27902

Platowood – dochteronderneming Schipper Bosch

€ 1.250.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 860
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

78 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-08-2017 in 2 dagen volgeschreven door 860 investeerders

Samenvatting

De al jarenlang bestaande en sterk gekapitaliseerde Schipper Bosch Groep, een ontwikkelende belegger uit Amersfoort, heeft in 2013 Platowood aan de groep toegevoegd. Platowood is gehuisvest op het prijswinnende en 90 hectare groot bedrijventerrein Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. IPKW is een van de gebieden die eigendom is van de Schipper Bosch Groep.  

Platowood levert 100% duurzaam, vormvast en goed verwerkbaar hout. Het hout is afkomstig uit snelgroeiende en verantwoord beheerde FSC®-bossen. Door het unieke, wetenschappelijke en gepatenteerde veredelingsproces (hydro-thermische modificatie) worden de in het hout aanwezige eigenschappen versterkt, zonder chemische toevoegingen. Daarmee is dit hout het meest milieuvriendelijke alternatief voor tropisch hardhout. Met een groeiend aantal projecten in de woning- en utiliteitsbouw, infra en de interieurbouw heeft Platowood een trackrecord opgebouwd dat in de bouwsector herkend en erkend wordt. De heren Schoonderbeek, eigenaren van Schipper Bosch, hebben rotsvast vertrouwen in de onderscheidende positie die Platowood inneemt als duurzame houtproducent. 

Platowood staat aan de vooravond van een schaalsprong. Na de aankoop in 2013 heeft Schipper Bosch het bedrijf gefinancierd, nieuw management aangetrokken en de interne processen sterk verbeterd. Inmiddels is de weg naar boven gevonden en verwacht men in 2017 een break-even situatie te realiseren. Hierbij wordt opgemerkt dat de basis voor de gevraagde financiering aan Platowood is gelegen in de financieel sterke Schipper Bosch Groep die volledig garant staat voor de gevraagde financiering en het management ondersteunt in deze groeifase.

Financieringsbehoefte
Om een solide voorraad te hebben waaruit snel geleverd kan worden heeft Platowood grotere partijen hout nodig. Gezien de beperkte seizoenen wanneer het hout gekapt kan worden in de duurzame productiebossen, moet Platowood meer hout op voorraad gaan inkopen. De totale investering bedraagt € 1.250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd. De ondergrens voor funding is bepaald op € 750.000,-. Indien het doelbedrag van € 1.250.000,- niet gerealiseerd mocht worden, zal Schipper Bosch het restant intern financieren aan Platowood. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Panoptikon Beheer B.V. een kwalificatie Minimaal risico. Voor Schipper Bosch Beheer B.V. en IPKW Real Estate B.V. wordt eveneens een score Minimaal risico aangegeven. Voor M.S. Beheer B.V geldt een Verhoogd risico en voor Platowood een Aanzienlijk risico. Voor deze aanvraag wordt de kwalificatie van de moedermaatschappij Panoptikon Beheer B.V. gehanteerd. De Collin Credit Score overall komt uit op Goed. De debiteuren voor de lening zijn Panoptikon Beheer B.V., Schipper Bosch Beheer B.V., Industriepark Kleefse Waarde Real Estate B.V., MS Beheer B.V. en Plato Wood B.V. De ondernemer en algemeen directeur van Schipper Bosch, de heer Bart Schoonderbeek, geeft een persoonlijke – op dit moment materiële – borgstelling af voor een bedrag van € 250.000,-. De huidige en toekomstige voorraad (hout) wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De lening zal worden aangewend ten behoeve van de voorraadvorming die nodig is om de schaalsprong die Platowood voor ogen heeft mogelijk te maken. Platowood Vuren, Platowood Populier en Platowood Fraké worden in de eigen productiefaciliteit in Arnhem veredeld. Voor het laatste product geldt dat het basismateriaal afkomstig is uit West-Afrika. De looptijd van de Platowood Fraké productiecyclus, van verantwoorde oogst, verscheping en het hydro-thermisch veredelen, is kapitaalintensief. De groei die als gevolg van de marktontwikkelingen wordt voorzien, in combinatie met het tenminste behouden van de mate van leveringszekerheid en het bestaande serviceniveau van Platowood, betekent dat voorraden en daarmee het kapitaalbeslag zullen groeien. De gevraagde financiering wordt hiervoor aangewend.

Ondernemer

Michel Schoonderbeek (64) is zijn hele leven lang werkzaam geweest als ontwikkelaar en belegger en heeft Schipper Bosch gebracht tot de huidige omvang. Michel is eigenaar van Panoptikon Beheer B.V. en daarmee grootaandeelhouder van de Schipper Bosch groep. Hij heeft de dagelijkse leiding overgedaan aan zoon Bart. Michel is als grootaandeelhouder nauw betrokken bij de activiteiten binnen Schipper Bosch. 

Bart Schoonderbeek (40) is algemeen directeur van prijswinnend ontwikkelaar en belegger Schipper Bosch (initiatiefnemer duurzaam Industriepark Kleefse Waard in Arnhem en binnenstedelijk herontwikkelingsproject de Nieuwe Stad in Amersfoort). Hij is als participerend belegger direct betrokken bij de ontwikkeling van Platowood en heeft een belangrijke rol gespeeld in het klaarstomen van de organisatie voor de schaalsprong die nu aanstaande is. Zijn oog voor betekenisvolle innovaties die bijdragen aan een duurzame toekomst, bracht hem op het pad van Platowood. Als architect van huis uit was hij van meet af aan onder de indruk van de kwaliteit en uitstraling van het materiaal. De enorme potentie van Platowood verklaart hij vanuit het zogeheten ‘upcycling effect’. “Als je lokaal populierenhout kunt upgraden tot een hoogwaardig product – en Platowood kan dat –, dan heb je in potentie goud in handen. De tijd is rijp voor dit soort innovatieve oplossingen.”

Het managementteam van Platowood bestaat, naast Bart Schoonderbeek, uit Brent Boerkamp en René Homan. Brent Boerkamp (39) is al sinds 2003, na het afronden van de hbo-opleiding commercieel technische bedrijfskunde en bouwmanagement, aan Platowood verbonden. Hij is het technisch brein achter Platowood. Hij heeft het productieproces in de loop der jaren technisch verder vervolmaakt, gecommercialiseerd en de productrange uitgebouwd. Dat geeft enorme voldoening: “We maken een product waarmee we de wereld in verschillende opzichten een stukje mooier kunnen maken. Ik werk met veel plezier aan een product dat ook nog iets goeds doet voor de wereld.”

René Homan (50) is door Platowood aangetrokken om de schaalsprong effectief te begeleiden. Deze aan de TU Delft (materialsscience and engineering) opgeleide ingenieur heeft de organisatie de afgelopen periode versterkt en voorbereid op vergroting van het marktaandeel in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. René was ruim elf jaar actief als managing directeur bij Nedcam, technisch dienstverlener voor architectuur/bouw, jachtbouw, composietenindustrie, kunstobjecten en in de interieurbouw. De keuze voor Platowood was er een van volledige overgave: “Je kunt een product als Platowood succesvol maken als je er helemaal achter staat. Het is geweldig om te zien dat we een ecologisch verantwoorde oplossing kunnen bieden die duurzamer en ook nog goedkoper is dan hardhout.”

Onderneming

Historie Platowood (www.platowood.nl
De geschiedenis van Platowood gaat terug naar 1972, als Shell Research tijdens de oliecrisis onderzoek doet naar het onttrekken van olie uit hout. Dit onderzoek krijgt als codenaam PLATO, een afkorting van Providing Lasting Advanced Timber Option. Shell-onderzoeker Herman Ruyter vermoedt dat hout door het proces rotbestendig kan worden gemaakt en in 1989 beschrijft hij voor het eerst het huidige verdelingsproces in een wetenschappelijke publicatie. Als Shell het PLATO-project afstoot verwerft Ruyter samen met twee andere Shell-managers de octrooien voor het proces. Het bedrijf Platowood wordt opgericht.

Nadat in 1994 een experimentele fabriek in Wageningen werd geopend, startte Platowood in 2000 een productiefabriek op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Tot op de dag van vandaag bedient Platowood vanuit deze locatie een grote groep nationale en internationale klanten, die kiest voor een hoogwaardig kwaliteitsproduct waarbij duurzaamheid centraal staat.

Overname door Schipper Bosch Groep in 2013 (www.schipperbosch.nl)
Schipper Bosch is een ontwikkelende belegger die de omgeving op vernieuwende wijze verrijkt. Door gebieden, projecten en producten te (her)ontwikkelen en er in te beleggen, creëert men plekken die waarde toevoegen. Plekken met kwaliteit, duurzame oplossingen en verbinding tussen gebied, gebouw en gebruiker. Schipper Bosch is eigenaar van het prijswinnende en 90 hectare groot bedrijventerrein Industriepark Kleefse Waard in Arnhem waar Plato Wood B.V. is gehuisvest. In 2013 is Platowood failliet gegaan en heeft Schipper Bosch dit bedrijf overgenomen en toegevoegd aan de Schipper Bosch Groep. Men heeft rotsvast vertrouwen in de marktpotentie van de duurzame oplossing die is ontwikkeld en na de acquisitie een meerjarig verbetertraject ingezet om van Platowood een gezonde onderneming te bouwen. 

Kernprofiel en duurzaamheid
Platowood produceert hoogwaardig, duurzaam (op aanvraag fsc-gecertificeerd) hout voor de bouw. Platowood, dat onder architecten al synoniem is voor duurzaam hout, is een volwaardig alternatief voor hardhout, met dezelfde toepassingsmogelijkheden en uitstraling, maar met een betere vormstabiliteit en beschikbaarheid en bovendien goedkoper. Platowood wordt toegepast in de woning- en utiliteitsbouw, infrastructurele werken en de interieurbouw. 

Platowood maakt hardhout overbodig en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van tropische bossen. Binnen de bouwsector wordt Platowood erkend vanwege haar bijdrage aan duurzaam bouwen. Platowood is winnaar van de Houtarchitectuurprijs 2012, UK Wood Awards 2014 en werd genomineerd voor twee prestigieuze architectuurprijzen: AHEC (American Hardwood Export Council) en het World Architecture Festival (WAF) 2014.

Platowood is het resultaat van een uniek, gepatenteerd hydro-thermisch modificatieproces. Platowood is het enige bedrijf ter wereld dat hout op deze duurzame wijze modificeert, waarbij de al in het hout aanwezige eigenschappen worden versterkt, zonder chemische toevoegingen. Dit platoniseren onder relatief lagere temperaturen is de beste methode, omdat het hout zijn celstructuur, en dus al zijn goede eigenschappen, behoudt. Het unieke proces is het resultaat van jarenlang onderzoek. De almaar toenemende aandacht voor duurzaam bouwen, in combinatie met de sterk groeiende bouwsector, maakt dat de marktomstandigheden ideaal zijn voor Platowood.

Missie en visie
Platowood is een relevante, meedenkende partner voor organisaties in de bouwsector die streven naar duurzame nieuwbouw en renovatie. Platowood levert hoogwaardige, duurzame houtproducten met een zo klein mogelijke CO2-footprint en belasting van natuurlijke hulpbronnen gedurende het hele proces. Van bosbeheer tot productie en toepassing. Daarbij hanteert Platowood een zeer hoog serviceniveau, passend bij de ambities van de bouwsector om volgens de hoogste standaarden te bouwen.

Positionering in de markt
De positionering van Platowood groeit mee met de mate waarin de bouwsector verduurzaamt. Begonnen als nicheproduct, dat vooral door architecten werd gekozen vanwege de esthetische en duurzaamheidskwaliteiten, wordt Platowood steeds meer ‘mainstream’. De unieke eigenschappen met betrekking tot duurzaamheid en vormstabiliteit maken Platowood voor steeds meer projecten een aantrekkelijk product, waarmee voldaan kan worden aan de duurzaamheidseisen van de opdrachtgever.

Platowood levert aan de gehele bouwsector in Nederland, België en een deel van het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is een netwerk van preferred dealers opgebouwd, bestaande uit gerenommeerde bedrijven in de hout- en bouwmaterialengroothandel, met een goede geografische spreiding. Verder gaat veel aandacht uit naar architecten die een belangrijke rol hebben in de keuze voor duurzame materialen.

Concurrentiepositie
Het unieke gepatenteerde veredelingsproces van Platowood maakt dat het product de vergelijkingstest met ander thermisch gemodificeerd hout kan doorstaan. Dat neemt niet weg dat er op het oog vergelijkbare producten worden aangeboden. De voorsprong van Platowood bij met name architecten, die Platowood als soortnaam voor duurzame alternatieven voor hardhout gebruiken, wil Platowood de komende tijd ook in de rest van de bouwsector ‘verzilveren’.

De lening wordt aangewend om in één keer grotere partijen Fraké-hout te kunnen aanschaffen. Daarmee wordt een voorraadniveau gecreëerd dat Platowood in staat stelt de gewenste schaalsprong te realiseren met behoud van leveringszekerheid. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Om een solide voorraad te hebben waaruit snel geleverd kan worden heeft Platowood grotere partijen hout nodig. Gezien de beperkte seizoenen wanneer het hout gekapt kan worden in de duurzame productiebossen, moet Platowood meer hout op voorraad gaan inkopen. Hiervoor is een financieringsbehoefte van € 1.250.000,- aan de orde.

Door Schipper Bosch, via haar Holding Panoptikon Beheer B.V. en door verhuurder Industriepark Kleefse Waard, is er reeds een bedrag van ca € 1 miljoen in Platowood geïnvesteerd. Schipper Bosch heeft zich bereid verklaard eventuele tekorten ook in de toekomst te financieren.

Leenbedrag: € 1.250.000,- 
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

De ondergrens voor funding is bepaald op € 750.000,-. Indien het doelbedrag van € 1.250.000,- niet gerealiseerd mocht worden, zal Schipper Bosch het restant intern financieren aan Platowood. 

Risico

De huisbankier van de Schipper Bosch Groep is de Rabobank. De ondernemers kiezen er nadrukkelijk voor, in afstemming met de Rabobank, deze voorraadfinanciering niet via de kredietlijnen van Rabobank te laten verlopen. Men beschikt over diverse vastgoedfinancieringen bij de Rabobank en wil deze voorraadfinanciering niet vermengen met vastgoedleningen. Er is afstemming geweest tussen Collin en de Rabobank over deze financieringsopzet en Rabobank acht het passend op deze wijze Platowood te crowdfunden.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Panoptikon Beheer B.V., Schipper Bosch Beheer B.V., MS Beheer B.V., Industriepark Kleefse Waard B.V. en Plato Wood B.V. 
  • De heer Bart Schoonderbeek geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De huidige en toekomstige voorraad van Plato Wood B.V. wordt verpand in eerste verband aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Er is een ‘no change of ownership’ overeengekomen welke inhoudt, dat bij vervreemding van de aandelen van Plato Wood B.V. er vooraf toestemming van Collin verleend dient te worden. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft Panoptikon Beheer B.V. een kwalificatie Minimaal risico. Voor Schipper Bosch Beheer B.V. en IPKW Real Estate B.V. wordt eveneens een score Minimaal risico aangegeven. Voor MS Beheer B.V. geldt een Verhoogd risico en voor Platowood Aanzienlijk risico. Voor deze aanvraag wordt de kwalificatie Minimaal risico van de moedermaatschappij Panoptikon Beheer B.V. gehanteerd. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De CCS is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers van Panoptikon Beheer B.V., de vennootschappelijke jaarcijfers van Plato Wood B.V. en op de meerjarenbegroting van Platowood voor de periode 2017-2019. De overall CCS leunt sterk op de financiële performance van de mee verbonden partijen die zich als mededebiteur hebben verbonden aan de financiering aan Platowood. De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit
Platowood is bezig met een groeislag, na de aankoop van dit bedrijf door de Schipper Bosch Groep. De kasstroom na financiering over geheel 2017, zal net toereikend zijn om aan de bedrijfs- en financieringslasten te kunnen voldoen. Hierbij wordt opgemerkt dat de verhuurder (IPKW) in 2017 de huurlasten niet in rekening zal brengen. Op basis van de aangeleverde prognoses bedraagt de vrije kasstroom na financiering over 2018 € 57.000,-, waarbij ook de huurlasten volledig voldaan kunnen worden. De verhuurder IPKW Real Estate B.V. heeft zich bereid verklaard, indien nodig de huurlasten in 2018 eveneens niet of gedeeltelijk door te belasten. Hiermee is er voldoende buffer in de vrije kasstroom om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Daar bovenop is er ruim comfort te ontlenen uit de garantstelling van Panoptikon Beheer B.V. Op basis van de door de accountant goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening 2016, is er een meer dan ruime kasstroom aanwezig in de groep, waaruit de financieringsverplichtingen van Platowood ruimschoots voldaan kunnen worden. Een score Goed is passend.

Solvabiliteit
De verstrekte lening en rekening-courantverhouding tussen Panoptikon Beheer B.V., IPKW Real Estate B.V. en Platowood hebben als gevolg van het mede-debiteurschap een achtergesteld karakter. Het eigen vermogen op de enkelvoudige balans van Platowood is eind 2016 € 709.481,- negatief. Echter, het  geconsolideerd vermogen van betrokken entiteit Panoptikon Beheer B.V. bedraagt ruim 26% op een balanstotaal van ca € 150 miljoen. Leunend op de sterke vermogenspositie van de Schipper Bosch Groep/Panoptikon Beheer B.V. is de score Ruim voldoende passend.

Liquiditeit
De werkkapitaalpositie van Platowood is van voldoende niveau, gezien het feit dat huurlasten niet in rekening zijn gebracht en in rekening-courantverhouding worden geboekt. Tevens heeft de eigenaar Schipper Bosch Groep sinds 2013 liquiditeitstekorten aangezuiverd. Zij heeft verklaard dit te blijven doen totdat Platowood in staat is op eigen benen te staan. Dit is onderstreept door zich als groep (zie juridische structuur) volledig aansprakelijk te stellen voor deze financiering. De geconsolideerde werkkapitaalpositie van de groep is uitstekend (score Excellent) en is er voldoende comfort aanwezig in de werkkapitaalpositie van Platowood. We hanteren voorzichtigheidshalve een score Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13640 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-08-2017 om 11:08
investeerder-40322 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-08-2017 om 11:03
investeerder-31202 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-08-2017 om 11:01
investeerder-2440 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-08-2017 om 10:44
investeerder-5024 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-08-2017 om 10:40

Reacties

Investeerder – 8414
09-08-2017 10:57
Ik begrijp de opmerking m.b.t. stevige positie Schipper Bosch groep niet helemaal. Uit de balans (uit KvK) blijkt ultimo 2016 een eigen vermogen dat nagenoeg geheel gevormd is door herwaarderingsreserve. Daarnaast een verslechtering van het werkkapitaal t.o.v. het vorige jaar van – 126k naar -372k. Liquide middelen EUR 843. Graag nadere toelichting.

R.P. van den Bunt
09-08-2017 12:07
Hartelijk dank voor uw vraag!

Het document waaraan u refereert herkennen wij uit de enkelvoudige balans van Schipper Bosch Groep.

De herwaarderingsreserve is ontstaan door waarde vermeerderingen van het vastgoed. Dit wordt gerealiseerd op basis van langlopende verhuurcontracten. Met betrekking tot het werkkapitaal, is hier gekeken naar de houdster maatschappij individueel. Het betreffen voornamelijk intercompany schulden en vorderingen. In de houdster maatschappij zijn geen activiteiten. Vandaar dat er geen ruime liquide middelen aangehouden worden.

Collin Crowdfund heeft in haar beoordeling de complete groep in ogenschouw genomen.

Met vriendelijk groet,
Platowood
R.P. van den Bunt

Investeerder – 17247
09-08-2017 11:16
In een bijzinnetje wordt vermeld dat Platwood in 2013 failliet is gegaan. Wat was hiervan de oorzaak?

Investeerder – 38380
09-08-2017 11:42
Beste investeerder 17247,
Bedankt voor uw vraag.

Het faillissement in 2013 is een gevolg van ernstige ziekte van de toenmalige aandeelhouder. Familie van de aandeelhouder moest het bedrijf voortzetten, maar daar ontbrak het aan feeling en bereidheid om familiekapitaal hiervoor in te zetten. Gevolg hiervan was dat het vertrouwen van diverse klanten hierdoor sterk afnam, en hun leveranciers krediet gingen inperken. Zoals in de pitch beschreven staat, heeft Schipper Bosch groep gezorgd voor aanvullende financiering, nieuw management en zijn de interne processen sterk verbeterd.

Met vriendelijk groet,
Platowood
R.P. van den Bunt

Investeerder – 20471
09-08-2017 16:03
Waarom vermelden jullie in de tekst dat ‘voor deze aanvraag wordt de kwalificatie Minimaal risico van de moedermaatschappij Panoptikon Beheer B.V. gehanteerd’, terwijl er boven de pitch een Laag risico vermeldt wordt?

Collin Crowdfund
09-08-2017 16:15
Geachte investeerder.

Hartelijk dank voor uw vraag en uw scherpte! We hebben inderdaad per abuis de kwalificatie Laag risico in plaats van de kwalificatie Minimaal risico gebruikt bovenaan de pitch. Wij hebben dit reeds gecorrigeerd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 5025
09-08-2017 16:17
Kunt u uitgebreider toelichten waarom de Groep kiest voor deze afwijkende vorm van financiering? Is het een puur bewuste keuze geweest om buiten de Rabobank om te financieren, of stelde de Rabobank te hoge eisen? Er wordt geïnvesteerd in voorraad hout. Is het een extra risico om zoveel hout ineens in te kopen waardoor niet /minder ingespeeld kan worden op schommelingen in de marktprijzen gedurende het jaar?

Investeerder – 38380
09-08-2017 16:30
Geachte investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Er is gekozen voor crowdfunding, omdat wij in onze relatie met de Rabobank bewust hebben gekozen om alleen vastgoedfinancieringen aan te gaan. Wij (en de Rabobank) willen vastgoed en overige activiteiten graag van elkaar gescheiden houden. De extra investering in de voorraad van hout is een gevolg van de sterke vraag naar onze producten en de groei van Platowood. Om de kwaliteit van het hout te waarborgen, willen wij voorafgaand aan het regenseizoen in Afrika, het hout inkopen voor het komende half jaar.

Met vriendelijk groet,
Platowood
R.P. van den Bunt

Investeerder – 20586
10-08-2017 10:52
Onder solvabiliteit: De verstrekte lening en rekening-courantverhouding tussen Panoptikon Beheer B.V., IPKW Real Estate B.V. en Platowood hebben als gevolg van het mede-debiteurschap een achtergesteld karakter. onder liquiditeit; Dit is onderstreept door zich als groep (zie juridische structuur) volledig aansprakelijk te stellen voor deze financiering. Is dit niet tegenstrijdig? Zijn de debiteurenDe debiteuren zijn Panoptikon Beheer B.V., Schipper Bosch Beheer B.V., MS Beheer B.V., Industriepark Kleefse Waard B.V. en Plato Wood B.V. ieder voor het geheel aansprakelijk?

Collin Crowdfund
10-08-2017 10:57
Geachte investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag. Gezien het feit dat de intercompany lening en rekening-courantverhouding tussen twee B.V.’s zijn, die beiden debiteur (=aansprakelijk) zijn voor de lening via Collin, rekenen we deze leningen niet tot het vreemde vermogen in onze analyse. Collin Crowdfund heeft in haar beoordeling de complete groep in ogenschouw genomen. Het is namelijk zo dat alle debiteuren van de financiering gezamenlijk (en daarmee alle debiteuren individueel) aansprakelijk zijn voor het gehele leenbedrag, waardoor deze onderlinge verhoudingen geen invloed hebben op het totale beeld van de groep die gefinancierd wordt.

Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund

Investeerder – 7759
10-08-2017 10:56
Op het industriepark van IPKW is op dit moment Accsys Technologies bezig met het realiseren van een grootschalige uitbreiding. Accsys Technologies kenmerkt zich door nieuwe hoogwaardige ontwikkelingen op het terrein van chemisch modificeren (acetyleren) van hout. Accsys Technologies is het enige bedrijf ter wereld dat geacetyleerd hout produceert. Het geacetyleerd hout wordt onder de merknaam Accoya® in meer dan 59 landen verkocht. Is het toeval dat zowel Accsys als Platowood op hetzelfde terrein zijn gevestigd? Welke relatie is er tussen beide bedrijven?

R.P. van den Bunt
10-08-2017 11:03
Geachte investeerder,

Accsys is op Industriepark Kleefsewaard gevestigd, omdat dit industriepark beschikt over een infrastructuur om stoom te kunnen leveren, wat nodig is voor deze processen. Verder is er geen relatie tussen deze bedrijven.

Met vriendelijke groet,
Platowood,
R.P. van den Bunt

Investeerder – 10500
11-08-2017 8:53
Ik begrijp de tekst niet waar het gaat om zekerheden. U schrijft; ” Hierbij wordt opgemerkt dat de basis voor de gevraagde financiering aan Platowood is gelegen in de financieel sterke Schipper Bosch Groep die volledig garant staat voor de gevraagde financiering en het management ondersteunt in deze groeifase.” Maar bij de zekerheden komt dit geheel niet terug! Hoe zit dat? Vr groet, Henk Eleveld

Collin Crowdfund
11-08-2017 9:30
Geachte investeerder,

Dank voor uw vraag. Bij de ‘Zekerheden en voorwaarden’ worden in de eerste regel de debiteuren vernoemd. Elke zelfstandige debiteur die zich verbindt aan de financiering stelt zich garant en is daarmee aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De Schipper Bosch Groep geeft de garantstelling af door zich als debiteur te verbinden aan de financiering, zoals extra aangehaald in de ‘Samenvatting’. Tevens heeft Schipper Bosch Groep sinds 2013 liquiditeitstekorten aangezuiverd. Zij heeft verklaard dit te blijven doen totdat Platowood in staat is op eigen benen te staan.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 30672
11-08-2017 9:06
Er wordt aangegeven dat de eigenaar Schipper Bosch Groep heeft verklaard de liquiditeitstekorten aan te zuiveren dat Platowood in staat is op eigen benen te staan. Is er een garantie gegeven over de gehele looptijd van de lening (60 maanden)?

Collin Crowdfund
11-08-2017 9:29
Geachte investeerder,
Dank voor uw vraag.
Door het mede-debiteurschap van de Schipper Bosch Groep heeft zij zich verbonden aan de voorwaarden, zoals beschreven in de pitch. Dit houdt in dat de Schipper Bosch Groep garant staat voor de gehele looptijd (60 maanden) van de financiering.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Michel Schoonderbeek
Bart Schoonderbeek
René Homan
Brent Boerkamp

Crowdfund Coach


André Dolsma