38295

Pensioenadviesburo Leeuwarden B.V.

€ 25.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 72
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-10-2020 in 1 uur volgeschreven door 72 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Pensioenadviesburo Leeuwarden B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verduurzaming bedrijfspand
Datum van oprichting 23-05-2001
Website www.pensioenadviesgroep.nl

Leendoel

Pensioenadviesburo Leeuwarden B.V., geëxploiteerd door Jaap Cuperus, adviseert op het gebied van (collectieve) pensioenregelingen, doet onderzoek naar pensioenverplichtingen vanuit bedrijfstakpensioenfondsen of CAO’s en ondersteunt advocaten bij pensioen- en arbeidsrechtelijke vraagstukken. De klanten bevinden zich voornamelijk in het MKB tot 50 werknemers. Voor het verduurzamen van het bedrijfspand heeft de ondernemer een financiering nodig.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verduurzaming bedrijfspand € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn:
    • Pensioenadviesburo Leeuwarden B.V.
    • J. Cuperus Beheer B.V.
  • Door de heer J. Cuperus wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
  • De heer J. Cuperus geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand met als adres Tijnjedijk 89 in Leeuwarden wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen. Het bedrijfspand is op 29-08-2019 getaxeerd met een marktwaarde van €510.000. De restschuld per 01-09-2020 bedraagt €330.000.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Pensioenadviesburo Leeuwarden B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Pensioenadviesburo Leeuwarden B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan dat het coronavirus tot dusver beperkte invloed heeft op de exploitatie van Pensioenadviesburo Leeuwarden B.V. Ongeveer de helft van de omzet wordt gegenereerd op basis van abonnementen. De verwachting van de ondernemer is dat de abonnementen de komende jaren gaan groeien, om zo de continuïteit te waarborgen.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer heeft het bedrijfspand, waarop deze financiering betrekking heeft, privé in bezit. Pensioenadviesburo Leeuwarden B.V. maakt gebruik van een van de kantoorruimtes, de overige kantoorruimtes worden verhuurd middels vaste huurcontracten. De huuropbrengsten leverden de ondernemer in 2019 een nettoresultaat op van €15.800,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 55.000 € 51.000
Vlottende activa € 76.000 € 48.000
Overige vlottende activa € – € 15.000
Totaal € 131.000 € 114.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 37.000 € 43.000
Langlopende schulden € 16.000 € 3.000
Kortlopende schulden € 78.000 € 68.000
Totaal € 131.000 € 114.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 144.000  
Bruto winst € 144.000  
Kosten € 137.000  
Belasting € 1.000  
Netto winst € 6.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-60290 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-10-2020 om 10:01
investeerder-6822 heeft € 300 geïnvesteerd.
09-10-2020 om 10:01
investeerder-61185 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-10-2020 om 10:01
investeerder-118979 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-10-2020 om 10:01
investeerder-65666 heeft € 200 geïnvesteerd.
09-10-2020 om 10:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders