 150.000
Totaal € 150.000
Eigen inbreng € 25.000
Collin Direct € 125.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heer S.K. van der Schans en mevrouw S.A.P.C. van der Schans – de Jong handelend onder de naam Pastel & Naturel V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het woonhuis en bedrijfsruimte.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Pastel & Naturel V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het woonhuis en bedrijfsruimte aan de Kerkstraat 74, 5161EE te Sprang-Capelle (kadastraal bekend als sectie B, nummers 5169 en 5542 te Sprang) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis inclusief bedrijfsruimte is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- en openstaande schuld van € 509.000,-. Op basis van een recent taxatierapport met waarde peildatum 26 juli 2021 heeft het onderpand een marktwaarde van € 810.000,-.
  • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven door de heer S.K. van der Schans en mevrouw S.A.P.C. op het woonhuis inclusief bedrijfsruimte met als adres: Kerkstraat 74, 5161 EE te Sprang-Capelle. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Pastel & Naturel V.O.F. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Pastel & Naturel V.O.F. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De ondernemers geven aan geen negatieve invloed te hebben ervaren inzake de coronapandemie. Als online webshop is er enkel meer omzet gerealiseerd vanwege de sluiting van de fysieke winkels tijdens de lockdown. Dit heeft bijgedragen aan de groei van het bedrijf. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 54.000
Vlottende activa € 29.000
Overige vlottende activa € 1.000
Totaal € 84.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 48.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 36.000
Totaal € 84.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 412.000  
Bruto winst € 139.000  
Kosten

€ 76.000

 
Resultaat € 63.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 600.000  
Bruto wins € 200.000  
Kosten € 107.000  
Resultaat € 93.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-22699 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-09-2021 om 11:09
investeerder-36574 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-09-2021 om 11:08
investeerder-5433 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-09-2021 om 11:08
investeerder-132629 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-09-2021 om 11:08
investeerder-104144 heeft € 200 geïnvesteerd.
07-09-2021 om 11:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders